Libreng trial

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

  • Mga template
  • Templates ng email ng pagtugon sa kahilingang ibalik ang bayad

Templates ng email ng pagtugon sa kahilingang ibalik ang bayad

Produktong ibinabalik, mga kanselasyon, at pagbabalik ng bayad ay ang katotohanan sa pagpapatakbo ng isang online na negosyo. Habang halata na gusto mong iwasan ang paglalabas ng ibinalik na bayad hangga’t maaari, ang ilan sa mga kustomer ay hindi magiging masaya sa iyong produkto – gaano man ang kabutihan na iyong iniisip – at hihilinging ibalik ang kanilang pera. Baka mayroong iba’t ibang mga dahilan kung bakit ang mga kustomer ay humihiling na ibalik ang bayad. Baka sila ay nagdesisyon na ang iyong produkto o serbisyo ay hindi tama para sa kanila, o baka iyon ang hindi tamang panahon na gamitin.

Templates ng email ng pagtugon sa kahilingang ibalik ang bayad


Ano man ang dahilan, kung paano ka tumutugon sa mga kahilingang ibalik ang bayad ay madalas na nagiging kadahilanan sa pagpapasya sa pangkalahatang karanasan sa iyong negosyo. Kung ikaw ay hindi sigurado kung paano pangangasiwaan ang pagbabalik ng bayad na may biyaya, samantalahin ang aming handang gamitin na mga template ng email ng pagtugon sa kahilingang ibalik ang bayad na maaaring maging magaan kapag binubuo ang iyong mga tugon.

Paano pangangasiwaan ang kahilingan mula sa mga kustomer na ibalik ang bayad upang panatilihin ang tiwala ng kustomer

1. Siguruhing mayroon kang maliwanag na patakaran sa pagbabalik ng bayad

Bigyan ng maliwanag na kahulugan ang iyong patakaran sa pagbabalik ng bayad at siguruhin na madaling makuha sa iyong website (tulad ng sa iyong portal ng kustomer). Kabilang dapat sa patakaran ang lahat ng mga kondisyon, takdang mga araw, at katanggap-tanggap na mga dahilan para sa isang pagbabalik ng produkto. Sa paraang ito ay palagi mong maipupunto ang iyong kustomer pabalik sa patakaran kapag mayroong isang taong humihiling ng isang pagbabalik ng bayad. Kapag hindi, ikaw ay nagkukulang ng awtoridad na tanggihan ang mga pagbabalik ng bayad una sa lahat.

2. Mabilis na tumugon sa mga kahilingang ibalik ang bayad

Kapag ikaw ay nakatanggap ng kahilingang ibalik ang bayad, kumilos nang mabilis hangga’t maaari. Dahil ang kustomer ay hindi na masaya sa kanilang karanasan, ang paghihintay sa iyong tugon nang lubos na matagal ay baka lamang makapagpabigo sa kanila nang mas higit. Kung ikaw ay hindi sigurado kung paano magpapatuloy, ipaalam sa kanila na iyong tinanggap ang kanilang hiling at babalik ka sa kanila sa madaling panahon hangga’t maaari.

tanggihan ang kahilingang ibalik ang bayad

3. Panatilihin ang iyong pagiging mahinahon at manatiling propesyonal

Napakadaling maging mayamot, bigo at mapagtanggol kapag ang isang tao ay nagsasalita nang negatibo tungkol sa iyong produkto o serbisyo at hinihiling na ibalik ang kanilang pera. Wala sa mga emosyong ito ang makakatulong sa iyo na lutasin ang sitwasyon at siguruhin ang kasiyahan ng kustomer. Gumugol ng ilang oras upang maingat na ituring ang kanilang kahilingan at siguruhin na ikaw ay tumutugon sa isang hindi pakomprontasyon na paraan.

4. Ipaliwanag ang iyong desisyon

Sa oras na ikaw ay nakapagpasya kung paano ka tutugon sa kahilingan ng kustomer na ibalik ang bayad, bigyang katwiran ang iyong desisyon at ipaliwanag ang mga susunod na hakbang na iyong gagawin. Kung iyong ibabalik ang pera ng kustomer, sabihin sa kanila kung paano nila tatanggapin ang ibabalik na pera. Kung iyong tatanggihan ang kanilang kahilingan, magbigay ng isang paliwanag kung bakit iyon ay hindi nasakop ng patakaran ng pagbabalik bayad ng iyong kumpanya.

Interested in making your own templates?

LiveAgent gives you the power to design your own customer email templates, thus helping you to improve the customer service. Curious about all the opportunities?

Try LiveAgent

5. Mag-alok ng isang alternatibong solusyon

Sa maraming mga kaso, maaari mong pangasiwaan ang isang kahilingan ng kustomer na ibalik ang bayad sa ibang paraan, na walang aktuwal na pagbabalik ng kanilang pera. Kung ikaw ay nagkakaroon ng mas mabuting pang-unawa sa mga kailangan ng kustomer at hiling, baka kayanin mong baguhin ang iyong alok o magmungkahi ng iba pang solusyon na baka magbibigay kasiyahan sa iyong kustomer.

6. Humingi ng ilang feedback

Ang isang kahilingang ibalik ang bayad ay madalas na isang pagkakataon na makakuha ng feedback ng kustomer. Kung ang dahilan para sa pagbabalik ng bayad ay hindi malinaw, magtanong ng ilang karugtong na mga katanungan upang matuklasan kung ano ang kanilang inaasahang maranasan mula sa iyong produkto o serbisyo at kung paano ito nabigo na matugunan ang kanilang mga inaasahan. Bagama’t hindi iyon positibong feedback, iyon ay maaaring magbigay sa iyo ng mahalagang kaunawaan sa kung ano ang posible mong mapabuti upang mabigyang kasiyahan ang iyong mga kustomer sa hinaharap.

Capterra LiveAgent na tugon sa feedback ng kustomer
Ipasadya ang mga template ng email

Templates ng email ng pagtugon sa kahilingang ibalik ang bayad

Mga templates ng email ng pagtugon sa kahilingang ibalik ang bayad ay ilan sa mga pinakakritikal na mga template ng email ng serbisyo sa kusomer na dapat mong pangasiwaan upang masiguro na ikaw ay tutugon nang mabilis at sa propesyonal na paraan sa mga kahilingang ibalik ang bayad.

Pangunahing tugon sa kahilingang ibalik ang bayad

Tinatanggap ang isang kahilingang ibalik ang bayad

Humihingi ng feedback ng kustomer kasunod ng isang kahilingang ibalik ang bayad

Tumutugon sa isang galit na kustomer na humihingi ng pagbabalik ng bayad

Nakikipagkasundo sa isang kahilingang ibalik ang bayad

Tinatanggihan ang isang kahilingang ibalik ang bayad

Email ng pagsubaybay sa katayuan ng kahilingang ibalik ang bayad

Update ng katayuan ng kaswal na kahilingang ibalik ang bayad

Hindi natanggap ang ibinalik na bayad

Templates ng email ng pagtugon sa kahilingang ibalik ang bayad

Bakit mahalagang pangasiwaan nang wasto ang mga kahilingang ibalik ang bayad?

Ang paraan ng iyong pangangasiwa ng pagbabalik ng produkto at mga pagbabalik ng bayad ay maaaring magpasiya kung kakayanin mo o hindi pananatilihin ang mga relasyon sa kustomer at ang positibong mga karanasan ng kustomer. Sa maraming mga kaso, kapag ang proseso ng pagbabalik ng bayad ay walang kirot, ang mga konsumer ay mas malamang na babalik at irerekomenda ang iyong tatak dahil sa positibong karanasan sa serbisyo sa kustomer kahit na ang iyong produkto ay hindi akma para sa kanila.

Ano ang dapat kong isama sa iyong email ng pagtugon sa kahilingang ibalik ang bayad?

Ilan sa pangunahing mga puntos na maaari mong isama sa iyong mga email kapag tumutugon sa kahilingang ibalik ang bayad ay:

  • Ipinaaalam sa isang kustomer na iyong tinanggap ang kanilang kahilingan.
  • Nagbibigay impormasyon sa isang kustomer na ikaw ay nagtatrabaho sa pagpoproseso ng pagbabalik ng bayad at kung gaano ito tatagal.
  • Nagbibigay ng isang klarong paliwanag kung bakit mo kailangang tanggihan ang kanilang kahilingang ibalik ang bayad, na may link sa iyong patakaran ng pagbabalik at pagbabalik ng bayad para sa sanggunian sa kinabukasan.
  • Nagpapahayag ng pagsisisi na ang iyong produkto o serbisyo ay nabigong matugunan ang kanilang mga inaasahan.
  • Humihingi ng feedback at nagpapakita ng iyong pagkukusang pagbutihin ang iyong produkto.
  • Nag-aalok ng anumang higit pang pagtulong, kapag sila ay may karagdagang mga katanungan.

Paano ko matatanggihan ang isang kahilingang ibalik ang bayad nang hindi binibigo ang kustomer?

Sa tuwing kailangan mong tumanggi sa isang pagbabalik ng bayad, ikaw ay dapat kumilos na para bagang ikaw ay tumutugon sa reklamo ng kustomer. Kilalanin ang kanilang kahilingan, magpakita ng ilang empatiya magbigay ng isang maikling paliwanag kung bakit hindi ka makapaglalabas ng isang pagbabalik bayad (kung ito man ay lumang mga katibayan, lumalagpas sa nakatakdang petsa ng pagbabalik ng bayad, ang kondisyon ng ibinalik na produkto, atbp.), at mag-alok ng alternatibong solusyon, kung posible.

Paano ako dapat tutugon kung ang kustomer ay hindi pa nakakatanggap ng isang pagbabalik ng bayad?

Kung ang kustomer ay hindi pa nakakatanggap ng binalik na bayad, kadalasan ang pagkaantala ay nasa panig ng bangko. Paalalahanan ang kustomer na maaaring kailanganin ang isang tiyak na bilang ng mga araw upang iproseso ang pagbabalik ng bayad, depende sa kondisyon ng bangko, at ipakita ang iyong malinaw na mga intensiyon upang lutasin ang problema, kung sakaling ang pagbabalik ng bayad ay hindi dumarating.

Subukan ang LiveAgent Ngayon​

May offer kaming concierge migration na serbisyo mula sa isa sa pinaka-popular na help desk solution.

3,000+ na review Trustpilot GetApp G2 Crowd

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Bakit mahalagang pangasiwaan nang wasto ang mga kahilingang ibalik ang bayad? ?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Ang paraan ng iyong pangangasiwa ng pagbabalik ng produkto at mga pagbabalik ng bayad ay maaaring magpasiya kung kakayanin mo o hinding panatilihin ang mga relasyon sa kustomer at ang positibong mga karanasan ng kustomer. Sa maraming mga kaso, kapag ang proseso ng pagbabalik ng bayad ay walang kirot, ang mga konsumer ay mas malamang na babalik at irerekomenda ang iyong tatak dahil sa positibong karanasan sa serbisyo sa kustomer kahit na ang iyong produkto ay hindi akma para sa kanila. ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Ano ang dapat kong isama sa iyong email ng pagtugon sa kahilingang ibalik ang bayad? ?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: Ilan sa pangunahing mga puntos na maaari mong isama sa iyong mga email kapag tumutugon sa kahilingang ibalik ang bayad ay: pagpapaalam sa isang kustomer na iyong tinanggap ang kanilang kahilingan, nagbibigay impormasyon sa isang kustomer na ikaw ay nagtatrabaho sa pagpoproseso ng pagbabalik ng bayad, nagbibigay ng isang klarong paliwanag kung bakit mo kailangang tanggihan ang kanilang kahilingang ibalik ang bayad at marami pa.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Paano ako dapat tutugon kung ang kustomer ay hindi pa nakakatanggap ng isang pagbabalik ng bayad?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Kung ang kustomer ay hindi pa nakakatanggap ng binalik na bayad, kadalasan ang pagkaantala sa nasa panig ng bangko. Paalalahanan ang kustomer na maaaring kailanganin ang isang tiyak na bilang ng mga araw upang iproseso ang pagbabalik ng bayad, depende sa kondisyon ng bangko, at ipakita ang iyong malinaw na mga intensiyon upang lutasin ang problema, kung sakaling ang pagbabalik ng bayad ay hindi dumarating.” } },{ “@type”: “Question”, “name”: “Paano ko matatanggihan ang isang kahilingang ibalik ang bayad nang hindi binibigo ang kustomer?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Sa tuwing kailangan mong tumanggi sa isang pagbabalik ng bayad, ikaw ay dapat kumilos na para bagang ikaw ay tumutugon sa reklamo ng kustomer. Kilalanin ang kanilang kahilingan, magpakita ng ilang empatiya magbigay ng isang maikling paliwanag kung bakit hindi ka makapaglalabas ng isang pagbabalik bayad (kung ito man ay lumang mga katibayan, lumalagpas sa nakatakdang petsa ng pagbabalik ng bayad, ang kondisyon ng ibinalik na produkto, atbp.), at mag-alok ng alternatibong solusyon, kung posible. .” } }] }
Balik sa templates Gumawa ng LIBRENG account

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×

Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo