Pagtanggap ng mga tuntunin

Ang Quality Unit, LLC (tinukoy dito bilang “Quality Unit”) ay binibigay ang Serbisyo nito (tulad ng tinukoy sa ibaba) sa Iyo sa pamamagitan ng web site na matatagpuan sa www.qualityunit.com (ang “Site”) at *.ladesk.com (URL ng iyong account), napapailalim sa kasunduan sa Tuntunin ng Serbisyo (“TOS”). Sa pamamagitan ng pagtanggap sa TOS na ito o sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng Serbisyo o Site, Kinikilala mo na nabasa mo, naintindihan, at sumasang-ayon na ikaw ay malugod sa TOS na ito. Kung pumapasok ka sa TOS na ito sa ngalan ng isang kumpanya o iba pang ligal na entity, kinakatawan mo na Ikaw ay may awtoridad na mag-bind ng nasabing entity at mga kaakibat nito sa TOS na ito, kung saan ang term na “Ikaw” o “Iyong” ay tumutukoy sa katulad na entity at mga kaakibat nito. Kung wala kang naturang awtoridad, o kung Hindi ka sumasang-ayon sa TOS na ito, Hindi mo dapat tanggapin itong TOS at hindi maaaring gamitin ang Serbisyo.

Maaaring baguhin ng Quality Unit ang TOS na ito paminsan-minsan nang walang paunang abiso. Ang binagong mga tuntunin at kundisyon ay magiging epektibo sa pag-post at kung gagamitin Mo ang Serbisyo pagkatapos ng petsang iyon, ituturing namin ang iyong paggamit bilang pagtanggap sa binagong mga tuntunin at kundisyon. Kung ang anumang pagbabago sa TOS na ito ay hindi katanggap-tanggap sa Iyo, ang iyong tanging remedyo ay ang pagtigil sa pag-access at paggamit ng Serbisyo.

Paglalarawan ng serbisyo

Kasama sa “Serbisyo” ang (a) ang Site, (b) ang LiveAgent help desk at chat system, mga tool at serbisyo na ibinigay sa pamamagitan ng Site at ng LiveAgent API na ginawang magagamit sa pamamagitan ng Site, at (c) lahat ng software, data, teksto , mga imahe, tunog, video, at nilalamang ginawang magagamit sa pamamagitan ng Site o mga serbisyo, o binuo sa pamamagitan ng LiveAgent API (sama-sama na tinukoy bilang “Nilalaman”). Ang anumang mga bagong feature na idinagdag o nagdaragdag ng Serbisyo ay napapailalim din sa TOS na ito.

Pangkalahatang mga kundisyon / Pag-access at paggamit ng serbisyo

Napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng TOS na ito, Maaari mong ma-access at gamitin ang Serbisyo lamang para sa Iyong panloob na mga layunin sa negosyo tulad ng isinasaalang-alang sa Kasunduan. Hindi ka dapat mag (a) lisensya, sublicense, magbenta, muling magbenta, magrenta, umarkila, ilipat, magtalaga, ipamahagi, magbahagi ng oras o kung hindi man ay pagsasamantalahan sa komersyo o gawing magagamit ang Serbisyo sa anumang ikatlong partido, maliban sa malinaw na pinahintulutan ng TOS na ito; (b) gamitin ang Serbisyo upang maproseso ang data sa ngalan ng anumang ikatlong partido, o (c) gamitin ang Serbisyo sa anumang labag sa batas na pamamaraan o sa anumang paraan na makakaabala o makakagambala sa integridad o pagganap ng Serbisyo at mga bahagi nito.

Napapailalim lamang sa limitadong karapatang mag-access at gamitin ang Serbisyo na malinaw na ipinagkaloob sa Iyo sa ilalim ng TOS na ito, lahat ng mga karapatan, titulo at interes sa at sa Serbisyo at ang mga bahagi nito ay mananatili sa at eksklusibong pag-aari ng Quality Unit. Hindi mo dapat baguhin, iakma o i-hack ang Serbisyo upang maling ipahiwatig ang anumang sponsorship o pagkakaugnay sa Quality Unit, o kung hindi man ay pagtatangka upang makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa Serbisyo o mga kaugnay na system o network.

Responsable ka para sa lahat ng impormasyon, data, teksto, mensahe o iba pang mga materyal na Na-post mo o kung hindi man ipinapadala sa pamamagitan ng Serbisyo. Responsable ka para sa pagpapanatili ng pagiging kompidensiyal ng Iyong login at account at ganap na responsable para sa anuman at lahat ng mga aktibidad na nagaganap sa ilalim ng Iyong login o account. Sumasang-ayon ka at kinikilala mo na ang Iyong login ay maaari lamang magamit ng isang (1) tao – ang isang pag-login na ibinahagi sa maraming tao ay hindi pinapayagan. Awtomatikong matutukoy ng system ang naturang pag-uugali at Sumasang-ayon ka na ang Quality Unit ay maaaring singilin ka ng isang karagdagang buwanang bayad para dito. Maaari kang lumikha ng magkakahiwalay na mga login para sa maraming mga tao ayon sa pinapayagan ng Iyong plano.

Nakalaan sa Quality Unit ang karapatang mag-access sa anuman o lahat ng Iyong mga account upang tumugon sa Iyong mga kahilingan para sa suportang panteknikal. Pananatilihin namin ang naaangkop na pangangalaga sa pangangasiwa, pisikal at panteknikal para sa proteksyon ng seguridad, pagiging kompidensiyal at integridad ng Iyong data. Hindi namin isisiwalat ang Iyong data maliban kung pinilit ng batas o kung pinahihintulutan Mo.

Nauunawaan mo na ang teknikal na pagproseso at paghahatid ng Serbisyo, kasama ang Iyong nilalaman, ay maaaring mailipat na hindi naka-encrypt at may kasamang (a) mga pagpapadala sa iba’t ibang mga network; (b) mga pagbabago upang sumunod at umangkop sa mga kinakailangang teknikal na pagkonekta ng mga network o aparato at (c) paghahatid sa mga third party vendor ng Quality Unit at mga kasosyo sa pagho-host upang magbigay ng kinakailangang hardware, software, networking, imbakan, at may-kaugnayan na teknolohiya na kinakailangan upang mapatakbo at mapanatili ang Serbisyo. Gumagamit ang Quality Unit ng makatuwirang pagsisikap na mai-publish sa site o aabisuhan ka ng anumang nakaplanong downtime sa Serbisyo.

Ang kabiguan ng Quality Unit na gamitin o ipatupad ang anumang karapatan o pagkakaloob ng TOS na ito ay hindi dapat maging isang pagwawaksi sa karapatang iyon. Kinikilala mo na ang TOS na ito ay isang kontrata sa pagitan Mo at Quality Unit, kahit na ito ay elektronik at hindi pisikal na nilagdaan Mo at ng Quality Unit, at pinamamahalaan nito ang Iyong paggamit ng Serbisyo at kinukuha ang lugar ng anumang naunang kasunduan sa pagitan Mo at Quality Unit.

Mga tuntunin & mga kundisyon ng Appsumo deal

Maaari mong i-access at gamitin ang Serbisyo lamang para sa Iyong panloob na mga pangangailangan sa negosyo at hangarin tulad ng isinasaalang-alang sa Mga Tuntuning ito & Mga Kundisyon; Hindi ka dapat mag (a) lisensya, sublicense, magbenta, ibenta muli, ipa-renta, ipa-upa, ilipat, magtalaga, ipamahagi, pagbabahagi ng oras o komersyal na pagsamantalahan o gawing magagamit ang Serbisyo sa anumang ikatlong partido (b) gamitin ang Serbisyo sa anumang labag sa batas na paraan o sa anumang pamamaraan na makakaabala o makagambala sa integridad o pagganap ng Serbisyo at mga bahagi nito.

Ang iyong pagbili sa AppSumo ng Serbisyo (“Package”) na binili sa opisyal na site appsumo.com/liveagent/ ay nagbibigay ng access sayo sa mga feature para sa isang solong pagbili ng 59 $ na naproseso sa mga opisyal na site ng AppSumo. Ang isang (1) pagbili ay nagbibigay sa iyo ng pag-access sa isang solong (1) coupon code (“Code”), na Kinailangan mong kunin sa address ng Serbisyo URL: liveagent.com/appsumo-signup. (hindi na magagamit). Sa pagpaparehistro, Kailangan mong punan ang kinakailangang data upang matagumpay na makumpleto ang pagpaparehistro. Kabilang sa mga kinakailangang data na ito ang (a) Iyong Code; (b) Iyong Buong Pangalan; (c) Iyong Email Address; at (d) Pangalan ng Kumpanya / Organisasyon na ginamit upang likhain ang natatanging address ng URL ng Iyong Account.

Ang bawat Code na binili sa pahina ng AppSumo ay makukuha lamang ng isang beses (1 beses). Ang bawat karagdagang pagkuha ng parehong Code ay mahigpit na labag sa Mga Tuntuning ito & Mga Kondisyon. Sa kaso ng maraming mga pagkuha ng parehong Code Mawawalan ka ng access sa Serbisyo at ang Iyong mga karagdagang account ay masususpinde.

Kinakailangan mong makuha ang iyong (mga) Code bago ang ika-1 ng Disyembre 2019. Ang anumang kahilingan na ipinadala (kapwa nakasulat o pasalita) na ipinadala pagkatapos ng deadline na ito sa Quality Unit ay tatanggihan. Ang iyong karapatang kuhain ang (mga) Code ay magtatapos sa ika-30 ng Nobyembre 2019, 23:59. Nakalaan sa Quality Unit ang karapatang gumawa ng walang pagbubukod matapos ang takdang araw na ito.

Ang pagbili ng The Package ay nagbibigay sa iyo ng buong buhay na pag-access sa dalawang (2) mga upuan ng ahente (“Mga Gumagamit”) ng All-Inclusive (All-in-one) na plano ng Serbisyo para sa halagang $59. Ang dalawang (2) upuan ng ahente ay may kasamang isang puwesto na itinalaga sa Iyo (“May-ari” ng Account) at isang (1) puwesto para sa “Ahente” o “Admin”.

Ang bawat karagdagang User na idinagdag sa Iyong account sa Serbisyo ay napapailalim sa regular na modelo ng pagpepresyo ng planong “All-inclusive” / “All-in-one” na nailarawan dito: /pricing/. Sisingilin ka para sa totoong paggamit ng karagdagang gumagamit batay sa oras ng paggamit. Ang karaniwang petsa ng karagdagang Gumagamit ay may rate na $39 bawat buwan para sa gumagamit.

Ang halaga ng singil ay mai-multiply ng bilang ng mga karagdagang Gumagamit na idinagdag sa iyong account sa Serbisyo.

Aabisuhan ka sa pamamagitan ng notification sa email na ipinadala mula sa Kumpanya tungkol sa katotohanan, na idinagdag mo ang mga karagdagang Gumagamit sa Iyong account. Maglalaman ang email notification na ito ng isang alerto, na lumampas ka sa bilang ng mga Gumagamit na kasama sa Iyong AppSumo Package.

Ang mga karagdagang ahente na idinagdag sa Iyong account ay sinisingil sa isang buwanang batayan. Sa unang pagsingil Hihilingin sa iyo na ipasok ang Iyong wastong data sa pagsingil na naglalaman ng Iyong (a) Tunay na Pangalan at Apelyido; (b) wastong email address; (c) wastong pangalan ng iyong kumpanya; (d) wastong Address (Pangalan ng kalye, Lungsod, ZIP code at Estado) (e) mga karagdagang detalye ng iyong kumpanya batay sa Iyong lokal na batas. Kailangan mong punan ang wasto, totoo, tumpak at na-verify na data lamang.

Sa unang singil ng paggamit ng mga karagdagang User, hihilingin sa iyo na piliin ang Iyong ginustong pamamaraan ng pagbabayad. Nagbibigay ang Quality Unit ng dalawang (2) pamamaraan ng pagbabayad batay sa (a) mga detalye sa Credit Card (b) Mga detalye sa PayPal account.

Kinakailangan mong isumite ang iyong mga detalye sa Credit Card o mga detalye sa PayPal account sa Kaso lamang ng pagdaragdag ng mga karagdagang Gumagamit sa Iyong account.

Ang pagtanggi na isumite ang mga detalye ng iyong Credit Card o mga detalye ng PayPal account sa mga pagsingil para sa iyong totoong paggamit ng mga karagdagang Mga Gumagamit ay magreresulta sa Iyong pagkawala ng access sa Serbisyo. Pahihintulutan ang access sa Iyong account sa serbisyo sa sandaling Isumite mo ang kinakailangang impormasyon sa pagsingil at piliin ang Iyong ginustong pamamaraan sa pagbabayad. Nakalaan sa Quality Unit ang karapatang gumawa ng walang pagbubukod.

Hindi ka pinapayagan na mag “stack” ng maraming mga Code at gamitin ang mga ito para sa isang (1) account sa Serbisyo. Ang bawat account sa Serbisyo ay tumatanggap lamang ng isang (1) Code. Ang package ay hindi pwedeng i-stack.

Mga tuntunin & mga kondisyon ng libreng mga plano ng LiveAgent

Patakaran sa patas na paggamit

Bilang bahagi ng aming pangako sa pagbibigay ng mahusay na kalidad at maaasahang serbisyo, mayroon kaming Patakaran sa Patas na Paggamit sa mga serbisyo ng LiveAgent.

Nais naming matiyak na ang lahat ng aming mga kustomer ay maaaring masiyahan at matagumpay na magamit ang aming serbisyo anuman ang mga kundisyon.

Kung ang ilang mga kustomer ay gumagamit ng napakaraming data o lumalabag sa mga patakaran na maaaring makaapekto sa ibang mga gumagamit, maaari kaming makipag-ugnay sa mga nasabing contravener at talakayin ang pagbabago ng kanilang paggamit at mga limitasyon o kanselahin ang kanilang mga account.

Nakalaan sa amin ang karapatang baguhin ang mga limitasyon ng account nang walang paunang abiso.

Nakalaan sa amin ang karapatang mag-iba ng mga tuntunin ng Patakaran sa Patas na Paggamit na ito paminsan-minsan.

Ang patakarang ito ay pandagdag sa at hindi nililimitahan ang anuman sa mga pangunahing Mga Tuntunin & Mga Kundisyon ng LiveAgent.

Custom na mga paghahatid

Ang karagdagang kahilingan para sa mga custom na paghahatid ay maaaring ihayad sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang kahilingan sa Quality Unit sa isang uri ng komunikasyon sa email sa support@liveagent.com. Ang Quality Unit ay may karapatang tanggihan ang kahilingan sa custom na paghahatid. Kung tatanggapin ang kahilingan sa custom na paghahatid, isang kasunduan batay sa kahilingan sa pagitan Mo at ng Quality Unit ay gagawin na magdidetalye ng mga kinakailangan at pagtutukoy ng Custom na Paghahatid. Ang isang kasunduan ay isang nakasulat na pag-apruba na ginawa sa isang uri ng komunikasyon sa email. Ang output ng custom na paghahatid ay nagiging eksklusibong intelektuwal na pag-aari ng Quality Unit at Sumasang-ayon ka, na ang output ay maaaring magamit sa hinaharap para sa karagdagang paggamit ng mga 3rd party na kustomer ng Quality Unit. Ang presyo ng Custom na Paghahatid ay dapat na napagkasunduan nang pauna at ibibigay ayon sa bawat kaso.

Mga tuntunin ng account

 • Dapat ay 18 taong gulang ka o mas matanda upang magamit ang Serbisyong ito.
 • Dapat ikaw ay isang tao. Ang mga account na inirehistro ng “bot” o iba pang mga awtomatikong pamamaraan ay hindi pinapayagan.
 • Dapat mong ibigay ang iyong ligal na buong pangalan, isang wastong email address, at anumang iba pang impormasyon na hiniling upang makumpleto ang proseso ng pag-sign up.
 • Responsable ka para sa pagpapanatili ng seguridad ng iyong username at password. Ang Quality Unit ay hindi at hindi mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala mula sa iyong pagkabigo na sumunod sa obligasyong ito sa seguridad.
 • Ikaw ang responsable para sa lahat ng nilalamang nai-post at aktibidad na nangyayari sa ilalim ng iyong account (kahit na ang Nilalaman ay nai-post ng iba na may mga account sa ilalim ng iyong account).
 • Hindi mo dapat maling irepresenta ang iyong sarili o kumuha ng pagkakakilanlan ng ibang tao habang ginagamit ang serbisyong ito.
 • Maaaring hindi mo magamit ang Serbisyo para sa anumang iligal o hindi pinahintulutang hangarin.
 • Hindi mo dapat, sa paggamit ng Serbisyo, lumabag sa anumang mga batas sa iyong nasasakupan (kasama ngunit hindi limitado sa mga batas sa copyright).
 • Ang paglabag sa alinman sa mga kasunduang ito ay magreresulta sa pagwawakas ng iyong Account. Habang ipinagbabawal ng Quality Unit ang naturang pag-uugali at Nilalaman sa Serbisyo, naiintindihan at sinasang-ayunan mo na ang Quality Unit ay hindi maaaring maging responsable para sa Nilalaman na nai-post sa Serbisyo at gayunpaman maaari kang mahantad sa mga naturang materyal. Sumasang-ayon ka na gamitin ang Serbisyo sa iyong sariling peligro.

Pagbabayad, refund at mga pagbabago sa pagsingil

Mga pagsubok at pagbabayad Ang Serbisyo ay ginawang magagamit sa isang pay-as-you-go na batayan at sisingilin sa simula ng Iyong napiling termino ng subscription (karaniwang buwanan). Ang lahat ng mga plano ay may isang paunang libreng panahon ng pagsubok hanggang sa 14 na araw. Kung Hindi mo ibibigay ang mga detalye ng Iyong credit card sa Quality Unit sa loob ng libreng panahon ng pagsubok, masususpinde ang iyong account at maaari lamang itong muling buhayin sa pamamagitan ng pagsusumite ng impormasyon ng Iyong credit card. Kapag naibigay Mo ang mga detalye ng credit card, Sisingilin ka kaagad at matatapos ang panahon ng iyong pagsubok.

Pagbabago ng plano at presyo Kung pipiliin mong i-upgrade ang Iyong plano o bilang ng mga ahente sa Iyong napili na panahon ng subscription, ang anumang dagdag na gastos ay babayaran sa natitirang term ng panahon ng subscription at sisingilin sa Iyong account. Kasunod nito, awtomatikong sisingilin ang iyong credit card ng naayos na rate sa Iyong susunod na ikot ng pagsingil kasunod sa pagsingil ng pro-rating. Ang isang pagbubukod sa pagsingil ay mayroon kung ikaw ay nasa isang buwanang pag-ikot ng pagsingil kung saan Hindi ka makakakita ng isang prorated na singil o credit sa kasalukuyang buwan, ngunit ang Iyong bagong rate ng pagsingil ay makikita sa Iyong susunod na buwanang pagsingil. Anuman ang Iyong ikot ng pagsingil, walang mga refund o credit para sa bahagyang buwan ng serbisyo, mga downgrade ng plano, o refund para sa mga buwan na hindi nagamit kung isara mo ang Iyong account bago matapos ang Iyong panahon ng subscription. Walang mga pagbubukod na magagawa upang maging pantay sa lahat at panatilihing mababa ang aming mga gastos sa pang-administratibo para sa pinakamabuting pakinabang ng aming customer base. Ang pag-downgrade ng antas ng iyong plano ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng nilalaman, mga feature, o kakayahan ng Iyong account at Ang Quality Unit ay hindi tumatanggap ng anumang pananagutan para sa naturang pagkawala. Ang mga presyo ng lahat ng mga plano at Serbisyo ng LiveAgent ay maaaring magbago sa 30 araw na notice mula sa amin. Ang nasabing notice ay maaaring ibigay anumang oras. Bilang karagdagan, may karapatan ang Quality Unit na makipag-ugnay sa Iyo tungkol sa espesyal na pagpepresyo kung Pananatilihin mo ang isang napakataas na bilang ng mga end-user o isang hindi karaniwang mataas na buwanang ratio ng ticket bawat ahente. Sa ganitong sitwasyon, ang isang Kasunduan sa Subscription sa Enterprise (inilarawan sa ibaba) ay maaaring mas angkop para sa Iyo.

Credit card billing, mga resibo at privacy Makakatanggap ang may-ari ng account ng isang resibo sa email sa bawat singil sa credit card. Nagbibigay ang Quality Unit ng isang interface para sa may-ari ng account (tulad ng tinukoy sa pag-sign up na pamamaraan) upang baguhin ang impormasyon sa credit card (hal., sa pag-renew ng card). Gumagamit ang Quality Unit ng tagapamagitan na third-party upang pamahalaan ang pagproseso ng credit card at hindi pinahihintulutan ang tagapamagitan na itabi, panatilihin, o gamitin ang Iyong impormasyon sa pagsingil maliban upang maproseso ang impormasyon ng Iyong credit card para sa Quality Unit. Bisitahin ang http://www.qualityunit.com/about-us/patakaran-sa-privacy-quality-unit/ upang maunawaan kung paano kinokolekta at ginagamit ng Quality Unit ang personal na impormasyon.

Mga pagbabago sa pagsingil & mga update Ang May-ari ng account ay may karapatang humiling ng isang update sa impormasyon sa pagsingil na nilalaman sa mga invoice para sa paggamit ng Serbisyo. Ang kahilingan ay dapat hilingin sa pamamagitan ng email na ipinadala sa support@liveagent.com sa loob ng unang 15 araw ng huling isyu ng invoice. Isang memo ng credit at isang na-update na invoice na naglalaman ng bagong impormasyon sa pagsingil ang ibibigay sa Iyo. Ang mga kahilingan na isinumite sa nakaraang 15 araw mula nang huling isyu ay tatanggihan at Hihintayin mo ang bagong invoice na mailabas sa susunod na petsa ng pagsingil.

Pag-handle sa VAT ID Kung ang kustomer ay itinalaga ng maayos at wastong VAT ID (ayon sa Batas sa Europa), angkcustomer ay responsable lamang sa paglalapat ng VAT ID sa kinakailangang larangan sa kanilang customer profile. Hindi magre-refund ang Quality Unit sa sinumang mga kustomer na nabigo na mag-apply ng kanilang VAT ID nang mag-isa.

Taunang pre-paid credit

Ang taunang pre-paid credit na idinagdag sa account ng kustomer batay sa kasunduan sa isa’t isa ay magtatagal sa loob ng 12 buwan lamang kung ang bilang ng mga upuan ng ahente ay mananatiling pareho sa buong yugto ng panahon. Ang tagal ng oras na ito ay tataas o bababa batay sa dami ng mga upuan ng ahente na idinagdag o tinanggal sa account ng kustomer sa tagal ng bisa ng credit.

Sakaling magpasya ang kustomer na hindi ituloy ang paggamit ng Serbisyo bago magamit ang lahat ng kanyang credit O bago magtapos ang tagal ng panahon, karapat-dapat siyang makakuha ng refund para sa natitirang hindi nagamit na halaga. May karapatang mag-refund ang Quality Unit lamang ng 50% ng natitirang halaga bilang bayad sa pagkansela.

Pagkansela at pagwawakas

Responsable ka para sa wastong pagkansela ng Iyong account. Ang may-ari ng account (tulad ng tinukoy sa pamamaraan ng pag-sign-up) ay maaaring kanselahin ang account sa anumang oras sa pamamagitan ng isang email na ipinadala sa support@qualityunit.com na may kahilingang kanselahin ang account. Tutugon ang Quality Unit sa email na ito at makakansela ang Iyong account sa loob ng isang araw ng negosyo. Ang isa pang pagpipilian sa pagkansela ng Iyong account ay ang pindutang “Ihinto ang Account” na matatagpuan sa seksyong “Aking Account”. Sa pamamagitan ng pagkansela ng Iyong account, Mawawalan ka ng access sa lahat ng nilalaman sa pagkansela at tatanggalin ito ng Quality Unit sa normal na kurso ng pagpapatakbo ng negosyo. Hindi maaaring makuha ang impormasyong ito kapag nakansela ang account. Kung Kinansela mo ang Iyong account mula sa seksyong “Aking Account” ng Serbisyo bago magtapos ang kasalukuyang panahon ng bayad na subscription, magkakaroon ng bisa ang pagkansela at hindi ka na sisingilin muli. Sa kaso ng kahilingan sa pagkansela na ipinadala sa pamamagitan ng koreo, Hiningi kang maghintay para sa kumpirmasyon mula sa Quality Unit.

Nakalaan sa Quality Unit ang karapatang (i) baguhin o ihinto, pansamantala o permanente, ang Serbisyo (o anumang bahagi nito) at (ii) tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan at hinaharap na paggamit ng Serbisyo, suspindihin o wakasan ang iyong account (anumang bahagi nito) o paggamit ng Serbisyo at alisin at itapon ang anuman sa Iyong nilalaman sa Serbisyo, para sa anumang kadahilanan, kasama, kung ang Quality Unit ay naniniwala na nilabag mo ang TOS na ito. Gagamitin ng Quality Unit ang lahat ng makatuwirang pagsisikap na makipag-ugnay sa Iyo nang direkta sa pamamagitan ng email o telepono upang bigyan ka ng babala bago ang pagsuspinde o pagwawakas ng Iyong account. Anumang hinihinalang mapanlinlang, mapang-abuso, o iligal na aktibidad na maaaring maging batayan para sa pagwawakas ng Iyong paggamit ng Serbisyo, ay maaaring i-refer sa naaangkop na mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas. Ang Quality Unit ay hindi mananagot sa Iyo o sa anumang pangatlong partido para sa anumang pagbabago, suspensyon o paghinto ng Serbisyo.

Nakalaan sa Quality Unit ang karapatang wakasan ang Iyong account dahil sa matagal na hindi pagiging aktibo. Dapat sumunod ang Quality Unit sa mga protocol ng pagwawakas sa pamamagitan ng pag-isyu ng isang babalang email bago wakasan ang account ng Gumagamit. Pagkatapos ng 4 na linggo ng pagiging hindi aktibo, isang email na babala ang ipapadala na nagpapaalam sa Gumagamit ng paparating na ang pagwawakas ng account, at mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang pagwawakas ng account. Pagkatapos ng 8 linggo na hindi pagiging aktibo, tatanggalin ang account kasama ang lahat ng data nito.

Pagwawaksi ng mga warranty

Ang serbisyo, kasama ang site at nilalaman, at lahat ng mga bahagi ng server at network ay ibinibigay sa isang “as is” at “bilang magagamit” na batayan nang walang anumang mga garantiya ng anumang uri, sa buong sukat na pinahihintulutan ng batas at quality unit na malinaw na tinatanggihan ang anuman at lahat ng warranty, malinaw man o ipinahiwatig, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang ipinahiwatig na mga garantiya ng kakayahang mangangalakal, pamagat, fitness para sa isang partikular na layunin, at hindi lumalabag. Kinikilala mo na ang quality unit ay hindi ginagarantiyahan na ang serbisyo ay hindi magagambala, napapanahon, ligtas, walang error o walang virus at walang impormasyon o payo na nakuha mo mula sa quality unit o sa pamamagitan ng serbisyo ay lilikha ng anumang warranty na hindi malinaw na sinabi sa tos na ito.

Limitasyon ng pananagutan

Sa ilalim ng kahit anong pangyayari at ilalim ng walang ligal na teorya (maging sa kontrata, tort, o kung hindi man) mananagot sa iyo ang quality unit o para sa anumang ikatlong partido para sa anumang hindi direkta, hindi sinasadya, espesyal, huwaran, kadahilanang o mapanghusga na pinsala, kabilang ang nawalang kita, nawalang benta o negosyo, nawalang data o pagkagambala ng negosyo. Bilang karagdagan, ang quality unit ay hindi mananagot para sa anumang direktang pinsala, gastos, pagkalugi o pananagutan na higit sa buwanang bayad sa serbisyo na nabayaran o babayaran mo para sa isang buwan bago ang oras ng anumang paghahabol para sa mga pinsalang pinansyal o isang daang ($100) u.s. dollars. Ang mga probisyon ng seksyong ito ay naglalaan ng mga panganib sa ilalim ng tos na ito sa pagitan ng mga partido, at ang mga partido ay umaasa sa mga limitasyong ito sa pagtukoy kung papasok sa kasunduang ito.

Ang ilang mga estado ay hindi pinapayagan ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na garantiya o limitasyon ng pananagutan para sa hindi sinasadya o kinahinatnan na mga pinsala, na nangangahulugang ang ilan sa mga limitasyon sa itaas ay maaaring hindi mailapat sa iyo. Sa mga estadong ito, ang pananagutan ng quality unit ay malilimitahan sa pinakamalaking lawak na pinapayagan ng batas.

Assignment

Ang Quality Unit ay maaaring magtalaga o maglipat ng TOS na ito, sa kabuuan o sa bahagi, nang walang paghihigpit.

Pagsunod sa pag-export

Mananagot ka sa pagsunod sa anumang naaangkop na mga batas, alituntunin, o regulasyon na namamahala sa pag-export ng Serbisyo o alinman sa mga bahagi nito.

Namamahalang batas

Ang TOS na ito ay mapamamahalaan ng mga batas ng Estado ng Delaware nang hindi isinasaalang-alang ang mga prinsipyo ng mga conflict ng batas. Malinaw na sumasang-ayon ka na magsumite sa eksklusibong personal na hurisdiksyon ng mga korte federal at estado ng Estado ng Delaware para sa hangaring malutas ang anumang hindi pagkakasundo na nauugnay sa Iyong pag-access sa o paggamit ng Serbisyo.

Pagproseso ng data

Nakatuon ang LiveAgent sa privacy, seguridad, pagsunod at transparency. Kasama sa pamamaraang ito ang pagsuporta sa pagsunod ng aming mga kustomer sa mga kinakailangan sa proteksyon ng data ng EU, kabilang ang mga nakalagay sa General Data Protection Regulation (“GDPR”), na ipinatupad noong Mayo 25th 2018.

Mga nilalaman

 1. Sino ang data processor
 2. Anong data ang naproseso
 3. Ano ang mga mapagkukunan ng data
 4. Ano ang layunin ng pagkolekta ng data at/o pagproseso
 5. Bakit naroroon ang profiling at automization
 6. Ano ang tagal ng panahon ng pagproseso ng data
 7. Sino ang aming mga kasosyo/subcontractor
 8. Ano ang iyong mga karapatan sa pagpoproseso ng data
 9. Paano mo mapawawalan ang pahintulot ng pagproseso ng data

Sino ang mga data processor

Ang data processor ay ang kumpanya, na pumipili ng layunin at mapagkukunan ng pagproseso ng data. Para sa mga layunin sa marketing, ang data processor ay Quality Unit, s. r. o.

Anong data ang naproseso

Pinoproseso namin ang mga sumusunod na uri ng data: Pangalan, Address, Numero ng telepono, Email address, IP Address, Impormasyon tungkol sa mga produktong binili mo, Impormasyon tungkol sa paggamit ng produkto, Impormasyon na nakolekta mula sa mga pag-uusap sa telepono, Mga record ng telepono, Impormasyon na nakolekta mula sa iba pang mga uri ng pakikipag-ugnay sa amin (email, chat, mga mensahe sa Facebook, Mga Tweet), Ang impormasyong ibinigay para sa aming support team upang matugunan ang mga isyu sa iyong mga account, data ng Geo-localization, impormasyon ng Browser, Impormasyon ng system.

Ano ang mga mapagkukunan ng data

Ang data na pinangalan sa nakaraang seksyon ay nakolekta lamang mula sa iyo. Naa-access ang data mula sa mga pag-uusap na ginawa sa pagitan mo at ng Quality Unit, s.r.o. o nakasaad sa iyong customer profile. Maaari ding kolektahin ang data mula sa mga magagamit na mapagkukunang magagamit tulad ng mga directory ng kumpanya at iba pa. Maaari ding kolektahin ang data mula sa mga third party na pinahihintulutan para sa kanilang pagproseso.

Ano ang layunin ng pagkolekta ng data at / o pagproseso

Ang iyong pahintulot sa pagproseso ng data ay ibinigay para sa mga sumusunod na layunin: mga serbisyo sa marketing, mga serbisyo sa customer support.

Bakit meroong profiling at automization

Ang Quality Unit s.r.o. ay ninanais na maihatid ang pinakamaganda at pinaka-personalize na karanasan at dahil doon, sa iyong paunang pahintulot, isine-segment namin at profilize ang data. Para sa mga naturang layunin na ginagamit namin sa house software at iba pang software ng analytics at automation

Ano ang tagal ng panahon ng pagproseso ng data

Ang iyong pahintulot ay ibinigay para sa panahon ng paggamit ng aming mga serbisyo (LiveAgent) at para sa sumusunod na 5 taon pagkatapos ng pagwawakas ng paggamit, o hanggang sa sandali na binawi mo ang iyong pahintulot. Kung hindi ka isang kustomer at hindi ka magiging kustomer ng Quality Unit s.r.o., ang iyong pahintulot ay may bisa sa loob ng 5 taon, o hanggang sa sandali na binawi mo ang iyong pahintulot. Pagkatapos ng 5 taong panahon, ang iyong data ay mabubura.

Sino ang aming mga kasosyo / subcontractor

Nagbigay ka ng pahintulot sa aming mga subprocessor at mga subcontractor na maaaring may access sa napiling data. Ang aming mga subprocessor at mga subcontractor ay paksa sa regular na mga pagsusuri at pag-audit upang matiyak ang pinakamataas na antas ng privacy at seguridad.

Ano ang iyong mga karapatan sa pagpoproseso ng data

Ang tamang pagproseso ng data ay ang pinakamahalaga sa amin at ipinagmamalaki namin ang mataas na antas ng seguridad, privacy at pagproseso ng data sa Quality Unit s.r.o.

Nasa ibaba ang iyong mga karapatan tungkol sa pagpoproseso ng data:

Impormasyon tungkol sa pagpoproseso ng dataPangunahing kasama sa impormasyon: impormasyon sa pakikipag-ugnay tungkol sa processor, kanilang mga sakop o opisyal sa pagpoproseso ng data o taong responsable para sa pagpoproseso ng data, layunin ng pagpoproseso ng data, mga kategorya ng data, addressor/tatanggap ng data at mga kategorya ng mga tatanggap ng data, impormasyon tungkol sa paglilipat ng data sa mga bansa ng 3rd party, tagal ng panahon ng pagpoproseso ng data, listahan ng iyong mga karapatan, karapatang tugunan ang lokal na awtoridad sa pagpoproseso ng data, mapagkukunan ng pagpoproseso ng data, impormasyon tungkol sa data profiling at automization.

Karapatang mag-access ng data Mayroon kang karapatang kumpirmahin kung ang iyong data ay napoproseso o hindi at naproseso ang mga kategorya ng data.

Karapatan para sa pagwawastoMay karapatan kang iwasto ang patungkol sa data kung kinakailangan.

Karapatang burahin (‘karapatang kalimutan’)Sa ilang mga kaso na pinapayagan ng batas, obligado kaming burahin ang lahat ng iyong data batay sa iyong kahilingan.

Karapatan para sa mga limitasyon sa pagprosesoAng ilang mga kustomer ay ginusto ang limitadong pagproseso ng data. Kung mayroon kang mga espesyal na kahilingan tungkol sa mga limitasyon sa pagpoproseso ng data, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Karapatan sa data migrationBatay sa iyong kahilingan, maililipat namin ang iyong data sa ibang data processor kung walang ligal o iba pang mga sagabal.

Karapatan na tumutolKung sa tingin mo ay hindi naproseso nang tama ang iyong data, maaari kang maglahad ng isang obstruction sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa amin na may hangaring malutas ang isyu.

Karapatan para sa pakikipag-ugnay sa awtoridad sa pagproseso ng lokal na dataMaaari kang makipag-ugnay sa lokal na awtoridad sa pagproseso ng data kung sakaling may mga karagdagang alalahanin o isyung inilabas. Ang lokal na awtoridad sa pagproseso ng data para sa Quality Unit s.r.o. ay Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na may address na Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic, European Union.

Paano mo mapawawalan ang pahintulot ng pagproseso ng data

Ang iyong pahintulot sa pagproseso ng data ay kusang-loob. Maaari mo itong bawiin sa anumang punto ng oras.

Paano ko isusumite ang aking kahilingan sa pagbawi ng pagproseso ng data? Mangyaring ibigay sa amin ang pangalan ng iyong kumpanya, paksa at data processor, nakasulat na kahilingan na ang iyong data ay binabawi at ang iyong lagda. Dapat mong tugunan ang iyong kahilingan sa andrej@liveagent.com

Bilang alternatibo, kung nais mong mag-unsubscribe mula sa aming mailing list, maaari mong gamitin ang aming form upang punan ang iyong kahilingan dito.

Related na mga article
Paglipat Ng Samanage

Lilipat mula sa Samanage patungong LiveAgent?

Nais mo bang ilipat ang iyong data mula sa Samanage sa ibang solusyon? Tingnan ang LiveAgent at makita ang mga benepisyo. Simulan ang iyong libreng pagsubok ngayon.

Mga Tuntunin At Kundisyon

Mga Tuntunin & kundisyon

Sa pamamagitan ng pagtanggap sa tos na ito o sa pamamagitan ng pag-access o paggamit ng serbisyo o site, kinikilala mo na nabasa mo, naintindihan, at sumasang-ayon na ikaw ay malugod sa tos na ito.

Extend Paglipat

Lilipat mula sa Extend papuntang LiveAgent?

Naghahanap upang ilipat ang iyong data mula sa Extend papunta sa ibang solusyon? Tingnan ang LiveAgent at makita ang mga benepisyo. Simulan ang iyong libreng pagsubok ngayon.

Ang ulat sa Departamento ay nagbibigay sa iyo ng detalyadong pangkalahatang-ideya ng pagganap ng partikular na departamento. Kilalanin ang mga makapangyarihang pananaw.

Ulat sa Departamento

Ang LiveAgent ay isang customer service software na nag-aalok ng mga solusyon para sa VoIP phone systems, self-service software, inbound call center software, at iba pang mga kagamitan sa customer service. Mayroon din silang mga magandang customer review at awards at certificates ang kumpanya. Sa kasalukuyan, nag-ooffer sila ng affiliate program at libreng trial para sa kanilang mga kliyente. Kung naghahanap ka ng isang customer service software, maaaring subukan ang LiveAgent.

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

Start Free Trial x