Mga product launch template

Matapos gumugol ng ilang buwan sa pagde-develop ng produkto/serbisyo, ang natural na hakbang kasunod ay ang i-launch ito sa mundo; email marketing ang magandang channel para ipakalat ang balita tungkol sa bago ninyong produkto. Pero kung mamadaliin lang ninyo ang launch, makasasama lang ito sa produkto at sa business ninyo. Ang dapat gawin ay magplano ng product launch nang maayos– piliin ang tamang channels ng pagpapadala ng balita, pakinabangan ang pinakamahusay na product launch email templates, gawing attractive at engaging ang message, at iba pa. Pero bago tayo tumutok sa product launch email templates at best practices, simulan natin sa  basics.

Ano ang product launch email at bakit ito importante?

Ang isang product launch announcement ay isang series ng activities na ang layunin ay mag-promote at i-publicize ang isang bagong produkto o serbisyo.

Gumagamit ang mga business ng email para magkaroon ng anticipation at enthusiasm bago mag-launch ang kanilang produkto. Nakatutulong ito sa pag-attract ng atensiyon at sa paglaon ay makadaragdag sa sales kapag nailabas na ang produkto.

product launch template
Magpadala ng product launch emails diretso mula sa LiveAgent

Pero ano ba ang product launch email? Ang promotional product launch email ay isang klase ng email na ginagamit ng mga kompanya sa pag-promote ng kanilang produkto, serbisyo, offers, at campaigns. Importanteng bahagi ito ng kabuuang proseso ng pagbabalita dahil ina-address nito nang diretso ang inyong target audience.

Di tulad ng transactional emails na ipinapaalam sa customers ang tungkol sa kanilang order o account information, layunin ng promotional emails na mag-convert ng subscribers para maging customers o para mag-upsell o cross-sell. Ang product launch emails ay kinakategorya rin bilang promotional emails.

In a SaleCycle study, more than 50% of respondents said they purchase products presented to them via marketing email once a month.

SaleCycle team

Kapag mahusay ang pagkakasulat ng promotional emails, mas madali nitong makukumbinsi ang mga potensiyal na customers na bumili sa inyo.

Ang pagsusulat ng highly-converting promotional emails ang susi sa pagpapalaki ng pagpansin sa produkto at pagtaas ng sales.  Tingnan natin kung paano ninyo ito magagawa, paisa-isang klase ng promotional email muna – simula sa product launch email.

5 ideya para sa product launch template

Libo-libo na ang halimbawang meron ng product launch emails. Matapos ang isang Google search, marami na kayong makikitang template at description ng matagumpay na campaign. Para mas madalian kayo, pinili na namin ang 5 product launch email templates na sa tingin namin ay sobrang bukod-tangi.

Template sa pag-announce ng software release


Hi [name]!

We are super excited to announce our new [name of a digital product/service].

[1-liner description about the product and its function]

During the past few months, we have been working really hard to improve our [product/service], and we believe that [name of the offering] will help you enjoy your experience with [company] even more.

So what is [offering] all about?

[explain the purpose of your product or service, focusing on the features, add visuals].

[if applicable] You can download our app directly from the App Store or the Google Play Store.

[CTA button]

Happy testing!
Best,
[your name & company’s name]


Template sa pag-announce ng bagong feature release


Hello [name]!

Our new, updated version of [product/service] is finally up and running!

We made sure to [briefly explain what makes the updated version better than the previous one].

Ready to test the updated version?

Click on the button below to get started!

[CTA button]

Best,
[your name & company’s name]


Template sa bagong pisikal na product launch


Dear [name],

The new [product name] is finally available!

What makes the [product name] different is [give an intro to the Product and say why your audience need it]

You can order your [Product] directly from our store or find it [name of a platform].

[Add if applicable] The first 100 people that place an order will receive [an extra product/discount/free shipping/unique feature].

[CTA button]

Best,
[your name & company’s name]


Email sa launch ng produkto o serbisyo – maikling template


Hello [name],

We couldn’t be happier to welcome [Product or service] into the [company] family.

But what is [a product] actually? It’s a [short description of a product]. You may have heard about such solutions before, but we assure you that [Product] is one of a kind.

Bold statement? Just look at this list of benefits that [product name] brings!

Benefit 1
Benefit 2
Benefit 3

Pretty convincing, huh? You have to test our [product/service] to learn about its full potential.

[CTA button]

Enjoy!

Best,
[your name & company’s name]


Email template ng conversational product launch 


Hi [name]!

What’s your #1 challenge right now? Please think about it for a second…

And now let me guess – it’s [a problem that your product/service solves], right?

No need to worry, our [product/service] is available and ready to make your life easier.

Now you’d like to ask how you can get it, correct? Got you covered! You just need to click the link below and place your order. Yep, right there, this small [color] button:

[CTA button]

Have fun exploring, and let us know what you think!

Best,
[your name & company’s name]

Tandaan na laging i-personalize ang mga email at magsulat ng nasa puntong copy na sumasagot sa sumusunod na mga tanong:

 • Ano ang ilalabas na produkto? 
 • Paano ito gumagana? (sa simpleng salita)
 • Bakit ito kailangan ng audience ninyo [ngayon!]?
 • Paano nila ito makukuha?

7 tawag-pansing email subject line

Ang nilalaman ng email ninyo ay importante, pero walang magbabasa nito kung di kayo gagamit ng super-husay na subject line! Tandaan – dapat sobrang tawag-pansin ito. May ilang halimbawa kami para sa inyo.

 • Meron ba kayong [problema]? Kami ang bahala sa inyo! [Produkto]
 • Sa wakas, narito na! Kilalanin ang [Product]: Makukuha na ninyo ang [benepisyo]
 • Bagong [produkto o serbisyo] mula sa [kompanya]: Ang solusyon sa inyong [problema]
 • Mag-hello sa [Produkto]! Ngayon [benepisyo] ay abot-kamay na ninyo
 • Pagod na sa [problema]? Huwag nang mag-alala! Narito na ang [produkto] para tulungan kayo!
 • Available Na: [produkto], ang Solusyon sa [problema]
 • Ang [produkto] ay live na. Basahin ang email na ito para malaman kung paano mo ito makukuha.
 • May problema ba sa [problema]? Nasubukan mo na ba ang [Produkto]? Absolute news sa market

Mga product launch email – tips at best practices na susundan

Plan, plan, plan!

Gaano kayo kadalas magplanong magpapadala ng emails sa subscribers, at ano ang lalamanin nito? Ang unang hakbang sa paggawa ng matagumpay na email campaigns ay ang pag-develop ng strategy, pag-research ng inyong audience, at pag-schedule ng emails sa inyong editorial calendar.

Tutukan kung ano ang nami-miss nila

Ginawa ang produkto ninyo para tugunan ang isang partikular na problema ng mga tao. Anuman ito, ito na ang pagkakataong papag-isipin ang audience ninyo sa problemang ito at kung paano ito maaalis ng inyong produkto. Kaya importanteng tutukan ang halaga ng produkto ninyo sa bawat email.

Tukuyin ang malinaw at consistent na call to action (CTA)

Isipin kung anong uri ng action ang gusto ninyong gawin ng subscribers matapos nilang basahin ang email. Magsu-subscribe ba sila sa hiwalay na listahan para sa exclusive product updates/announcements? Dapat ba nilang ipagbigay-alam ang balita sa kanilang social networks? May option ba sila sa pre-purchase ng produkto? Maraming tanong na puwede ninyong isaalang-alang sa CTA, pero tumutok sa isa lang para hindi nakalilito.

Isunod ang email marketing ayon sa kabuuan ng inyong promotional plan

Kung plano ninyong i-promote ang bagong produkto o serbisyo sa maraming channels, siguraduhing ang message ay pare-pareho. Ibig sabihin, dapat may sinusunod ang copy na pare-parehong writing style, ang mga imahe ay cohesive, at dapat mauudyok ng CTA ang mga taong gumawa ng isang partikular na action.

Kailan dapat pinapadala ang product launch email?

Tulad ng nasabi na, ang paglalabas ng isang bagong produkto sa mundo ay sobrang exciting na panahon. Matapos gumugol ng oras, linggo, at kahit buwan sa paggawa ng bagay na mamahalin ng audience ninyo, dapat ninyong ipagmalaki ang kanyang paglabas.

Hindi masyadong maaga para pag-isipan kung paano ninyo ipo-promote ang produkto at kung kelan ninyo balak gawin ito. Di muna namin idedetalye, kaya magpokus muna tayo sa basics.

Dapat ipadala ang inyong product launch email kapag ang produkto o serbisyo ay handa nang magamit o puwede nang mabili sa online o sa mga tindahan. Inaabisuhan namin kayong magpadala muna ng parang sneak peek announcement email bago ang launch para ipaalam sa audience ninyo na malapit nang ilabas ang produkto. Pero tandaan na ang product launch email ay dapat ipadala lang kapag ang ino-offer ninyo ay puwede nang mabili.

Frequently asked questions- Mga product launch email template

Gaano dapat kalaki ang aming email database?

Queue

Iba-iba ito para sa bawat business. Kung ang tinda ninyo ay mass B2C products na available para sa maraming klase ng customers (tulad ng mobile phone, scarf, o economical car), dapat malaki ang database ninyo na may libo-libong contacts. Pero kung ang offer ninyo ay highly-specified B2B shipping management software, mas maliit dapat ang database ninyo. Ang pinaka-importanteng bagay ay i-segment ang database ayon sa iba’t ibang uri ng buyer persona.

Ano ang tamang haba ng isang product launch email?

Bilang gabay, ang promotional email ay dapat maikli lang at diretsahan. Naipalalabas dapat ng email ang message gamit ang kakaunting salitang posible. Di kayo nagsusulat ng detalyadong product manual o naglilista ng available features. Ang layunin ay ipresenta ang benepisyo ng bagong labas na produkto o serbisyo at mahikayat ang reader na i-click ang CTA button na nasa product launch email. 

Dapat bang gumamit ng plain text email o email na HTML?

Ang pinagkaiba ng plain text email at HTML email ay ang formatting. Ang  plain text email ay naglalaman lang ng text na walang formatting options. Puwede ring mag-embed ng simpleng visuals o gifs sa email copy. Ang HTML email naman ay naglalaman ng mga imahe, kulay, at ibang text formatting options. Ang pagpili kung aling email ang mas okey sa inyong kompanya ay depende sa inyong email marketing strategy, branding, style guide, at iba pang factors. Mukhang rasonable namang gumamit ng email na may HTML code, lalo na sa mga B2C products, dahil ito ang nakapagbibigay sa inyo ng mas maraming option sa mas visual na presentation ng produkto ninyo. Pero 62% ng marketers ang nagsasabing ang ipinapadala nila ay hybrid na HTML at plain text emails sa kanilang subscribers.

Ready to put our product launch email templates to use?

LiveAgent is the most reviewed and #1 rated customer satisfaction software for small to medium-sized businesses.<br> Try it today with our free 14-day trial. No credit card required.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Gaano dapat kalaki ang aming email database?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Iba-iba ito para sa bawat business. Kung ang tinda ninyo ay mass B2C products na available para sa maraming klase ng customers (tulad ng mobile phone, scarf, o economical car), dapat malaki ang database ninyo na may libo-libong contacts. Pero kung ang offer ninyo ay highly-specified B2B shipping management software, mas maliit dapat ang database ninyo. Ang pinaka-importanteng bagay ay i-segment ang database ayon sa iba’t ibang uri ng buyer persona.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Ano ang tamang haba ng isang product launch email?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Bilang gabay, ang promotional email ay dapat maikli lang at diretsahan. Ang layunin ay ipresenta ang benepisyo ng bagong labas na produkto/serbisyo at mahikayat ang reader na i-click ang CTA button na nasa product launch email. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Dapat bang gumamit ng plain text email o email na HTML?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Ang pagpili kung aling email ang mas okey sa inyong kompanya ay depende sa inyong email marketing strategy. Ikonsiderang gumamit ng email na may HTML code, lalo na sa mga B2C products, dahil ito ang nakapagbibigay sa inyo ng mas maraming option sa mas visual na presentation ng produkto ninyo.” } }] }
Balik sa templates Gumawa ng LIBRENG account
Gamitin ang aming email templates para mag-share sa inyong loyal subscribers ng external articles kung saan nabanggit ang inyong brand. Magpakita ng magaling na content para makarami ng traffic.

Mga bagong brand mention email template

Ang mga kumpanya ay gumagamit ng email para sa pagpapadala ng anunsyo dahil nakakaengganyo ito. Mahalaga pa rin ang customer acquisition sa B2B industry, kaya't ang referral marketing ay makakatulong sa paglago ng business. Ang referral ang nagdudulot ng pinakamalaking conversion rates sa lahat ng marketing channels sa B2B. Nalaman ng CustomerGauge na ang referral business ang may dahilan sa pagkakaroon ng 20% na bagong sales. Narito ang sampung basic sales email templates na puwedeng maging para sa industriya, produkto, customer, o prospect.

Akitin ang iyong mga kustomer gamit ang mga template na email sa pag-update ng produkto. Ito ay handa nang gamitin ay lubos na nakukustomisa.

Template na email sa pag-update ng produkto

Ang pag-update ng produkto ay mahalaga upang manatiling kompetitibo sa industriya ng SaaS at mapanatili ang kasiyahan ng mga kustomer. Ang email sa pag-update ng produkto ay maari ding maghikayat ng mga kustomer at magpatuloy sa kanilang paggamit ng iyong produkto. Sa paggawa ng email sa pag-update, dapat hatiin ang mga tagasubaybay, piliin ang mga update na may halaga sa mga kustomer, tumutok sa pagbibigay-alam sa mga benepisyo ng produkto, gumamit ng mga larawan, at manatili sa iskedyul ng pagpadala. Narito ang sampung template na email sa pag-update ng produkto para sa iba't ibang layunin.

Alamin kung paano simulan nang mas maayos ang isang email. Nagbibigay ang LiveAgent ng maraming tips at templates para mapabuti ang paraan ng pagsisimula ng lahat ng email ninyo.

Paano simulan ang isang email (Tips + templates)

Ang email ay mahalaga pa rin bilang paraan ng komunikasyon sa kabila ng dami nito. Ang pagsisimula ng business email ay laging challenge sa mga salespeople, marketers, at customer service reps. Narito ang ilang tips kung paano simulan ang email kasama ng mga karaniwang email greetings at pagsisimula ng email na maaaring gamitin sa inyong business correspondence. Ang ilang puwedeng isama sa simula ng inyong emails ay ang mga pagbati o greeting, introduction at dahilan ng pagsulat, isang pambukas na phrase/ well wishes, at isang thank you na linya. Narito rin ang ilang mga halimbawa at template para simulan ang email.

LiveAgent has created free, ready-to-use email templates for any company or an individual seeking to provide professional customer service.

Mga template ng email ng pagsubaybay sa kaganapan

Ang pagsubaybay sa mga tagadalo pagkatapos ng isang kaganapan ay mahalaga upang mapanatili ang katuparan at makapagbigay ng malalim na pag-unawa sa naging kaganapan. Mahalaga rin ang pagbibigay ng feedback at pagpapadala ng mga mapagkukunan tulad ng mga rekord at larawan upang maipadama sa mga tagadalo ang kahalagahan ng kanilang pagsali. Ang mahusay na segmentasyon ng mga tagadalo at pagpapadala ng personal na email ay makapagpapalakas sa relasyon ng kumpanya at tagapanood. May sampung halimbawa rin ng mga email ng pagsubaybay sa nabanggit na kaganapan.

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo