Call center supervisors

Sino ang call center supervisors?

Ang epektibong communication ay ang susi ng bawat matagumpay na organisasyon. Kahit napapalitan na ito ng ibang advanced technology, ang tradisyonal na phone support ay ginagamit pa rin sa panahon ngayon. Lumilitaw dito ang mas personalized na customer care at tumutulong sa mas mabilis na pagresolba ng mga problema. Ayon nga sa isang report, 44% ng mga customer ang pumili sa pagreresolba ng mga isyu sa pamamagitan ng telepono. Pagpapatunay ito na ang call center support ay mahalaga pa rin para sa mahusay na customer experience.

Ang mga call center supervisor ay mahalaga sa isang customer support team. Bilang bahagi ng kanilang mga gawain, nagte-train sila ng mga agent at nagmo-monitor ng performance para masiguro nilang nagtatagumpay ang kompanya sa goals nito.

Ano ang mga gawain at responsibilidad ng mga call center supervisor?

Kasama sa mga gawain ng mga call center supervisor ang ilang mga activity na magbibigay ng maayos na customer service experience, at makatutulong sa pagkamit ng goals ng call center.

Pagbabantay ng mga daily activity

Ang pangangasiwa ng mga day-to-day operation ng call center ay isa sa mga pangunahing gawain ng call center supervisor. Kasama rito ang pag-maintain ng database, pangangasiwa ng mga agent, pagsagot ng mga call ng customers, pagharap sa mga operational issue, pagmo-monitor at pag-track ng inbound calls, paninigurong epektibo ang operation ng mga serbisyo, at pagpapanatili ng quality ng serbisyo.

Audit log filter in Help desk ticketing software - LiveAgent

Customer service management

Binabantayan at pinananatiling maayos ng mga call center supervisor ang operation sa call center. Madalas, sila ang kumikilos kapag hindi nareresolba ng mga call center agent ang isyu ng customer. Sila rin ang gumagabay at tumutulong sa team sa pangangasiwa ng customer relations.

Performance evaluation

Ang mga center supervisor ay responsable at tumutulong sa paghahanda ng monthly, quarterly, at annual performance reports. Regular nilang tinututukan ang mga call center result at sinisigurado nilang sapat ang pagpapatupad ng mga performance evaluation procedure. Kasali rin dito ang pagsukat ng performance sa mga KPI tulad ng calls in waiting at call interruptions.

Performance report in Customer support software - LiveAgent

Pagtulong sa mga empleyado

Responsable rin ang mga supervisor sa paghahanda ng mga coaching session. Nabibigyan nito ng kakayahan ang mga empleyadong magbahagi ng kanilang mga ideya o frustrations. Pagkatapos ay mareresolba nila ang mga problemang lumilitaw sa mga ipinararating na mga reklamo sa senior management. Para mangyari ang mga session, kailangang meron silang mga leadership quality at alam dapat nila ang mga napapanahong coaching techniques na makadaragdag sa epektibong session.

Sila din ang responsable sa onboarding ng mga bagong empleyado at training ng mga ito. Regular dapat silang lumahok sa mga educational opportunity.

Pagkamit ng business goals

Kailangan ng mga supervisor na malaman ang company policies at siguraduhin ang implementation at compliance rito. Ang indibidwal nilang goals ay kailangang angkop sa layunin ng organisasyon at tuparin dapat nila ang goals na ito. Nagagawa ito sa paglalatag ng mga plano para matupad ang mga target at maiparating nila sa management ang mga paulit-ulit na isyu .

Bakit importanteng kumuha ng call center supervisor na marunong?

Ang tagumpay ng contact center representative ay nakadepende sa performance ng contact center supervisor. Mas madali para sa mga business na makahanap ng mga indibidwal na merong kakayahang panindigan ang tungkulin sa paggamit ng mga talent assessment na tumutukoy sa core skills ng mga supervisor. Sa pagbalanse ng managerial at call center skills, positibong maiimpluwensiyahan ng mga supervisor ang agent performance.

Narito ang 3 supervisor skills na kailangan ninyo at bakit:

Management skills

Para epektibong mag-manage ng mga call center, agenst, etc., pati ang paggawa ng tasks, umaasa ang mga supervisor sa kanilang management skills. Ito ang gagabay sa kanila sa pagpapaganda ng kanilang pangkalahatang customer service skills. Ang tamang management ay magbibigay-daan sa tamang pagharap sa intensive na workload. Kung sino ang merong magandang management skills, sila ang kadalasang nagtatagumpay sa posisyon sa contact center management.

Magaling na communication skills

Kahit sa written o verbal, kailangan sa supervisor na magalang at professional ang pakikipag-usap.

Bukod dito, gumagawa ang supervisor ng mga malinaw na instruksiyon para mapaganda ang performance ng support team. Ang positibong komunikasyon ay magreresulta sa mas mabilis na pagtupad sa goals, pinahusay na kakayahan, at sa employee engagement.

Kasali rin dito ang pagkakaroon ng negotiation skills. Mahalaga ang mga ito kapag nagde-develop ng strategy plan, at nakikipag-usap sa mga call center agent, customer, o senior management.

Leadership qualities

Ang isang mahusay na call center supervisor ay kailangang may mga katangian ng leader at kumikilos bilang motivator ng mga empleyado. Para ipakita ang leadership, kailangan ng mga supervisor na panatilihing motivated at engaged ang kanilang staff. Ang responsibilidad ng contact center agent ay ang gumawa at bantayan ang mga call o anumang gawaing ibinigay sa kanila ng kanilang superior. Kailangan ng mga empleyado ng mentor na gagabayan sila patungo sa mas matagumpay na hinaharap.

Leadership qualities

Paano nakikilala ang mga quality ng isang magaling na call center supervisor?

Kasama sa gawain ng supervisor ang pagbalanse sa maraming tasks. Mula sa pangangasiwa ng company expectations hanggang sa pag-lead sa mga call center agent, pagtulak ng success at sa customer satisfaction,, pati mga minsanang disciplinary action. Bukod dito, madalas nahihirapan ang mga supervisor sa pag-motivate ng mga agent at pagpapalaganap ng culture ng retention. Sinabi sa isang Gallup study na ang managerial influence ay bahagyang responsable para sa 75% ng voluntary turnover.

Sa kasamaang palad, walang one-size-fits-all criteria para sa magaling na call center supervisor. Kaya kung gusto ninyo ng supervisor na merong mahahalagang skills at personality traits para harapin ang challenges ng call center culture, saan kayo magsisimula?

Bago maglagay ng tao sa isang tungkulin, kailangan muna ninyong tukuyin ang pinaka-kritikal na qualities and characteristics na kailangan ng partikular ninyong organisasyon.

Critical thinking

Habang sinusuri ninyo ang mga sitwasyon at ginagawan ng aksiyon, manatili dapat kayong objective. Kayang gumawa ng mga critical thinker ng magandang desisyon nang may emosyon at walang emosyon habang humaharap sa mga nagagalit na customer, superior, o subordinate.

Ang critical thinking ay meron dapat katumbas na analytical skills. Ito ay ilan sa pinakamahalagang skills na hinahanap sa business climate ngayon. Ang skill na ito, lalo na sa mga supervisor na nagtatrabaho sa mahihirap at stressful environments, ay nagbibigay kakayahan sa leaders na tumugon nang mabilis at epektibo sa pabago-bagong bagay at bagong challenges.

Epektibong decision-making skills

Sa oras ng walang katiyakan, ang magagaling na leaders ay nangunguna at gagawa ng napapanahong mga desisyon. Sinasabi nila ang kanilang goals nang malinaw at epektibo. Ang magagaling na supervisor ay may kaalaman kung paano magpatuloy, at kung kailan nila titimbangin ang evidence at ang intuition. At kailangan nilang gamitin ang kanilang karanasan bilang supervisor para harapin ang iba-ibang sitwasyong lilitaw sa workplace.

Desire para sa self-improvement

Ito ay mahalagang quality ng isang supervisor. Kailangang updated ang leaders para pangalagaan ang mga empleyado. Kasama rito ang pagpayag na sumali sa training sessions.

Abilidad sa multitasking

Ang responsibilidad ng mg supervisor ay mula sa pagtulong sa mga customer, pagpapatupad ng service standards, hanggang sa pagtulong sa mga agent. Samakatwid, kailangang meron silang multitasking skill para mapatakbo ang call center nang epektibo.

Sa kalaunan, ang pag-test ng multitasking ability ay puwedeng magresulta sa mas mataas na employee retention at pinabuting job performance.

Research multiple systems

Problem-solving quality

Naiiwasan ang paglala ng mga sitwasyon at conflicts ng mga proactive na manager bago pa man maapektuhan ang kanilang organisasyon.

Ang kakayahang umatras para makita ang buong sitwasyon ay napakahalagang quality ng isang magaling na leader. Gumagamit sila ng circular vision – ang kakayahang makakita ng mas malalim at tumukoy ng iba-ibang aspekto ng kasalukuyang problema.

Para sa pinakamagagaling na leader, ang mga problema ay oportunidad. Kaya ang kakayahang mag-evaluate at magresolba ng mga isyu ay mahalaga sa environment na ito.

Magandang communication skills

Ang pagkakaroon ng sapat na communication abilities ay pinakamahalagang quality na kailangan ng isang supervisor. Ang pagkakaroon ng magandang communication skills ay magbibigay kakayahan sa supervisor na hindi lang mag-inspire ng mga call agent pero gawin ding mabilis at mas maayos ang solusyon sa mga problema.

Setting up call center?

LiveAgent gives you the power to choose from variety of call center tools and features which will make your customer support faster and more effective. Curious about all the opportunities?

Frequently asked questions

Sino ang call center supervisors?

Tumutulong silang mag-organisa at mag-direct ng mga staff, mag-assess ng kanilang performance, gumawa ng mga audit, at magbigay ng feedback kapag kinakailangan.

Ano ang mga gawain at responsibilidad ng mga call center supervisor?

Ang ilan sa kanilang pangunahing roles at responsibilities ay ang pagbabantay ng mga aktibidad sa araw-araw, customer service management, performance evaluation, pagtulong sa mga empleyado, at pagtulong sa pagkakamit ng business goals.

Bakit importanteng kumuha ng call center supervisor na marunong?

Malamang ay meron silang mga kinakailangang quality para sa maayos na pag-function ng department. Puwedeng kasama doon ang bukod-tanging communication at negotiation abilities, leadership skills, at management skills.

Paano nakikilala ang mga quality ng isang magaling na call center supervisor?

Merong mga kritikal na katangiang nakikita sa magaling na call center supervisor. Kasali dito ang critical thinking, pagkakaroon ng mga epektibong decision-making skill, pagkukusa para sa self-improvement, ang kakayahang mag-multitask, magaling na communication skills, at problem-solving quality.

Balik sa glossary Gumawa ng LIBRENG account

Expert note

Ang mga call center supervisors ay mahalaga sa isang customer support team. Sila ang nagmo-monitor ng performance para masiguro na nagtatagumpay ang kompanya sa goals nito.

Andrej Saxon
Andrej Saxon
Sales manager
Ang mga call center ay mahalaga pa ring parte ng customer service. Alamin kung paano ninyo ito magagawang mas epektibo gamit ang call center automation features ng LiveAgent.

Call center automation

Ang LiveAgent ay isang help desk software na nagbibigay ng seamless na customer experience mula sa iba't ibang platforms. Nagbibigay ito ng different features tulad ng CloudTalk integration, automated ticket distribution, at iba pa na nakatutulong sa pagpapadala ng follow-up na message o email sa tamang oras. Ito ay may higit sa 180 features at nagbibigay din ng 14-day free trial upang ma-try ito ng libre.

Sa contact center software ng LiveAgent, puwedeng ma-streamline ang lahat ng communication channels na gamit ng customer sa iisang unified inbox na lang.

Magkaroon ng magandang daloy ng service experience gamit ang contact center software

Sa LiveAgent, pwede kang gumawa ng fully customizable na self-service portal na may mga kasamang FAQs, knowledge base, at customer forum para sa mga customer na gustong maghanap ng sagot sa sarili nilang mga tanong. Mas gusto ng mga customer na bumisita sa website kaysa mag-contact sa mga agent. Dagdag pa, may multichannel contact center solution ang LiveAgent na may higit sa 179 features at 40 integrations.

Makipag-ugnayan sa aming VP ng sales nang makapag-usap ng posibleng options ng partnership. Gamitin ang contact button sa ibaba para diretso siyang sulatan at nang makapagsimula kayo sa panibagong journey.

Gusto ba ninyong maging partner?

Ang customer service ay mahalaga sa patuloy na pagbabago ng mundo at kailangan ng mabilis at epektibong tugon ng mga representante para sa mga kustomer. Upang mapagbuti ang customer experience, mag-undergo ng pre-employment education ang mga kandidato at magorganisa ng mga general lecture at liderboard para sa mas magandang customer service training. Gumamit ng mga tool tulad ng Moodle at Confluence at dagdagan ang customer service training para sa mga baguhan at experienced support staff. Makakatulong sa pagpapanatili ng organisasyon sa isang call center ang call tagging na isa sa mga advanced na tool sa customer service. Magdagdag ng labels sa incoming and outgoing calls upang mai-adjust ang business methods upang mapataas ang conversion rate. Mag-monitor ng productivity ng call center at kontrolin ang workload. Ang LiveAgent helpdesk software ay nagbibigay ng maraming napagaling na call center capabilities kasama ang pag-tag ng mga calls. Sumali sa mga event na may knowledge sharing para sa tagumpay ng lahat.

Sa outbound call center software, makakagawa kayo ng outgoing call sa mga sales prospect, lead, o kasalukuyang customer. Ginagawa ang outbound calls sa iba't ibang kadahilanan tulad ng mas aktibong pagsuporta sa mga customer, cross-selling o upselling sa kasalukuyang mga kliyente, paggawa ng survey research, at iba pa.

I-streamline ang inyong outbound customer communication

Ang LiveAgent ay mayroong feature na magagamit ng mga B2B sales team na nagbibigay ng mas mabilis at mas madaling outbound call o email sa mga potensiyal na customer. Bukod pa rito, mayroong instant access sa mga komprehensibong customer insights na nakatulong sa mga sales agent upang makapag-offer ng mahusay na tulong sa mga kasalukuyang customer at mag-upsell o mag-cross-sell ng produkto. Sa pamamagitan ng outbound call center CRM software ng LiveAgent, mas madaling makakakuha ng customer insights tulad ng mga binili at natanggap na serbisyo ng mga customer.

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo