Mga e-commerce thank you email template

Ang email marketing ay isa sa “pinakalumang” marketing communication channels. At sa pagsabi ng “luma” ay dahil sobrang tagal na itong nariyan. Ang isa sa unang email client ay ginawa sa MIT (Massachusetts Institute of Technology) noong 1965. At kahit may mga eksperto sa marketing at mga business guru na nagsasabing “katapusan na ng email” bilang marketing channel, ang ganitong uri ng komunikasyon ay pangkaraniwan pa ring ginagamit kahit ilang dekada na mula nang pinadala ang kauna-unahang email.

Pagkonekta ng mga mail account
Ikonekta ang inyong email sa LiveAgent at magiging madali ang pagpapadala ng inyong thank you emails

Bakit hindi ninyo dapat sukuan ang email?

Napakahusay na paraan ng komunikasyon ang email na makakakonekta sa inyong users, makapagtataguyod ng relasyon sa kanila, at bubuo ng tiwala at loyalty. Puwede itong maging pinaka-abot-kayang paraan ng pag-convert ng first-time buyers bilang loyal na customers. Bilang mga marketer, marami kayong makukuha sa pag-aalaga sa kasalukuyang mga customer kaysa magpokus ng lahat ng gawain sa pagkuha ng bagong customers.

Pero siyempre, ang mga umuulit na customers ay minsan ding mga first-time buyers. Kaya di natin masasabing huwag kayong kumuha ng panibagong customer. Pero makatutulong kung tatandaan ninyo na ayon sa maraming pag-aaral (halimbawa mula sa BAIN&COMPANY), ang bumabalik na customers ng isang business ay gumagastos nang mas marami pa sa 33% kaysa sa mga first-time buyers. Ang epekto nito ay mahalaga at di dapat balewalain ng mga decision-makers ng mga kompanya ng iba’t ibang industriya.

Imaheng pinahiram ng Bain&Company

So saan papasok dito ang mga email? Ang susi sa paggamit ng email bilang channel sa pagpapataas ng client retention ay ang pagtrato sa bawat pagbili bilang oportunidad sa muling pagsimula ng customer journey. Ibig sabihin nito ay ang pagpapalakas ng post-purchase emails para di lang basta malalaglag at mag-churn ang customers. At ang mga thank you email ang unang bahagi ng ganitong strategy.

Email template customization
Madaling mag-customize/personalize ng email template

Ilang puntong dapat tandaan

Ang pinaka-layunin ng email marketing strategies ay ang pagtataguyod ng loyalty sa mga naka-subscribe sa database ninyo na payag nang makatanggap ng marketing communication. Matapos magkaroon ng loyalty, mas madali nang ma-convert ang subscribers ninyo bilang customers sa pagpapadala ng napapanahon at interesanteng messages.

Ang thank you emails ay importanteng uri ng komunikasyon sa loyalty phase. Kritikal din itong resource sa pagpapatatag ng loyalty ng kasalukuyang customers, pagkuha ng dagdag na tiwala, at paghikayat na bumili muli sila sa inyo. Tingnan pa natin ang function ng thank you emails sa e-commerce.

Thank you email mula sa Kate Spade

Ang tungkulin ng thank you emails sa marketing at e-commerce

Sa pagpaplano ng anumang online marketing campaign kasama ang thank you emails,  laging isaalang-alang ang layunin ninyo. Puwedeng may iba-ibang format ang mga thank-you email pero may iisang goal lagi ito — ang maipakita sa mga tatanggap ng message kung gaano sila kahalaga sa inyong business. 

Bilang halimbawa, puwede kayong magpadala ng thank you emails para ipakita ang pagpapahalaga ninyo sa mga nag-subscribe sa inyong newsletter, bilang pasasalamat sa interes nila sa anumang offer, o dahil bumili sila ng produkto o serbisyo.

Tulad ng nabanggit, may ilang uri ng thank you emails. 

Design your own templates

LiveAgent gives you the power to design your own customer email templates. Curious about all the opportunities?

Mga uri ng e-commerce thank you email

Ang welcome thank you na email

Ang isang welcome thank you email ay pinapadala matapos mag-subscribe ang isang tao sa newsletter o mailing list. Kinukumpirma nito ang subscription at pinapakita ang uri ng content na ipadadala ninyo na dagadag pa sa pagpapakita ng pasasalamat sa subscriber.

Ang salamat sa pagbili na email

Ang ganitong thank you email ay pinapadala matapos may bumili at maging customer. Nakakamtan ng ganitong message ang layunin ninyong magtaguyod ng customer loyalty at puwede pa kayong magpakita ng ibang kaakibat na produkto na baka magka-interes din ang kliyente.

Tarte thank you email

Ang salamat sa inyong pagsali na email

Ang ganitong uri ng email ay nagpapasalamat sa user sa pagsali nito sa anumang event (online o offline). Ang function nito ay para humingi ng feedback tungkol sa event, para makapagbahagi ng opinyon ang mga user, at maramdaman nilang napapakinggan sila. 

Ang templates sa article na ito ay mga halimbawa ng thank you emails na puwedeng ipadala sa mga customer matapos silang mag-order online.

CSSConf thank you email

Mga e-commerce thank you email template subject line

 • Salamat sa pag-shopping sa [pangalan ng online store]
 • Tunay na natutuwa kami sa inyong pagtangkilik!
 • Welcome sa pamilya ng [pangalan ng online store]
 • Napaligaya kami nang husto ng unang order ninyo
 • Tuwang-tuwa kami at narito kayo
 • Maraming salamat sa pagbili ninyo!
 • Salamat sa pagsuporta sa [pangalan ng e-store], [pangalan ng customer]
 • Nais naming pasalamatan ka sa iyong pagsuporta sa amin, [pangalan ng customer]
 • [pangalan ng customer], salamat sa pag-shopping dito sa amin!
 • Salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad!
 • Salamat sa [x] magagandang [taon/buwan]

Mga e-commerce thank you email template 

Thank you email template #1 – nagtatanong ng opinyon ng customer


Dear [name],

Thank you for placing an order with us! We’re delighted to see your interest in our [products or services].

We want to ensure that our products meet your expectations and that you’re satisfied. As such, we’d love to hear from you once you’ve had a few days to tinker around with [product name].

Please use this form [link to the form] to share your opinion, or simply respond to this email with a few words about [product/service].

Your opinion will help us improve our future offers.

Best,
The Customer Success Team at [company]

Thank you email template #2 – upselling o cross-selling


Hey there!

Thanks for shopping with us. We hope [product or service] will meet your expectations and you will purchase from [online store’s name] again!

While you wait for your package, check out other [products/services] that may be a great addition to your [product or service ordered].

See you around!

[name and surname]
Owner of [online store’s name]

Thank you email template #3 – message sa isang nagbabalik na customer


Hi [name]!

We are really happy to see you placing a new order at [online store’s name]!

There’s nothing more rewarding for us than to know that first-time customers trust us and come back to order more [product/services]. We hope to see you around even more often!

Here’s a small gift from us: [a/an X]% discount code for your next purchase to show our appreciation.

[Discount Code]

Use it at the checkout and enjoy your next shopping experience with us!

The Customer Service Team at [company]

Thank you email template #4 – bagong customer


Hi [customer’s name]!

Thank you for visiting our store and placing your first order!

We are glad that you found the [product/services] you were looking for in our store.

Our goal is for our clients to always be satisfied, so let us know how your experience with us was during your first time shopping here.

We look forward to seeing you around again soon.

Sincerely,
Your friends at [company’s name]

Thank you email template #5 – matapos ang una at mga sumunod na pagbili


Hello [customer’s name]!

Thank you for placing your order with [company’s name/e-store’s name]! We really appreciate that you chose our store, it means the world to us!

We want to let you know that we will inform you about the subsequent stages of order processing via separate emails.

Have a great day!
The [team’s name] at [company’s name]

Thank you email template #6 – isang loyalty thank you email

Tandaan: ang ganitong uri ng email ay dapat ipinadadala sa isang umulit na customer mga isang taon matapos ang kanilang unang pagbili.

Dear [customer’s name],

We are delighted to inform you that you have been our customer for [period of time]!

This message is to thank you for being part of our [family/family of customers/community/group of loyal customers].

We are truly grateful for your constant support and loyalty. We are aware that we wouldn’t be here without devoted customers like yourself.

You could have chosen any other e-store, but you picked and still shop with us. We appreciate you sticking with [company’s name].

Thanks again, and have a wonderful day!

Best,
[company’s representative, can be a decision-maker]

Frequently asked questions

Ano ang mga pinaka-karaniwang uri ng thank you emails?

Maraming uri ng thank you emails na puwede ninyong ipadala sa customers, at nasa sa inyo na kung ano ang pipiliin ninyo. Pero bago ninyo ipadala ang unang thank you email, tandaan na ang mga email na ito ay tungkol sa inyong customers, hindi tungkol sa inyong pamilya. 

So, ang mga uri ng thank you email ay puwedeng alinman sa sumusunod: 

 • Isang “Thank you sa una mong pagbili” na email.
 • Isang “Thank you sa pagbayad mo” na email.
 • Isang “Thank you sa interes mo” na email para sa customer na naghahanap ng bagong mabibili sa store ninyo pero nagbabalik na buyer na ito.
 • Isang “Thank you dahil narito ka sa amin” na email para sa mga suki o umuulit na customer.
 • Isang birthday wishes na email na may “Thank you message.”

Dapat bang magpadala ng thank you email sa customers matapos ang kada pagbili nila?

Oo, isang maikling thank you email ang dapat ipinapadala tuwing may umo-order sa inyong online store. Sa panahon ngayon, napakaraming uri na ng email ang natatanggap ng customers: confirmation emails, thank you emails, emails na nagbabalita tungkol sa product shipment,,at iba pa, kaya sanay na sila sa ganitong uri ng komunikasyon. Mas mababahala pa nga sila kung nag-order sila at di sila nakatanggap ng anumang email pagkatapos.

Mga award

Happy customers are the best customers

May offer kaming concierge migration na serbisyo mula sa isa sa pinaka-popular na help desk solution.

View more

Mga Badge

Gaano dapat kahaba ang isang thank you email?

Ang pakay ng anumang thank you email ay ang magpakita ng pagpapahalaga. Hindi dapat mahaba ang ganitong message o puno ng maraming impormasyon at CTA buttons (mga call to action). Dapat nga ay kabaligtaran ito – ang thank you email ay dapat maikli, nasa punto, at naglalaman lang ng kinakailangang impormasyon tulad ng tantiyang petsa ng delivery, impormasyon tungkol sa anumang customer loyalty program, o mga paparating na sales.


Puwede rin ninyong gamitin ang thank you emails para sa upsell at cross-sell ng ibang produkto o serbisyo, pero anumang sales-related section sa loob ng thank you email ay dapat maikli pa rin at nasa punto.

Kailangan bang magpadala ng thank you email kada may mag-order sa store?

Bilang general rule – oo. Parang kagandahang-loob na message ang thank you emails na pinapadala ng kompanya ninyo sa customers para kilalanin ang actions nila at ipaalam sa kanilang natutuwa kayo sa kanilang interes sa inyong produkto o serbisyo. Siyempre puwede ring may ibang goals ito tulad ng upselling, cross-selling, o pag-generate ng traffic sa inyong blog. Pero maliban sa paggamit ng thank you emails para makamtan ang inyong business goals, di dapat kalilimutan ang pangunahing pakay nito–ang magtaguyod ng matatag na positibong relasyon sa inyong mga suking customer.

Kaya mainam nang magpadala ng thank you email tuwing may bumibili sa inyong store. Madali naman itong ma-automate gamit ang email automation tools. Pero tandaang may option pa rin ang customers na mag-unsubscribe mula sa mga ganitong marketing communication. Mas mainam nang magsama ng unsubscribe link sa itaas ng bawat email o sa footer nito.

Gumawa ng anumang uri ng automation rules na magpapadala ng automatic email updates

Mahalaga ba ang visual side ng isang thank you email?

Oo, mahalaga ang visual side ng thank you email. Dapat nakasunod ang thank you email template sa inyong brand guidelines, tulad ng fonts at brand colors. Puwede ninyong idisenyo ang thank you emails para magkaroon ng mas relaxed at mas playful na hitsura, pero dapat ay umaayon pa rin ito sa ibang content na pinapadala ninyo sa customers o sa pina-publish sa inyong blog, website, o social media. Kung madalas kayong magpadala ng plain text emails, sundan ang parehong style sa thank you emails.

Kahit na magpadala kayo ng HTML-coded, makulay na email, o plain text email, huwag kalimutan kung paano kinokonsumo ng mga tao ang impormasyon sa Internet. Karamihan sa mga customer ay hindi magbabasa ng napakahabang thank you message na nakapresenta bilang bloke-bloke ng dire-diretsong text. Gawin ang email sa paraang mas madadalian ang makatatanggap na basahin ito. Kung hindi, dededmahin na lagi ang thank you emails ninyo. Makakasama ito sa open at delivery rates ng emails ninyo, pati na ang sender reputation ng inyong domain.

Ang thank-you emails ba ay isang uri ng marketing communication?

Ang thank you emails ay isang uri ng marketing communication. Kahit di halata sa pangalan, isang uri pa rin ito ng komunikasyon na kailangang pumayag ang customer na makatanggap. Kadalasan, naitataguyod na agad ang pagpayag ng customer na makatanggap ng iba-ibang uri ng marketing communication kapag gumawa ang isang tao ng account sa inyong online store. Kaya dapat silang mag-check ng box na nagsasabihing hinahayaan nila kayong magpadala sa kanila ng emails. 

At dahil ang thank you emails ay isang uri ng marketing communication, may option ang customers lagi na ihinto ang pagtatanggap nito o tuluyang mag-unsubscribe mula sa mailing list. Dapat may unsubscribe link o button sa bawat email na pinapadala sa inyong database, at ganoon din dapat sa mga thank you email.

Subukan ang LiveAgent Ngayon​

May offer kaming concierge migration na serbisyo mula sa isa sa pinaka-popular na help desk solution.

3,000+ na review Trustpilot GetApp G2 Crowd

Frequently asked questions

Kailangan bang magpadala ng thank you email kada may mag-order sa store?

Bilang general rule – oo. Parang kagandahang-loob na message ang thank you emails na pinapadala ng kompanya ninyo sa customers para kilalanin ang actions nila at ipaalam sa kanilang natutuwa kayo sa kanilang interes sa inyong produkto o serbisyo.

Mahalaga ba ang visual side ng isang thank you email?

Oo, mahalaga ang visual side ng thank you email. Dapat nakasunod ang thank you email template sa inyong brand guidelines, tulad ng fonts at brand colors. Puwede ninyong idisenyo ang thank you emails para magkaroon ng mas relaxed at mas playful na hitsura, pero dapat ay umaayon pa rin ito sa ibang content na pinapadala ninyo sa customers o sa pina-publish sa inyong blog, website, o social media.

Ang thank-you emails ba ay isang uri ng marketing communication?

Ang thank you emails ay isang uri ng marketing communication. Kahit di halata sa pangalan, isang uri pa rin ito ng komunikasyon na kailangang pumayag ang customer na makatanggap. Kadalasan, naitataguyod na agad ang pagpayag ng customer na makatanggap ng iba-ibang uri ng marketing communication kapag gumawa ang isang tao ng account sa inyong online store.

Balik sa templates Gumawa ng LIBRENG account

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo