Help desk ticketing system

Mapapabilib ninyo ang mga customer at tataas ang kanilang pagiging kuntento.
 • ✓ Walang setup fee   
 • ✓ 24/7 na customer service    
 • ✓ Hindi kailangan ng credit card    
 • ✓ Puwedeng ikansela anumang oras
Ginamit ng
Forbes logo
airbus logo
Nascar logo
USC logo
Header Animation
Helpdesk software

Ang pagkakaroon ng pinakamahusay ng customer support ay isa sa inaasahan ng karamihan mula sa isang business. Kapag nagawa ninyo ito nang maayos, maaari itong magdulot ng customer loyalty sa inyong brand. Gayunman, kung ito ay hindi nagawa nang tama, ito ay puwedeng magdulot ng kapahamakan. Sa dami ng options na maaaring pagpilian ng consumers, malamang na hindi na sila bumalik kung sila ay susunugin ninyo. Kaya, ito ang dapat na tanong: Paano namin masisigurong naibibigay namin ang pinakamahusay na support services sa aming customers para sila ay magtagal sa amin?

Ang paraan para masimulang sagutin ang tanong na iyan ay ang isipin kung ano ang importate para sa isang customer. Ito ay intangible commodities, gaya ng oras at satisfaction. Ang pinakamahusay na paraan para maitaas ang mga aspektong ito ng customer service para sa inyong customers ay ang pagkakaroon ng isang help desk ticketing system para maayos ang mga isyu nang mahusay at epektibo.

Ano ang help desk ticketing system?

Ang help desk ticketing system ay isang centralized na system para mag-log ng mga tanong, request, at interaksiyon ng mga customer bilang mga ticket na aayusin, sasagutin, at lulutasin ng support staff. Ang ganitong uri ng desk software ang nakatutulong sa pag-streamline ng customer inquiry resolution process. Sa ibang partikular na kaso, itinatakda nito ang mga ticket sa agent na pinakamahusay na hahawak nito sa pamamagitan ng automated ticket distribution. Ito ay halimbawa ng isa sa mga pinakamahalagang aspekto ng isang help desk ticketing system: automation.

Paano gumagana ang help desk ticketing system?

Ang system na ito ay gumagana sa pamamagitan ng paggawa ng mga ticket, na nagsisilbing mga dokumento at running logs ng interaksiyon sa customer. Halimbawa, ang isang customer service rep ay gumagawa ng isang ticket habang nasa live call o sa pamamagitan ng email. Ang support tickets ay iniimbak sa isang unified inbox na accessible sa lahat ng staff members. Kapag ang ticket ay na-generate na, magbibigay ng notification ang system sa agents sa pamamagitan ng tunog o email.

Pinadadali ng centralized na help desk ang paggawa ng custom reports para masundan ang key business metrics at KPIs. Halimbawa, mahalaga ang pagpapahusay ng inyong customer support dahil ito ay bahagi ng batayan sa paghuhusga ng ilang customers sa inyong kompanya.

Dagdag pa, ang pagtatakda ng automation rules ay maaaring makapagpahusay ng pangkalahatang workflow ng support team at makapagpapabawas ng response time. Nakadaragdag ng value sa inyong kompanya ang pag-aalaga at pagsuporta ninyo sa inyong customers; batay sa reports ng Dimension Data, “Tumaas ang revenue ng 84% ng mga organisasyong nagsumikap para mas mapahusay ang CX.”

Mga component ng isang help desk ticketing system

Ang epektibong help desk ticketing system ay merong mga bahagi na tumutukoy sa kakayahan ng platform at nagbibigay sa customers ng iba’t ibang options para makipag-ugnayan sa kompanya. Habang gumagamit ng ibang tools ang mga kompanya gaya ng AI bot sa ilang sitwasyon, napag-alaman ng Microsoft na “Ang pagiging epektibo ng bots sa pagresolba ng mga isyu ay bumagsak sa 28%. Dagdag pa, hindi nakikita ng mga Amerikanong consumer na epektibo ang bots, at ang 40% ay umaasa sa ibang channels para maabot ang service teams.”

Mas ginugusto ng consumers na tawagan ang support o ang isang brand sa telepono dahil naghahanap sila ng mas mabilis na sagot o isang tunay na tao para makausap. Kaya habang sinusuri ang mga pangunahing elemento ng isang help desk ticketing system, isaisip na ang pinakamagandang software ay iyong ginagawang mas epektibo ang proseso at kung saan mas maaaring maayos ng consumers ang mga pangkaraniwang isyu nang mas mabilis.

Maaaring maisaayos ng help desk ticketing systems ang communication sa lahat ng standard platforms. Nagdudulot ng brand loyalty at nagpapanatili ng customers and pagsagot sa customers gamit ang pinipili nilang channel. Matapos ang isang masamang customer service experience, humahanap na ng iba ang consumers. Higit sa three-quarters ng millennial generation ang nai-report na mas madalas magpalit ng brands.

Email

Email ang pinakakaraniwang ginagamit na online communication. Kailangan ninyo ng email address para makagawa ng account sa kahit na anong site o serbisyo. Kaya mahalaga ang magkaroon ng system para mag-manage ng papasok na emails.

Gumagawa ng ticket IDs ang help desk ticketing system at itinatakda ang mga ito sa tamang users o isang team ayon sa automation rules. Ang ticket owner naman ay puwedeng maglipat, magdagdag ng tags, mag-filter, at marami pang iba.

Mag-forward ng mga email sa inyong LiveAgent

Live chat

Gaya ng phone call pero mas may higit na tutok sa multitasking, hinahayaan ng  live chat ang isang customer na magkonekta sa isang chat operative nang real-time. Ang resulta, kinokonsidera itong isa sa pinakamagandang paraan ng pakikipag-ugnayan. Ikinatutuwa ng consumers ang malamang may naghihintay sa kanila sa kabila ng screen para sagutin ang kanilang tanong. Nararamdaman nilang sila ay importante at pinahahalagahan. Ayon sa 99firms: “Humigit-kumulang sa 69% ng shoppers sa US ang humihingi ng live chat features.”

Ang live chat ay isang browser-based na software na ang ibig sabihin ay hindi na kailangan mahirapan ang inyong customer dahil ang chat button ay nakalagay na sa website o sa partikular na webpage. Sa pamamagitan ng live chat, madali nang kumonekta ang customers sa isang makatutulong na maayos ang kanilang mga problema. Ang proseso ay tinutulungan din ng konteksto ng pagsubaybay sa ugali ng customer sa website. Ang level ng agarang pakikipag-ugnayang ito ay nagdudulot ng isang positibong customer experience.

Real-time na chat feature sa Help desk ticketing system - LiveAgent

Call center

Kapag ang inyong customers ay may tanong na hindi nila maipaliwanag sa chat o email, malamang na sila ay tatawag. Ang call center ay isang centralized na opisinang itinayo para tumanggap ng inbound calls at humawak ng support sa telepono. Ang call center software ay isang virtual solution na maaari ninyong isama sa isang VoIP provider. Ang pinakakaraniwang feature ay ang mga interactive voice response (IVR), automatic callback, call transfers, at unli na call recording.

Napag-alaman sa isang pag-aaral na “Mas pinipili ng higit sa three-quarters na lahat ng consumers ang serbisyo gamit ang telepono.” Mas mabilis ipaliwanag ang problema sa telepono kaysa i-type ito. Bagama’t kinakailangang magkaroon ng ibang contact points, kritikal ang magkaroon ng lugar na matatawagan.

Ikonekta ang inyong VoIP provider sa Help desk software - LiveAgent

Pag-manage ng social media

Ang social media ay isa pang paraan ng customer support na nangagailangan ng atensiyon. Nagbibigay ang social media ng platform sa customers para makapag-message sila nang diretso sa mga kompanya sa labas ng karaniwang contact options. Dahil dito, ang pag-monitor ng social media networks ay napakahalaga sa customer satisfaction. Ayon sa pag-aaral ng Social Habit, “42% ng consumers ay umaasang makakakuha ng sagot sa social media sa loob ng 60 minutes. Batay sa napiling channel gaya ng Facebook, 85% ng consumers ay umaasang makatatanggap ng sagot sa kanilang tanong sa loob ng 6 na oras habang ang 64% ng gumagamit ng Twitter ay umaasa ng sagot sa loob ng isang oras.”

Kung kaya ang mga help desk ticketing system providers gaya ng LiveAgent ay may offer na isama ang major na social media platforms para makatulong na mapalawak ang sakop ng inyong customer service abilities. Para mapahalagahan ang importansiya ng socmed sa customer service, dapat ninyong malaman na halos isang bilyong messages ang nagpapalitan sa pagitan ng users at businesses sa Facebook messenger buwan-buwan.

Ikonekta ang Facebook sa Help desk software - LiveAgent

Customer portal

Ang customer portals ang paraan para ma-access ng customers ang resources nang 24/7. Maaaring mag-sign in ang customers para makita ang detalye ng kanilang orders, makapag-chat sa support team members, at ma-access ang self-help options para madaling mahanap ang impormasyon. Ito ay isang napakagandang option para sa customers dahil hinahayaan nitong masolusyonan ang kanilang mga isyu nang mag-isa at hindi kinakailangan ang customer service.

Kasama ng karaniwang features ang knowledge bases, forums, feedback at suggestions, ticket submission, at search widgets. Sinisigurado ng mga feature na ito na nasa customer portal lahat ng impormasyong kakailanganin ng customer at gawing madali ang paghanap sa kailangan nila. Nababawasan nito ang dami ng inquiries na kailangang harapin ng inyong customer service agents araw-araw, at pinatataas nito ang pangkalahatang satisfaction na mararamdaman ng isang customer matapos ang kanilang interaksiyon sa inyong business. Ito ay isang win-win na sitwasyon para sa inyo, sa inyong mga empleyado, at sa inyong customers.

Customization ng knowledge base sa Customer portal software - LiveAgent

Knowledge base

Ang knowledge bases ay isa sa pangunahing features sa loob ng isang customer portal. Nagbibigay ito ng resources at articles para sa customers na naghahanap ng solusyon sa mga karaniwang tanong. Ang pag-offer ng serbisyong ito ay may mga benepisyong makatutulong sa customers matapos ang oras ng trabaho habang binabawasan ang inquiries na nagpapataas ng traffic sa inyong website.

Ang internal na knowledge base ay mabilis na nagbibigay sa support teams ng access sa impormasyon para mapabilis ang interaksiyon sa customer at maisaayos ang communications. Ang agents ay magkakaroon ng lalagyan ng impormasyong gagamitin sa pagharap sa problema nang hindi na kinakailangan ang iba pang agent kaya napapaikli ang oras sa pagtulong sa customer. Dahil ang knowledge base ay ginawang sobrang accessible ng search engine, maaaring mabilisang mahanap ng agents ang impormasyong kailangan nila para masolusyonan ang isyu ng customer habang nasa telepono o chat. Kapag nag-set up ng knowledge base, dapat mag-collaborate ang mga miyembro ng lahat ng departments para makagawa ng resource na tutugon sa mga komplikadong pangangailangan ng customer service requests.

Customer loyalty at retention - Knowledge Base - LiveAgent

Pangunahing features ng epektibong help desk ticketing system

Inilalahad ng components ang isang bahagi ng kuwento ng isang epektibong help desk ticketing system. Ang ibang bahagi ng kuwento ay ang essential features na kailangan para maging epektibong sistema, pero may magaganap ding pagsasapaw ng dalawa.

Mahalaga din para sa customer service solution tool gaya ng epektibong help desk ticketing system na sumabay sa paglago ng inyong business. Walang magpapabagal sa paglago gaya ng pagpapatupad ng bagong proseso dahil ito ay mangangailangan ng oras, pera, at pagsisikap para sanayin ulit ang mga empleyado sa paggamit ng bagong system. Kaya ang scalability ay isang karaniwang feature sa ganitong systems. Ang mas advanced na features na dapat ninyong tingnan kapag naghahanap na ganitong uri ng solution ay ang automation, reporting, at integration.

Ang mahalagang advantage ng automation ay inaalis na nito ang paulit-ulit lang na tasks at kinukumpleto na ito. Nagagamit ang automation sa automated ticket distribution ng LiveAgent, na nagta-tag at ina-assign ang mga ticket nang walang taong magkakaharap. Bahagi rin ng konseptong ito ang canned messages.

Ang canned messages ay tulad ng pre-recorded message na maririnig ninyo sa isang phone directory; ang agent nga lang ang mabilis na naghahanap ng pre-made message para madagdagan ang response time. Depende sa message ng customer, ang canned messages ay puwedeng kasing simple ng pagsasabi sa kanila na kailangan pa ninyo ng ilan pang minuto para tingnan ang mga detalye ng kanilang account. Samakatwid, alam nilang tinatrabaho ninyo ang kanilang request pero hindi pa nila agad makukuha ang sagot. Ang mas mabilis na pagsagot ay mas mainam pa rin, kahit na ito ay ang pagsasabi lang na naiintindihan ninyo ang kanilang frustration at gumagawa na kayo ng solusyon.

Canned messages na feature sa Live chat software - LiveAgent

May mahalagang tungkulin ang reporting sa kahit na anong organisasyon at puwede nitong patunayan ang pagiging epektibo ng interaksiyon ng customer service. Ang mahusay na customer service reporting ay puwedeng magbigay sa inyong organisasyon ng mahalagang analytics na maaaring makatulong tukuyin ang SLA na magagamit ninyo para i-market ang inyong brand.

Sa paggamit ng tamang software, maaari ninyong maisama ang ibang apps pati na rin ang pagsasaayos ng workflows ng empleyado at lalong mapahusay ang kakayahan. Halimbawa, maaaring isama ang LiveAgent sa ibang productivity software gaya ng Slack kaya mas kakaunting oras ang magagamit sa paglilipat-lipat sa internal communication apps at productivity software para makumpleto ang araw-araw na gawain. Bilang isang omnichannel na help desk ticketing system, ang LiveAgent ay nagsisilbing central place ng organisasyon para sa customer service na may magagandang features para mapahusay ang kakayahan at customer service.

Find the best solution for you

LiveAgent offers plenty of useful integrations and features, making customer service easier than ever before. Curious about all the opportunities?

Paano pumili ng pinakamahusay na help desk ticketing system

Ang pagpili ng pinakamahusay na help desk ticketing system ay maaaring maging mahirap dahil ang bawat isa ang may kalakasan at kahinaan. Ang criteria sa ibaba ay maaaring makatulong sa inyong pagdedesisyon kung ano ang pinakamainam para sa inyo. Gayunpaman, importanteng isaisip na kahit na ang ilang systems ay mukhang pinakamainam sa lahat, maaaring hindi pa rin ito ang pinaka-angkop sa inyong partikular na sitwasyon.

Mga commitment

Kapag tumingin sa isang partikular na customer service solution, mahalagang tingnan sa kontrata ang oras ng obligasyon sa pagbabayad sa kanilang system. Ang ilang solution providers gaya ng LiveAgent ay may buwanang bayad at walang kontrata, kaya puwede ninyong ikansela ano mang oras. Ang iba naman ay maaaring may kontratang nangangailangan ng patuloy ninyong paggamit sa kanilang serbisyo. Mahalagang ikonsidera ang factor na ito bago kayo magdesisyon at maiwasang manatili sa hindi tamang system at kontrata.

Pricing

Sa unang tingin, diretsuhan ang presyuhan dahil puwede na ninyong malaman ang halaga buwan-buwan sa kahit na anong provider na may offer na ganitong serbisyo. Pero dapat ninyong ikonsidera ang lahat ng gastos na kasama sa help desk ticketing system dahil lumalampas pa ito sa presyo ng software. Dapat ninyong ikonsidera ang presyo ng training, updates, at ongoing support.

Dapat timbangin ng kompanya ang presyong ito laban sa kasalukuyang presyo ng bawat ticket kumpara sa tinatantiyang presyo na bawat ticket na may solusyon. Ayon sa BMCblogs, “Ang karaniwang ticket ay nagkakahalaga (sa US) ng $15.56, na may mababang $2.93 at mataas na $46.69.” Mas nakakatipid ang inyong system kung mas epektibo nitong pinahihinutulutan ang inyong agents na magkaroon ng partikular na ticket. Kung may matitipid sa gastos sa bawat ticket, ang amortization ng inyong solution purchase ay makatutulong sa inyong pagdedesisyon.

May ibinigay na contact options

Importante ring ikonsidera ang customer service ng provider at paano ninyo sila makakausap. Maaaring makipag-ugnayan ang mga kompanya sa support team ng LiveAgent sa pamamagitan ng kanilang knowledge base, live chat, email, o telepono. Ang pagkabigo ng inyong system ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng oras sa pagtugon sa inyong customers, na kadalasan ay pagkawala rin ng pera. Samakatwid, ang abilidad na makausap ang inyong help desk ticketing system provider ay mahalaga.

Dali ng pag-scale up o scale down

Ang iba’t ibang organisasyon ay may magkakaibang priorities, depende kung nasaan ang kanilang business. Kinakailangan ang pakikipagtulungan sa provider ng customer service solution na magbibigay sa inyo ng flexibility na mag-scale up. Habang kayo ay lumalago, ang inyong abilidad na magdagdag ng mas maraming agents sa pagdaan ng panahon o ang mag-scale up sa inyong kakayahan ay seryosong bagay sa help desk ticketing systems. Laging importante na tingnan muna kung hanggang saan ang inyong mararating sa isang system bago kayo mag-commit. Ang paggamit ng parehong system nang pangmatagalan ang pinakamatipid ninyong magagawa.

Mga limitasyon ng software

Maaaring meron ang ilang software solution ng lahat ng inyong kailangan habang wala naman ang bawat feature sa isang help desk ticketing system. Ayos lang ito, pero dapat ninyong ikonsidera ang limitasyon ng software pagdating sa future-proofing sa halip na in-the-moment na desisyon lang. Paniguradong hindi ninyo kailangan pa lahat ng functions  ng software na ino-offer sa inyo, pero puwede ninyong ikonsidera ang mga kakailanganin ninyo sa kinabukasan.

Ang integration ay isang napakahalagang bahagi ng kahit na anong software dahil pinahihintulutan kayo nitong pagsama-samahin ang mga proseso sa iisang intuitive interface at makakatipid pa ng oras. Kung wala ang lahat ng kakayahang hinahanap ninyo sa tinitingnan ninyong all-in-one na solution, tingnan kung saang programs sila maaaring isama dahil baka doon kayo makatipid. Kasabay nito, dapat ay may kakayahan ang cloud-based software na magampanan ang hindi inaasahang Internet disruptions. Panghuli, maaaring maging mahirap ang pagtukoy kung matutugunan ng software and inyong pangangailanan kung wala itong libreng trial o libreng version.

Mga limitasyon ng software - App - Uploads - 2020 - 11 - Group 586.png

Mga option sa collaboration

Ang support staff ay natalakay bilang iisang agent, pero sa karamihan ng operations, hindi ito ang kaso. Dapat na sinusuportahan ng help desk systems ang teams at hinahayaan silang mag-collaborate sa issues. Ang tagumpay at pagkabigo ng isang organisasyon ay madalang na kargo lang ng iisang tao. Walang business ang umunlad sa ganitong paraan. Ang pagbibigay sa inyong team ng abilidad na magtulungan gamit ang internal chat, internal knowledge base, attachments, o notes sa ticket ay nakadaragdag sa halaga at kakayanan.

Live chat software notes sa chat - LiveAgent

Demo version ng isang simpleng ticketing system

Ang kakayahang tumingin ng bagay para sa sarili ang palaging pinakamagandang paraan para suriin ang anuman. Halimbawa, ikonsidera ang pagkakaiba ng paglalawaran ng isang tao ng painting sa inyo sa kung ano ang inyong nakita.

May malaking pagkakaiba sa outcomes ang dalawang scenario sa inyong pagkakaunawa ng painting. Katulad din ito ng demo version ng kahit na anong software. Maiintidihan ninyo ang ideya ng applications habang nanonood ng demo kung paano ito gumagana kumpara sa basta binabasa lang ito. Nagiging pamilyar kayo sa layout sa pamamagitan ng demo version at makikita ninyo kung ang produkto ay para sa inyo.

Demo version ng isang simpleng ticketing system - App - Uploads - 2021 - 12 - LiveAgent Demo.png
Stand out from your competitors with a strong
customer service culture​

Ano ang pinakamahusay na help desk ticketing system?

Ang pinakamahusay na help desk ticketing system ay kayang gawing mas epektibo ang inyong operation at ma-empower ang self-serve options para sa customers para mabawasan ang workload ng empleyado. Ang solutions gaya ng LiveAgent ay merong malawak na customization options para makagawa ng workflows na babagay sa inyong business. Ang pinakamahusay na system ay ang pinaka-angkop sa natatanging pangangailangan ninyo.

Ano ang pinakamahusay na help desk ticketing system para sa mga maliliit na business?

Kung meron kayong maliit na business, dapat unahin ninyo ang ROI, value, at scalability. Kaya pinakamainam na makahanap kayo ng system na natutugunan ang pangangailangan ninyo sa abot-presyong halaga.

Ang providers ng simpleng ticketing system ay may offer na libreng version ng kanilang software na may limitadong kakayahan. May offer ang LiveAgent na libreng plan na magbibigay sa inyo ng basics ng lahat ng inyong kailangan para makapagsimula gaya ng chat button, basic reporting, at customer portal. Isa pang makatwirang pagpipilian ay ang Zoho Desk na may offer ding libreng version. Mula doon, maaari na ninyong piliing mag-upgrade sa may bayad na plan.

Ano ang pinakamahusay na help desk ticketing system para sa mga medium na business?

Habang lumalago ang inyong business, mas maraming options sa mid-level market ng help desk ticketing systems dahil ang kahulugan ng mas maraming pera ay mas maraming features. Sa puntong ito, marahil ay meron na kayong lumalaking team ng agents kaya dapat na kayong mag-focus na pagsama-samahin sila sa systems na nagsusulong ng collaboration at puwedeng isama sa iba’t ibang applications na meron na kayo at mga plano pa ninyong palaguin. Gayunman, dapat ay may focus pa din sa halaga dahil ayaw naman ninyong masira ang budget sa masyadong maraming features.

Sa level na ito, kaya ng LiveAgent na mag-integrate ng higit sa 190 na programs, pati na rin ang social media. Mahalaga ang social media sa inyong marketing campaigns, lalo na kung kayo ay bagong brand. Ang pagsagot sa mga tanong at alalahanin sa social media ay makatutulong sa paglago ng inyong brand at paggawa ng hindi malilimutang customer interactions. Gaya ng ibang help desk ticketing systems, ito ay isinasama rin sa Slack para makatulong na maging konektado ang team members. Isa pang mahusay na option ang Jira Service Desk dahil ipinagmamalaki nito ang marami nilang integrating options.

Ano ang pinakamahusay na help desk ticketing system para sa mga malalaking business?

Maaaring ibigay ng malalaking business ang lahat. Ngayong kaya na ninyong bilhin ang lahat ng features, oras na para tingnan naman ang partikular na feature na talagang kailangan at gusto ninyo. Pero ang paghahanap pa rin ng halaga ang dapat laging pinakatamang gawin, magkano man ang perang puwedeng gastusin.

Ang mga bongga sa lahat na Zendesk at Jira Service Desk ay may offer na qualities na wala sa iba gaya ng iisang pag-sign-on. Hinahayaan sa single sign-on ang users na ma-access ang software gamit ang credentials na meron na sila, gaya ng pag-sign in gamit ang Google account.

Hindi ibig sabihin nito na iyon lang ang options. Depende sa pangangailangan ninyo bilang isang malaking business pagdating sa customer support, baka mas mainam ang isang option na sulit sa presyo na meron ang lahat ng kailangan ninyo. Halimbawa, ang LiveAgent ay napakaraming features habang ang serbisyo nilang may pinakamataas na level ay may sulit na presyo, na mas mahal kumpara sa ibang help desk system.

Looking for great ticketing system?

LiveAgent can help you rapidly improve your customer service. Curious about all the opportunities?

Mga benepisyo ng paggamit ng isang help desk ticketing system

Kahit na kaya ninyong i-manage ang customer support nang walang help desk, mas mahal pa rin ang labor cost ng oras at pagod na kinakailangan dito kumpara sa paggamit ng help desk ticketing system. Ang pagiging epektibo ang isa sa benepisyo ng ganitong system.

Ang mga ganitong uri ng serbisyo ay hindi lang gumagawa ng epektibong work environment para pigilan ang empleyado na magpunta sa iba’t ibang platforms para sagutin ang iba’t ibang isyu nang mano-mano, pero sila ay hinahayaang magsama-sama para mag-collaborate sa mga isyu. Dagdag pa, binabawasan nito ang workload sa pamamagitan ng paggawa nito ng self-service na option para mapaganda ang user experience. Maaari kayong gumawa ng workflows para masulit ang oras na ginugugol sa paghahanap ng solusyon sa problema, na makapagpapataas ng ticket volume na kaya ninyong ayusin para manatiling panatag ang inyong customers.

Nagbibigay daan din sila sa pagsama-sama ng maraming paraan ng pakikipag-ugnayan ng customer sa iisang lugar at i-catalog ito sa iisang functional space na madaling gamitin. Hindi dapat kutyain ang abilidad na magkaroon ng emails, live chat, phone calls, at social media na pinagsama-sama sa iisang lugar. Ito ay isang epektibong paggamit ng operating cost. Ang lahat ng data na ito, na naka-log at nakahanda na kasama ang insights sa mga isyu na kinakaharap ng customers, ay maaaring gamitin para makatulong sa ibang desisyon sa labas ng customer service.

Ticketing system sk halimbawa - LiveAgent

Para sa presyo ng help desk ticketing system, maaari ninyong dagdagan ang customer satisfaction, ang kakayahan ng empleyado, at ang halaga ng inyong brand sa pamamagitan ng paggawa ng positibong customer service experience na magreresulta sa customer loyalty. Mas mura ang customer retention kaysa customer acquisition, at ang mga tao ay handang magbayad ng mas mahal para sa mas maayos na customer service. Ayon sa Hubspot, “6% ng consumers ay handang magbayad ng mas mahal para sa produkto at serbisyong galing sa brand na pinagkakatiwalaan na nilang nagbibigay na pinakamahusay sa serbisyo.”

Ang magandang customer service experience ay sobrang mahalaga na sa mundo ngayon, at ang help desk ticketing system ang tutulong sa inyong mai-deliver ito.

Implementation ng isang help desk ticketing system

Ang implementation para sa help desk ticketing system ay simple dahil marami sa kanila ay web-based. Sa pangkalahatan, pumili ng isa sa makukuhang plans mula sa software provider, gumawa ng account, i-install ang software, i-customize ang inyong dashboard at customer portal, idagdag ang plugins, at marami pang iba. Sa kaso ng LiveAgent, may mga bagay na gaya ng live chat function na simpleng kokopyahin at ilalagay lang ang code sa inyong website.

Presyo ng help desk ticketing system

Ang presyo ng help desk ticketing system ay depende sa provider, karaniwan itong may buwanang billing na ayon sa dami ng agents na nakaka-access sa system. Sa pangkalahatan, nakukuha ninyo ang system features pero nagbabayad kayo para sa mas maraming access. Ang iba ay may buwanang bayad at pinapayagan ang ilang agents o ang abilidad na magkaroon ng higit pa, habang ang iba naman ay may offer na taunang bayad sa mas mababang halaga.

Ang mahalagang bagay na dapat tandaan kapag kinonsidera ang presyo ng help desk ticketing system ay ang halaga na makukuha ninyo sa buwanang bayad. Dapat timbangin ang presyo ng system laban sa maiipon ninyo kapag na-implement na ito, na dapat ay sapat nang pambayad dito. Ito ay nangyayari dahil ang presyo ng bawat ticket ay nababawasan batay sa labor cost dahil mas nagiging epektibo ang inyong operation.

Pricing models ng mga help desk ticketing system

Habang tinitingnan ninyo ang pricing structures ng help desk ticketing system providers, madalas ninyong makikita na ang buwanang bayad ay kalkulado kada agent. Bawat taong nag-log sa system ay maidaragdag sa bayad buwan-buwan. Ito ang presyuhang sinusunod ng LiveAgent. Ang SolarWinds ay nagdaragdag din ng presyo kada gadget buwan-buwan.

Ang ibang presyuhan ng help desk ticketing system na inyong makikita sa market ay kada license plan, na pupuwede ang ilang dami ng agents. JitBit ang isa sa ganitong uri ng provider, at payag din sila sa taunang pagbabayad para makabawas ng gastos.

Our employees have easily gotten used to LiveAgent. Working with LiveAgent is easy and intuitive.

Atomer

Ano ang tingin ng mga customer sa LiveAgent all-in-one na IT help desk ticketing system?

Ang Sli.do ay isang web-based na app kung saan ang presenters ay maaaring makipag-ugnayan sa audience sa pamamagitan ng polls at makipag-usap sa kanila nang diretso habang nagtatanong. Ito ang masasabi nila tungkol sa LiveAgent:

“Napaka-dynamic na environment ang events at meetings. Lahat ay nagbabago sa lahat ng oras, kung kaya ang live chat at phone calls ay nakatutulong para manatili tayong malapit sa ating clients, at ang emails, sa kabilang dako, ay nakatutulong na ma-prioritize ang pangunahing pag-uusap na kasama sila. Kaya kami ay nagfa-flag ng emails, gumagawa ng tags para sa partikular na emails, at nagtatakda ng ibang priority. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa LiveAgent ay ang kakayahan nitong mag-manage ng lahat mula sa iisang lugar, ito man ay phone call, chat, o email. Bilang resulta, napakadaling makipag-usap sa clients kahit sa pinaka-busy na oras. Samakatwid, sa pamamagitan ng LiveAgent, maaari nating maabot nang mas mabilis at makakuha ng maayos at matagumpay na event para sa ating client.”

Isan pang review mula sa Atomer, isang kompanya kung saan maaaring mangupahan ang customers sa web-based system para mas madaling gumawa ng online stores o website. Ang gawaing ito ay nangagailangan ng matibay na help desk ticketing system. Matapos ang pagsubok sa ilan, pinili nila ang LiveAgent dahil ito ang pinakamainam para sa kanila. Sabi nila:

“Ang aming mga empleyado ay madaling nasanay sa LiveAgent. Madali at intuitive ang magtrabaho gamit ang LiveAgent. Ang LiveAgent ay isang tool na ginagamit para i-assist ang customers araw-araw, at masaya kami dito. Nagbibigay ito ng perpektong level ng transparency sa pagitan namin at ng customer.”

Ang Top 20 providers ng help desk ticketing system

1. LiveAgent

home page ng LiveAgent

Noong 2006, sinimulan ang LiveAgent dahil walang makita ang founders nito na magaling na customer support tool na may live chat, kaya ginawa nila ito. Noong 2011, pinalawak nila ang features ng software para maisama ang help desk ticketing system. Ngayon, ang LiveAgent ay merong higit sa 45 na ticketing features at higit sa 190 integrations kasama na ang suporta ng third-party integrations, at ito ay madaling gamitin at i-set up. Pinahuhusay ng kanilang help desk features ang productivity habang itinataas ang customer retention at conversions. May kasamang optional mobile app ang kahit na anong plan.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ang LiveAgent ay isang highly scalable option na may matibay na level ng customization at options para sa integration sa iisang platform. Sa lawak ng sakop nilang features at integrations, puwede itong i-customize para maging angkop sa pangagailangan ng maliliit at malalaking kompanyang sumasaklaw sa lahat ng industriya.

Mga pangunahing feature

 • Mga Canned Message
 • Automated ticket distribution
 • Daan-daang integrations
 • Self-service na portal at forum

Pros at cons

Ang LiveAgent ay isang malakas na pagpipilian para sa maliit ang budget dahil may makatwirang presyo ito kahit na sa pinakamataas na level. Gayunman, hindi nito sinusuportahan ang SAML single sign-on para sa mga enterprise na may daan-daang empleyado gaya sa ibang system.

Presyo

Libre Ticket – $15/agent/buwan Ticket + Chat – $29/agent/buwan All-inclusive – $49/agent/buwan

2. Zoho Desk

2. Zoho Desk - App - Uploads - 2021 - 12 - Zoho Desk Homepage.png

Inilunsad nila ang isang help desk ticketing system noon 2016 na naisama nang walang kamali-mali sa marami pang apps na ginawa ng Zoho. Sa kabuuan, sa pagitan ng marami nilang apps para sa bawat level ng business, na bumabagsak makalipas ang ilang buwan, umabot sila sa higit 60 milyong users. Bukod dito, meron silang komprehensibo at makatwirang presyo ng cloud-based software.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ang Zoho Desk ay scalable na system mula sa isa hanggang isandaang empleyado. Ang users ng Zoho ay may dagdag pang library ng mga produkto ng Zoho na puwedeng mag-integrate sa Zoho Desk.

Mga pangunahing feature

 • Omnichannel
 • Automation ng workflow
 • Integration ng platform
 • Self-service na knowledge base
 • Artificial intelligence

Pros at cons

Kahit rasonable na ang presyo nito, ang abilidad nitong magdagdag ng light agent ay may dagdag ding $6 kada buwan (at 50 libreng light agents sa pinakamataas na tier. Ang light agents ay limitado lang ang help desk privileges dahil di sila talaga bahagi ng customer support team pero sumusuporta sila ng customer service interactions. Wala rin silang iisang SAML sign-on, at ang kanilang CRM integration ay iba mula sa produkto ng Zoho. Isa sa pangunahing features kaya ito bukod-tangi ay ang AI nitong si Zia, na siyang powerful na dagdag sa support staff, pero available lang ito para sa pinakamataas na tier. May dagdag benepisyo rin sila sa pinababang halaga kung taunang ang billing.

Presyo

Libre Standard – $20/agent/buwan ($14/agent/taunan) Professional – $35/agent/buwan ($23/agent/taunan) Enterprise – $50/agent/buwan ($40/agent/taunan)

3. HappyFox

Home page ng HappyFox

Ang HappyFox, na isang mabilis i-set-up na web-based help desk, ay may offer na malaking customization options, administration governance, at security features na papakinabangan ng malaking business. Dagdag pa, madali itong gamitin at may ino-offer na maraming features kung saan ang customer ay puwedeng mag-self-service para mapagaan ang workload ng agents.

Rekomendado para sa mga medium-size hanggang malalaking business

Dahil walang libreng option at nagsisimula ang pricing nila sa $29 bawat agent kada buwan, hindi ito madaling ibenta sa mga maliliit ang budget. Pero may offer naman silang unli na agent service na limitado ang tickets kada taon para sa mas extensive ang operations. Nagbibigay ang kompanya ng iisang sign-on at tools para mapanatili ang governance at seguridad para sa malalaking business.

Mga pangunahing feature

 • Omnichannel
 • Madaling gamitin
 • Internal at external na knowledge base
 • Customization
 • Administration at security functions

Pros at cons

May requirement na 5 agents sa lahat ng plans, pero mahirap sukatin kung okey ba ito o hindi kung di alam ang pricing structure nila.

Presyo

Di agad nakikita ang presyo nila, pero may offer silang apat na tiers na agent-based na presyo simula sa $29/agent/buwan. May apat ding tiers na unli ang agents na may limitadong ticket at custom field. Nagsisimula ang limitasyon sa 10,000 tickets kada taon at 10 custom fields lang, at ang pinakamataas na tier ay may 250,000 tickets kada taon at 200 custom fields.

4. Help Scout

4. Help Scout - App - Uploads - 2021 - 12 - Help Scout Homepage.png

Ang Help Scout, na pinagkakatiwalaan ng higit sa 12,000 business sa 140 bansa, ay isang customer support platform na binuo na nasa isip ang mga lumalaking business. Bilang resulta ng pagtutok ng Help Scout sa customers, pinadadali nito ang pagtutulungan ng team members, bagay na naitaguyod ng sampung taon nilang experience.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ang Help Scout ay dinisenyo para lumago kasama ng inyong business at suportahan ang iba’t ibang laki ng business. Ang pinakamababang tier ang nagsisimula sa malawak na hanay ng features. Kasama ng serbisyong ito ang mas advance na security gaya ng HIPAA-compliant features at kakayahan sa isang sign-on sa may gitna at pinakamataas na plano.

Mga pangunahing feature

 • Shared na inbox
 • Knowledge base
 • Customer management
 • Compliance
 • SSO/SAML
 • Seguridad

Pros at cons

May offer silang 15-araw na trial sa dalawa nilang mababang tier, pero ang pinakamataas na tier, habang nagpapakita ito ng matibay na features na maaaring hinahanap ng bawat enterprise, ay walang presyong nakalista. Ang Help Scout ay isang option kung saan maaaring mag-upgrade ng plan ang mga kompanya habang sila ay nag-scale up. Wala silang offer na libreng version.

Presyo

Standard – $25/agent/buwan ($20/agent/taunan) Plus – $40/agent/buwan ($35/agent/taunan) Enterprise – Kailangan silang kontakin

5. KB Support

Home page ng KB Support

Bagama’t hindi tulad ng ibang help desk ticketing systems sa listahan, nakatutok ang KB Support sa pagiging pinakamahusay na support tool plugin para sa WordPress at eCommerce websites.

Rekomendado para sa maliliit hanggang medium-sized na business

Ang produktong ito ay nakatutok para sa mga nagsisimulang business sa web, na may plugin na partikular para sa WordPress at eCommerce integration.

Mga pangunahing feature

 • May submission forms
 • May guest tickets
 • Knowledge base na may abilidad na limitahan ang articles
 • Mga permission ng agent
 • Auto-assign
 • SLA tracker

Pros at cons

Habang ang KB support ay may mababang taunang billing cost, nangangailangan ito ng isang taong commitment matapos itong bayaran. May option sila na puwedeng bilhin ang partikular na plugins na kasama sa bawat tier ng plano. Para makapagdesisyon kayo kung ano ang kailangan at hindi ninyo kailangan, may mga discount naman sa mga bundles nila. Maliban sa gastos, ang kahinaan nila ay ang kawalan ng matalinong teknolohiya sa pagtatalaga ng trabaho; ito ay nagtatakda lang nang random o batay sa aktibong tickets kada user.

Presyo

Para sa iisang site, taunan ang billing (tumataas ang presyo bawat site papunta sa unli na plan): Starter – $74 Professional – $102 Enterprise – $150

6. Zendesk

Home page ng Zendesk

Isa sa pinaka-kilalang help desk ticketing systems, maraming options ang Zendesk simula sa $19 bawat agent kada buwan sa basics at nagsisimula ang enterprise-ready na plan sa $215 bawat agent kada buwan. Ang higher-end na serbisyong ito ay pinagkakatiwalaan ng mga kompanyang tulad ng Uber and Netflix, pati na higit sa 160,000 na global companies.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

May offer ang Zendesk na plans sa bawat laki ng business at libreng trial para sa bawat level.

Mga pangunahing feature

 • Live chat
 • Mga community forum
 • Answer bot
 • Knowledge base
 • integration sa social media
 • Sandbox test
 • Light access na mga lisensiya

Pros at cons

Detalyado ang features ng Zendesk, kasama ng mga planong sinasaklaw ang maliliit na business hanggang sa level ng korporasyon. Sinisingil taon-taon o buwan-buwan, walang commitment sa Zendesk sa labas ng terms na iyon (walang refund sa pagkansela o downgrading).

Presyo

Support Team – $19 bawat agent/buwan na taunan ang billing annually Support Professional – $49 bawat agent/buwan na taunan ang billing Support enterprise – $99 bawat agent/buwan na taunan ang billing Suite Team – $49 bawat agent/buwan na taunan ang billing Suite growth – $79 bawat agent/buwan na taunan ang billing Suite Professional– $99 bawat agent/buwan na taunan ang billing Suite Enterprise – $150 bawat agent/buwan na taunan ang billing Highest tier – $215 bawat agent/buwan na taunan ang billing

7. Vision Helpdesk

Home page ng Vision Helpdesk

Habang maraming options sa help desk na ino-offer mula sa customer service hanggang sa IT support, ang Vision Helpdesk ay isang help desk ticketing system na nakatutok sa mga empleyado at may gamification options at collaboration features na maghihikayat ng positibong work environment. Gayunman, hindi iyon nangangahulugang nawawalan na sila ng tutok sa customer, na may offer na multi-channel na approach para sa interaksiyon sa customers at suporta.

Rekomendado para sa maliliit na business

Ang system na ito ay gagawa ng centralized na help desk para sa inyong business na may customizable na workflow. Bagama’t ito ay may makatwirang presyo, wala itong lalim ng features na kailangan ng malalaking enterprise.

Mga pangunahing feature

 • Automation
 • Gamification
 • Billing
 • Multi-channel

Pros at cons

Bagama’t available sa parehong SaaS cloud at downloadable na license, ang SaaS cloud license ay available lang sa US, UK, Eu, at India. Gayunman, ang software nila ay merong 30 araw na walang obligasyon at libreng trial.

Ang system na ito ay nakatuon sa mga masisingil na oras ng customer service kaysa sa pangkalahatang customer service, at ang live chat function nila ay hiwalay na binibili.

Presyo

Starter – $ 12 bawat agent kada buwan, taunan ang billing / $15 bawat agent na buwan-buwan ang billing Pro – $ 20 bawat agent kada buwan, taunan ang billing / $25 bawat agent na buwan-buwan ang billing

8. HubSpot

8. HubSpot - App - Uploads - 2021 - 12 - Hubspot Homepage.png

Kagaya ng ibang nasa listahan, ang HubSpot ay naka-set up para lumago kasama ninyo at ito ay isang kilalang pangalan dahil may mga ibang produkto na silang madalas gamitin. Puwedeng kayong magsimula sa libreng plan mula sa pinagkakatiwalaang pangalan sa internet, at puwede ninyong gamitin ang flexible support at madaling onboarding para mas madaling maintindihan ng inyong customers.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ang HubSpot system ay isang option na mag-scale kasama ng inyong business sa parehong libre at bayad na versions depende sa pangangailangan ng inyong kompanya. Ang mas mataas na tier ang may offer na essential features para sa malaking business habang ito ay umuunlad.

Mga pangunahing feature

 • Pagruruta ng ticket
 • Mga NPS survey
 • Iisang sign-on
 • Integration sa Slack
 • Mga field-level na permission

Pros at cons

May offer silang libreng version na kasama ang maraming essential features na kailangan para makapagsimula. Pero di nagsisimula ang ticket automation hanggang sa $50 bawat buwan na plan, na may kasamang 2 agents at abilidad na magdagdag pa sa halagang $25 bawat isa sa simulang level. Sa pinakamataas na level, isa itong taunang commitment.

Presyo

Starter – Nagsisimula sa $50/buwan na buwanan ang billing (Nagsisimula sa dalawang bayad na users) Professional – Nagsisimula sa $400/buwan na buwanan ang billing (Nagsisimula sa limang bayad na users) Enterprise – Nagsisimula sa $1,200/buwan na ang billing ay $14,400/taon (Nagsisimula sa 10 bayad na users)

9. Front

9. Front - App - Uploads - 2021 - 12 - Front Homepage.png

Mina-market bilang isang help desk solution na gumagawa ng mas personalized na experience para sa customers, inaalis ng Front ang ticket numbers para makapagbigay sa customer ng personal na tugon. Ito ay madali at intuitive, at sinusubaybayan ng automation ang pagtatalaga ng inquiries sa tamang support team member.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ang Front ay isang highly scalable na system na may hanggang 10 teammates sa pinakamababang tier, 50 sa ikalawa, at unli sa itaas.

Mga pangunahing feature

 • Mga team inbox
 • Analytics
 • Mga message template
 • Rules
 • Mga assignment

Pros at cons

Walang system ang ticketing, pero gumagana ito sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng support sa pamamagitan ng shared na inbox gamit ang automatic na load balancing. Bagama’t hindi automated ng ticketing system ang assignments, maaari kayong gumawa ng rules para gawin ito (ang custom rules ay nasa $49 na level tier lang).

May buong taon din commitment.

Presyo

Starter – $19 bawat tao, kada buwan, taunan ang billing Prime – $49 bawat tao, kada buwan, taunan ang billing

10. AzureDesk

Home page ng AzureDesk

Ang system na ito ay abot-kayang option para sa maliliit at medium-size na business na naglalayong gawing simple ang experience sa paggamit ng help desk system. May offer din itong option para sa customization at third party app integration.

Rekomendado para sa maliliit hanggang medium-sized na business

Habang ang halaga ng presyo ng Azure desk ay mataas, ang katotohanang meron lang silang iisang plan na may kakulangan sa enterprise-level na features ay naglilimita sa kakayahang magamit ito ng maliliit at medium-size na business.

Mga pangunahing feature

 • May ticket management
 • Unli na mailbox
 • Maraming app integrations
 • Reporting
 • Collaboration
 • Knowledge base

Pros at cons

May available ng 14-araw na libreng trial; gayunman, iisang plan option lang ang available. Maraming features ang plan, pero ang sakop ng scalability ay limitado. Walang advanced features para sa enterprises tulad ng security o governance.

Presyo

One plan – $33 bawat user kada buwan na taunan ang billing at $50 bawat user kada buwan na buwanan ang billing.

11. SupportBee

Home page ng SupportBee

Ang SupportBee ay isang help desk ticekting system na may layuning bumuo ng isang collaborative na work environment para ang support team members ay magkatulungan sa pag-aayos ng mga isyu ng customer. Sa pamamagitan ng shared na inbox na madaling i-set at mobile-optimized, ang SupportBee ay isang flexible na team-based system.

Rekomendado para sa maliliit na business

Ang system na ito ay may offer na lahat ng basics na kakailanganin ninyo sa pagsisimula ng customer service team. Gayunpaman, hindi ito nagbibigay ng support na maaaring kailanganin ng malalaking business.

Mga pangunahing feature

 • Shared na inbox
 • Knowledge Base
 • Customer portal
 • App integration

Pros at cons

Bagama’t abot-kaya ang presyo, ang features at functionality ng SupportBee ay hindi kasing-extensive o komperhensibo gaya ng inaalok ng ibang kompanya sa parehong presyo. Gayundin, ang customer portal software ay magagamit lang sa mas mataas na tier. Pero sa pangkalahatan, ito ay isang pinasimpleng ticketing system na gagana nang maayos para sa maliliit na kompanya.

Presyo

Startup – $15 /user/buwan o $13 /user/buwan na taunan ang billing Enterprise – $20 /user/buwan o $17 /user/buwan na taunan ang billing

12. Freshdesk

Home page ng Freshdesk

Pinagkakatiwalaan ng higit 40,000 na business kasama ang HP, Pearson, at American Express, ang Freshdesk ay isang all-in-one na customer service platform. Gamit ang scalable na platform, native omnichannel support, at collaboration features ng Freshdesk, puwedeng mag-streamline ng trabaho ang inyong business para masiyahan ang inyong customers.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ginawa ang system na ito para makapag-scale kayo gamit ang abot-presyong options sa iba’t ibang business circumstances.

Mga pangunahing feature

 • Integration ng messaging service
 • Self-service na bots at AI
 • Automation
 • Collaborative
 • Management at security features
 • Identity at access management

Pros at cons

May libreng version kasama ang basics na magagamit ng isang kompanyang nagsisimula, pati unli na agents. Kasunod nito, tataas na bawat level kasama ang features na kakailanganin sa inyong paglago. Pero lilitaw ang skill-based na routing sa pinakamataas na tier lang.

Presyo

Blossom– $15 /agent/buwan, taunan ang billing – $19/agent/buwan, buwanan ang billing Garden – $35/agent/buwan, taunan ang billing – $45/agent/buwan, buwanan ang billing Estate – $49/agent/buwan, taunan ang billing – $69/agent/buwan, buwanan ang billing Forest – $99 /agent/buwan, taunan ang billing – $125/agent/buwan, buwanan ang billing

13. Awesome Support

Home page ng Awesome Support

Bilang isang support plugin para sa WordPress, ang Awesome Support ay simple at madaling i-set up at maraming add-on na kasama sa bawat level ng bundle. Ino-offer nila ang “pinaka-awesome” na help desk at support plugin para sa WordPress, na may mahigit na 10,000 aktibong installs.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Bagama’t may malalaking WordPress-based sites gaya ng Microsoft news at BBC America, ito ang pinakamainam para sa maliliit na kompanya dahil kailangan nitong magsama ng mas maraming security at management features para mas maging kapaki-pakinabang pa. Gayunman, kahit hindi kailangan ang mga ito ng mas malaking kompanya, malaking selling point naman ang unli agents nila.

Mga pangunahing feature

 • Walang fee bawat agent
 • Customizable
 • May ticket history
 • May time tracking
 • Automatic ang assignment ng ticket

Pros at cons

Bagama’t may offer silang unli agents at unli tickets, kailangan ninyong mag-commit sa paggamit ng produkto sa loob ng isang taon. Sa kabaligtaran, ang bawat tier ay napaka-abot-kaya para sa kahit anong level ng business, pero wala ang options na kakailanganin ng malaking business.

Presyo

Standard – $149 kada taon Pro – $229 kada taon Enterprise – $289 kada taon Agency – $409 kada taon

14. TeamSupport

Home page ng TeamSupport

Pinagkakatiwalaan ng Fujifilm, Comcast, at ng NBA, ang TeamSupport ay isang web-based na business-to-business customer support system na merong omni-channel support na nagpapadali ng collaboration at pag-streamline ng mga isyu ng customer support sa pamamagitan ng pagsasama ng software na nasa tech deck na ninyo.

Rekomendado para sa malalaking business

Ang support service ng system na ito ay sadyang maraming mao-offer, pero ang simulang presyo bawat agent kada buwan ay napakataas kaya baka di ito kakayanin ng maliliit na kompanya.

Mga pangunahing feature

 • Ginawa talaga para sa B2B
 • May Ticket Management
 • May Customer Management
 • Mga integration
 • May Customer Self-service na Portal

Pros at cons

Maraming features ang nakapokus sa B2B customer service at IT support. Ang di okey dito ay ang pinakamababang tier ay $50 bawat agent kada buwan, na mas mahal kumpara sa ibang help desk ticketing systems na kapareho ang features pero mas mababa ang presyuhan.

Presyo

Kasama sa presyo ang mga discount para sa taunang billing. Support Desk – $50 Bawat agent Kada Buwan Enterprise– $69 Bawat agent Kada Buwan

15. Freshservice

Home page ng Freshservice

Ang Freshservice ay isang cloud-based na IT service management solution. Tulad ng katapat nitong help desk, isa itong madaling gamiting all-inclusive na system na may seryosong hanay ng features.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ang scalability ng platform na ito ang nagbibigay ng abilidad na makipagtrabaho sa anumang laki ng business habang lumalago sila.

Mga pangunahing feature

 • Automation
 • Mga AI chatbot
 • Mga integration
 • Mabilis ang implementation
 • No-code na platform

Pros at cons

May offer silang 21-araw na libreng trial period na activated lahat ng features. Hinihikayat nila ang collaboration sa kanilang features. Nagbibigay sila ng security features na nagpoprotekta ng data sa cloud na may access sa management at encryption para sa data na dinadala. Sa kasamaang palad, wala itong libreng version.

Presyo

Ang bawat level ay may buwan-buwang option na mas mataas ng $10 para sa Starter at Growth, at may dagdag na $20 para sa Pro at Enterprise.

Starter: $19 bawat agent kada buwan na taunan ang billing. Growth: $49 bawat agent kada buwan na taunan ang billing. Pro: $89 bawat agent kada buwan na taunan ang billing. Enterprise: $109 bawat agent kada buwan na taunan ang billing.

16. ManageEngine Service Desk Plus

home page ng ManageEngine Service Desk Plus

Mahigit 100,000 organisasyon gaya ng Disney at Honda ang nagtitiwala sa ManageEngine na mag-manage ng kanilang IT. Ang kanilang Service desk Plus system ay isang cloud-based na IT solution na nagpasaya sa kanilang customers at IT professionals sa higit sampung taon.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Kahit na napakaraming features ng ManageEngine Service Desk Plus, mahirap irekomenda ito sa partikular na laki ng business nang hindi inaalam ang detalye ng gastos. Ang pricing plans ay mukhang nai-scale nang maayos sa bawat level ng business. Kasama rin nilang nagtatrabaho ang Zoho para magamit ang kanilang Zia AI assistant bilang isang potential na first contact point para sa customers.

Mga pangunahing feature

 • Best practice na mga ITSM workflow
 • Smart na automation
 • Integration
 • Walang code na customization
 • Reporting

Pros at cons

Walang libreng version. Merong trial period, pero di alam ang haba. Meron ding demo. Di matukoy ang mga presyo pero may option na humingi ng quote.

Ito ay isang all-inclusive na IT service na may powerful na features para mapahusay ang serbisyo ng inyong organisasyon, kasama na ang asset at problem management.

Presyo

Tatlo ang kanilang pricing plans — Standard, Professional, at Enterprise — pero di nakalagay ang presyo sa kanilang website. Kontakin sila para sa detalyeng ito.

17. Kayako

Home page ng Kayako

Mahigit 131,000 agents ang nagbibigay ng support gamit ang Kayako, mula Sega hanggang MTV at Acer. Ang system ay binuo para maging personal at straightforward. Mabilis itong ipatupad at madaling gamitin, at may mga unique feature pa gaya ng SingleView na naipatupad na para gawing personalized ang customer journey.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ito ay isang system na puwedeng gamitin ng mga business sa lahat ng level dahil ang features nito ay nagbibigay-daan para mas maunawaan ninyo ang inyong customers, na sadyang sa Kayako lang nakikita. Napaka-abot-kaya din nito para sa kahit anong level ng business, simula sa $15 bawat agent kada buwan.

Mga pangunahing feature

 • SingleView
 • Live chat
 • Self-service
 • Collaboration
 • Mga integration

Pros at cons

Ang SingleView system, na sumusubaybay sa journey ng inyong customer sa inyong site, ay nagbibigay-daan sa inyong agent para maghatid ng customer service na may konteksto ng customer experience. Ang omnichannel inbox ang SingleView ay makukuha sa pinakamababang tier sa pricing plans.

Walang libreng version, pero may 14-araw na libreng trial at demo. Pero wala silang iisang sign-on na feature.

Presyo

Inbox – $15 bawat agent kada buwan Growth – $30 bawat agent kada buwan Scale – $60 bawat agent kada buwan

18. SolarWinds

Home page ng SolarWinds

Ang SolarWinds ay isang modernong IT service management (ITSM) solution na kasama lahat ng features ng isang help desk ticketing service, na kakaiba sa system na ito.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ang system na ito ay may pricing structures para sa bawat business level at madaling ma-scale habang lumalago kayo.

Mga pangunahing feature

 • May incident management
 • May IT asset management
 • May service portal ang mga empleyado
 • Knowledge base
 • May change management
 • Multi-factor na authentication

Pros at cons

May 30-araw na libreng trial. May demo kung ire-request. Rasonable ang pagpepresyo. Ang system ay may automation tools na tutulong sa paglagay ng tamang ticket sa kamay ng tamang team member. Pero wala silang libreng version.

Presyo

Kapag taunan ang billing:

Team – $19 bawat agent kada buwan, may dagdag na $0.10 bawat gadget kada buwan Business – $39 bawat agent kada buwan, may dagdag na $0.30 bawat gadget kada buwan Professional – $69 bawat agent kada buwan, may dagdag na $0.50 bawat gadget kada buwan Enterprise – $89 bawat agent kada buwan, may dagdag na $0.70 bawat gadget kada buwan.

19. JitBit

Home page ng JitBit

Gamit ang kanilang software na ginagamit ng Adobe at Microsoft, ang JitBit ay isang cloud-based na SaaS service na may iisang sign-on, at GDPR at HIPAA compliance. Kasama ang automation rules, tumutulong ang JitBit na maisaayos ang inyong tickets at makatipid ng oras ang inyong team.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Dahil sa scalability at security nito, puwedeng mag-expand para makuha ninyo ang mga serbisyong kailangan ninyo habang lumalago kayo.

Mga pangunahing feature

 • Iisang sign-on
 • HIPAA compliance
 • Ticket Grid
 • Knowledge base
 • Mga canned response

Pros at cons

Ang 21-araw na libreng trial ay extendable kung kailangan. Ilang segundo lang ang kakailanganin para makagawa ng site na mate-test at magagamit ninyo. Consistent din ang presyo kada buwan pero may limitasyon sa bilang ng agents sa bawat tier, puwera sa pinakamataas.

Nakalitaw ang “Powered by Jitbit” maliban sa highest tier. Walang libreng version.

Presyo

Freelancer: nagkakahalaga ng $29 at 1 agent lang. Startup: nagkakahalaga ng $69 para sa hanggang 4 agents. Company: nagkakahalaga ng $129 para sa hanggang 7 agents. Enterprise: nagkakahalaga ng $249 para sa hanggang 9 agents, na may $29 sa bawat extra na agent.

20. Jira Service Desk

Home page ng JIRA Service Management

Gaya ng Zoho, ang Jira ay isang parte ng network ng applications, na nangangahulugang puwede nitong isama ang lahat ng apps sa iisang buhos. Ang produktong Jira sa industriyang ito ay itinaguyod para sa bilis ng pagtulong sa pagsagot ninyo sa mga tanong at para maitaas ang customer satisfaction. Ang kanilang serbisyo ay ginagamit ng Domino, Square, at Twitter, at iba pa.

Rekomendado para sa lahat ng laki ng business

Ang system na ito ay gumaganang mabuti sa lahat ng level ng business, may offer ng libreng option at abot-kayang tiers na nag-scale up sa enterprise. Bawat level ay nagbibigay ng encryption habang nakapahinga at tuwing umaandar.

Mga pangunahing feature

 • May change management
 • May configuration management
 • May problem management
 • May asset management
 • May knowledge management
 • May security at compliance

Pros at cons

Merong libreng version na maraming features, at puwedeng mag-book ng live demo ang mga interesadong kompanya.

Pero ang presyo ng enterprise ay nasa likuran ng isang contact form.

Presyo

Standard – $20 bawat agent (average) $60 kada buwan Premium – $40 bawat agent (average) $120 kada buwan

Help desk ticketing system ikinumpara

Kapag nagkumpara ng help desk ticketing system, mahalagang tingnan ang platform-specific features at ang kanilang mga review. Kapag pinagkumpara ang nangungunang limang solutions — LiveAgent, Zendesk, Freshdesk, Front, at Zoho Desk — makikita ninyo kung paano sila ikinumpara.

LiveAgent

Ang LiveAgent ang abot-kaya at may ino-offer na libreng version ng software pati na rin ang matatag na features. May daan-daang features at integrations na puwedeng i-customize para maging angkop sa anumang pangangailangan ng business. Kasama sa pangunahing features ang canned messages, automated ticket distribution, customer portal, at forum. Ang LiveAgent ay patuloy na nangunguna sa mga highly-rated na help desk solutions, na may average user rating na 4.7 sa score na 5.

Zendesk

Maraming malalaking kompanya ang gumagamit ng software na ito. May offer itong maraming features na maaaring makatulong sa kompanya gaya ng live chat, security, community forums, answer bot, knowledge base, social media integrations, sandbox test, at light access license. Sa average, ang rate ng users sa software ay 4.3 sa score na 5 stars.

Freshdesk

Libo-libong business ang nagtitiwala sa Freshdesk para i-manage ang customer interactions. May offer silang maraming features gaya ng messaging service integration, self-service na may bots at AI, management at security, at identity at access management. Ang Freshdesk ay may average rating na 4.4 stars.

Front

Ang Front ay may offer na kakaibang take sa help desk software sa pamamagitan ng pag-alis ng tradisyonal na ticket. Sa halip, dinisenyo nila ang kanilang software para makapagbigay ang customer service agents ng personalized na tugon sa kanilang customers. Kasama sa pangunahing features nito ang team inbox, analytics, message templates, rules, at assignments. Nakatanggap ang Front ng 4.6 stars sa average mula sa users nito.

Zoho Desk

Ang Zoho Desk ay isang rasonableng magpresyong omnichannel help desk software na puwedeng mag-scale kasabay sa paglago ng kompanya. Marami itong features gaya ng workflow automation, platform integration, self-service knowledge base, at artificial intelligence. Ang software any may average na 4.4 stars mula sa customers.

Help Desk softwareCapterra RatingWeb-basedLibreng versionLibreng trialSimulang presyo
LiveAgent4.7/5 (mga halos 1K reviews)OOOOOO$15 bawat agent/buwan
Zendesk4.3/5 (mga halos 2.7K reviews) OOHINDIOO$19 bawat agent/buwan
Freshdesk4.4/5 (mga halos 2.3K reviews)OOOOOO$18 bawat agent/buwan
Front4.6/5 (mga halos 210 reviews) OOHINDIOO$19 bawat agent/buwan
Zoho Desk4.4/5 (mga halos 1.6K reviews) OOOOOO$14 bawat agent/buwan

Kapaki-pakinabang ba ang trial version ng isang help desk ticketing system?

Ang trial version ay laging nakatutulong sa pagdedesisyon sa pagpili ng help desk ticketing systems. Bago kayo mag-commit sa isang serbisyo, dapat muna ninyong ma-experience ito sa araw-araw na gamit. Ang serbisyo ay maaaring magkaroon ng lahat ng features na inyong hinahanap at hindi pa rin ito angkop sa inyo. Minsan, ang pakiramdam ninyo sa isang system ay hindi tama, at kailangan ninyong masubukan para makita. Para itong damit; puwedeng magandang tingnan ito sa manekin pero puwedeng hindi maganda ang sukat para sa inyo.

Ganito rin sa inyong customers. Pinili nila ang inyong brand dahil iyon ang angkop sa kanila. Kaya dapat lang na subukan ninyo ito bago ito bilhin.

Still not decided which software is best for you?

Get a trial version of the help desk ticketing system

Sa ngayon, LiveAgent ang available para sa isang 14-araw na trial sa kanilang all-inclusive na plan na hindi kinakailangan ang credit card. Wala pang isang minutong aabutin ang pag-sign up at pagsimula na inyong test drive. Alamin pa ang ibang detalye rito.

Kongklusyon

Natalakay na natin ang maraming benepisyo ng help desk ticketing system at paano ito magagamit sa inyong business. Sa pagtaas ng bilang ng online users, lahat sila ang umaasa sa mataas na quality ng customer service at support. Ang aspektong ito ang nagkakaiba sa pagitan ng pagpapanatili at pagkawala ng isang customer. Ang help desk ticketing system ay susuporta sa inyo at sa inyong business para makagawa ng pinakamainam na customer service experience sa pamamagitan ng pagpapahusay ng inyong workflows gamit ang automation. Gumagawa din ito ng actionable na data mula sa bawat customer-logged transaction at binabawasan ang oras kada ticket sa pamamagitan ng pagtatalaga nito sa angkop na taong nagtatrabaho.

Merong ilang paraan para makinabang ang inyong customer service teams sa help desk ticketing system sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng kanilang kailangan sa isang madaling gamiting lugar. Maraming options na puwedeng pagpilian, pero kayo lang ang makakaalam kung ano ang pinaka-angkop sa inyo.

FAQ

What is a help desk ticketing system?

A help desk ticketing system is a centralized system that logs customer queries, customer requests, and customer interactions for cost-effective and speedy access for support staff to sort and resolve. This type of desk software helps streamline the process performed by support staff through automated workflows.

How does the help desk ticketing system work?

This system works by creating tickets, which are logs of customer service interactions with a customer. The system creates a ticket once communication from any platform is sent. Tickets are assigned to customer service agents manually or automatically. For the best customer service experience, a help desk ticket system organizes and catalogs tickets based on the pre-set rules.

What are the key features of an effective help desk ticketing system?

Standard features include a hybrid ticketing system, mass actions, filters, tags, contact fields, and more. These features work together to simplify the tasks of customer service agents to make them more efficient, which increases customer satisfaction.

How to choose a help desk ticketing system?

Choosing the right help desk software can be challenging because many have similar features but distinct strengths or weaknesses. The criteria to help you decide which is best for you as you access each system you consider are commitments, pricing, support, provided contact options, ability to scale up or down, software limitations, collaboration options. While some may be the best overall, they may not be the best for whatever your particular circumstances may be, so consider these aspects of each provider alongside the features they offer that you may need.

What are the top providers of help desk ticketing systems?

These options have been chosen as the top help desk ticketing options because of their robust features, scalability, and cost-effectiveness for businesses of all sizes: 1. LiveAgent; 2. Zendesk; 3. Freshdesk; 4. Zoho desk

What is the best help desk ticketing system?

The best help desk ticketing system is one that makes your operation more efficient. Whether it helps by empowering self-serve options for customers to reduce your employee's workload daily, like LiveAgent, or it has robust customization options that allow you to create workflows specific to your business, like HappyFox, choosing depends on what you need. The best system is the one that you see working best for your unique circumstances.

What are the benefits of using a help desk ticketing system?

This service creates an effective work environment that will keep your employees from manually sorting through several platforms to address different issues and facilitate collaboration. It will reduce their workload by self-service options that will enhance the user experience. It will help you develop workflows that will optimize the time it takes to solve an issue, which will increase the volume of tickets you can resolve, organize them into groups, and ultimately keep the customers happy.

How to implement a help desk ticketing system?

Implementing a help desk ticketing solution is often relatively straightforward. You create an account with the software provider, choose an appropriate plan, and configure the system to your needs. In the case of LiveAgent, integrating things like the live chat function are as simple as copying and pasting code into your website to include that functionality.

What is the cost of the help desk ticketing system?

The cost of a help desk ticketing system depends on the provider, but it generally falls under a monthly billing by the number of agents you have accessing the system. Overall, you get the features, but you are paying for more access. Some have a monthly fee that allows a certain number of agents or the ability to have more, while others offer an annual fee to lower costs.

Is a trial version of the help desk ticketing system useful?

A trial version is always helpful when deciding between help desk ticketing systems, as it gives you the power to experience what it will be like to use it every day. This is important before committing to a service because it could have all the features you are looking for and still not be suitable for you. Sometimes the feel of a system is not right, and you need to try it on to see. It is like a shirt; it can look good on the mannequin and be objectively nice but still not feel right for you.

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo