Mga halimbawa ng IVR na script

Ang pagkakaroon ng propesyonal na sistema ng IVR sa kaayusan ay maaaring matagal na makatulong sa negosyo upang mapabuti ang kanilang suporta sa telepono at madagdagan ang kasiyahan ng kustomer. Ang mahusay na IVR na script ay hindi lamang hahayaan kang awtomatikong mapapunta ang papasok na mga tawag sa tamang departamento o ahente, ngunit inaalis din ang mahabang pagpila at mga oras ng paghihintay. Ang IVR na mga pagbati at mensahe na naririnig ng iyong mga tagatawag kapag sila ay tumatawag sa iyong negosyo ay itinatakda ang tono para sa buong interkasyon, kaya mahalaga na makuha sila nang tama.

Ang IVR sa paggawa

Ang mahusay na sinulat na IVR na mga script ay maaaring magpalakas ng pang-unawa sa tatak at lumikha ng walang hirap na kalugod-lugod na karanasan ng kustomer sa bawat tagatawag. Samantala, ang hindi epektibong IVR na mga script ay maaaring makabigo at magpalito ng mga tagatawag , nagbubunga sa isang tumatagal na negatibong impresyon ng negosyo. Gamitin ang sumusunod na pinakamahusay na kasanayan ng IVR at mga halimbawa ng IVR na script kasama ang ilan sa pinakakaraniwang mga parirala para sa paglilikha ng iyong sariling IVR na mga script.

Peter Komornik

Ang LiveAgent ay pinagsama ang mahusay na live chat, ticketing at automation na hinahayaan tayong makapagbigay ng pambihirang suporta sa aming mga kustomer.

Peter Komornik, CEO
logo slido black

Pinakamabuting mga gawain ng IVR na script at mga pagkakamaling iiwasan

  • Iwasan ang sobrang daming mga opsyon ng menu

Ang isang mahaba at komplikadong IVR na menu ay maaaring maging mahirap para mag-navigate ang mga tagatawag- ito ay karaniwang inererekomenda na magbigay ng hanggang 5 pangunahing opsyon ng menu na dapat ilista sa pagkakasunod ayon sa kahalagahan.

  • Maglagay ng ekstensyon ng mga numero sa dulo

Maaaring hindi malaman ng mga tagatawag kung aling ekstensiyon ang kanilang hinahanap, subalit talagang alam nila kung aling departamento ang kanilang kailangan- siguruhing lagi nilang naririnig ang opsyon bago ang aksyon (“Para sa mga pagbebenta, pindutin ang 1”, sa halip na “Pindutin ang 1 para sa mga pagbebenta ”.)

  • Panatilihin itong simple at magsulat para sa tainga

Gumamit ng isang wika na maliwanag at madaling maintindihan para sa lahat na maaaring tumatawag sa iyong linya ng suporta- iwasan ang alinmang hindi kailangang tiyak na mga termino ng industirya, pagpapaikli at komplikadong mga salita.

  • Ipaalam sa mga kustomer ang mga oras ng paghihintay

Hayaang malaman ng mga tagatawag kung gaano katagal silang kailangang maghintay upang maging konektado sa isang live na ahente tuwing sila ay dapat mong ilagay sa pila ng pagtawag o sa paghihintay upang malaman nila kung ano ang aasahan at maaaring mapangasiwaan ang kanilang oras nang naayon.

  • Ituring ang isang muling pagtawag na opsyon

Kapag ang mga linya ay sobrang busy at ang paghihintay sa pila ay sobrang tagal, siguruhin na ang isang awtomatikong pagbalik tawag ay gumagana upang mapaiksi ang mga pila sa pagtawag, bawasan ang pagsisikap ng kustomer at ang bilang ng inabandonang mga tawag. 

Mga halimbawa ng IVR na script

Mga IVR na pagbating mensahe


Welcome to [Company]. Unfortunately, all the lines are busy at the moment. Please be patient and stay on the line. Your call will be connected to one of our customer support representatives as soon as possible. Your current hold time is [number] minutes.

Hello and thank you for calling [Company], [the company’s mission statement or slogan]. Currently, all our lines are occupied. We ask for your patience. Your call will be answered by the next available agent. Your estimated hold time is less than [number] minutes.

Welcome to [Company]. Thank you for your call. Currently, all of our agents are occupied. Please hold, we will be with you shortly. Your current position in the queue is [number], and your estimated hold time is [number] minutes.

You have reached [Company]. This call may be monitored and recorded for training or quality assurance purposes. Please do not hang up. You will be connected to the next available agent as soon as possible. Your current hold time is approximately [number] minutes.

Thank you for calling [Company]. If you’re happy to share your feedback with us at the end of the call, by answering one simple question, press 1 now and help us improve this experience in the future. Please stay on the line and your call will be answered in the order it was received.

Mga opsyon sa IVR na menu


Hello and thank you for calling [Company]. If you know the extension of the person you wish to reach, please enter it now. Otherwise, please choose from the following options:
To speak with the operator, press 0 at any time.
For sales, press 1.
For technical support, press 2.
For billing, press 3.
For information about our company, press 4.
To repeat this message, press 9.

Hello and thank you for calling [Company], [the company’s mission statement or slogan]. Our normal business hours are Monday through Friday, 8 AM to 5 PM. If you already know the extension you wish to reach, you may enter it at any time. Otherwise, please listen to the following menu:
To continue in Spanish, press 1.
To continue in French, press 2.
To reach the [name] department, press 3.
To reach the [name] department, press 4.
To speak with an operator, please stay on the line and the next available agent will be with you shortly.

Hello and welcome to [Company], [the company’s mission statement or slogan]. Calls may be recorded for training and quality purposes. Please choose from the following menu options:
To speak with a sales representative, press 1.
To reach a customer support agent, press 2.
To reach our billing department, press 3.
For more information about [Company], press 4.
To leave a voicemail, press 5.
To review your options, press 9.

Thanks for calling [Company]. Our offices are currently closed. Our business hours are from Monday to Friday 9 AM to 8 PM Eastern Time.
To leave a message in our general voice mailbox, press 1. A representative will contact you the following business day.
To reach our company directory, press 2.
For directions to our office, press 3.
For more information about our products and services, please visit [website].
To repeat this message, press the # key.

Naghihintay


We apologize for the long wait. If you’d prefer to leave a voicemail, press 0 and leave your name, phone number, and inquiry. We will call you back as soon as we can. Otherwise, feel free to continue to hold, and the next available agent will take your call.

All lines are still busy and we ask for your patience. Your hold time is estimated at [number] minutes. While you wait, feel free to check out our website at www.website.com. We’re offering [details of your offer].

All our agents are still assisting other callers. To leave a message, press 1. To have an agent call you back, press 2. Otherwise, please stay on the line and your call will be answered in the order it was received.

All of our agents are still busy. If you would like to receive a callback, please press 1 and the next available agent will return your call. Otherwise, please stay on the line and someone will be with you as soon as possible.

Thank you for holding, our support agents are still busy with other customers. If you want to leave us a message and hang up, please press 1. We will contact you during our office hours. Otherwise, please continue to hold and the next available agent will answer your call.

Pinakamatagal na oras ng paghihintay ay naabot


You have exceeded the waiting limit for this queue. Please hang up and try your call again in a few minutes.

All of our agents are still busy. Sorry for the inconvenience. Please hang up and try your call again later or reach out to us via email at [email address].

We apologize but we are currently experiencing high call volume. Please hang up and try your call again, send us an email at [email address] or chat with us online at www.website.com.

We’re sorry your call cannot be completed at this time as we are experiencing unusually high call volume. Please hang up and try your call again.

Your call cannot be connected at present because of overloading. Please hang up and try your call again. We apologize for the inconvenience.

Ipila ang muling pagtawag na mga mensahe


You have requested to have the next available agent call you back from the queue. You may now hang up and wait for our call. Goodbye.

Thank you for requesting a callback from [Company]. A member of our staff will be in contact with you soon. You may now hang up and wait for our call. Goodbye.

Thank you for requesting a callback. One of our representatives will be in touch shortly to answer all of your questions. Please hang up and wait for our call. Goodbye.

Your place in the waiting queue has been recorded. The next available agent will call you back. Goodbye.

You have requested a callback from [Company]. We look forward to speaking with you and will be in touch shortly within our business hours. Goodbye.

Mga mensahe pagkatapos ng oras ng negosyo


Thank you for calling [Company]. Our office is currently closed. Office hours are Monday through Friday 8 AM to 5 PM. Please leave your name, phone number, and your request. A representative will return your call as soon as possible. If you need immediate assistance, check out our knowledge base or our FAQs in the ‘help’ section of our website.

Thanks for calling [Company]. Our office is currently closed. Our business hours are Monday through Friday 9 AM to 8 PM. To leave a message, press 1. A representative will contact you within a business day. For information about business hours, press 2. You may also email us at [company email]. For more information about our products and services, please visit www.website.com.

Welcome to [Company]. Unfortunately, you are calling outside our normal business hours. You can reach us Monday through Friday from 9 AM to 6 PM. Please leave a message with your name and our customer support representative will get in touch with you as soon as possible. Thank you.

Thank you for calling [Company]. To learn more about our products and services, visit our website at www.website.com. Our offices are currently closed. You can reach us Monday through Friday from 8 AM to 6 PM except on major holidays. Please leave a message with your name, contact information, and the nature of your call and someone from the appropriate department will contact you on the next business day.

Thank you for calling [Company]. We are currently unavailable to take your call. Please leave a message after the beep, or contact us during business hours: Monday through Friday between 9 AM and 5 PM Eastern Standard Time.

Mga mensahe habang nakasara dahil sa pista opisyal


Welcome to [Company]. Due to our company holiday, our customer care team is currently out of the office but will be available again for you from [date]. In the meantime, you are welcome to send your request to our email [email address] or through our contact form at www.website.com. Thank you.

Thank you for calling [Company]. We are currently closed in observance of [holiday name]. We will return on [Date] at 8 AM Eastern Standard Time. To leave a voicemail, press 2. To repeat this menu, press the # key. Happy holidays!

Happy [holiday name]! You’ve reached [Company]. We are closed from [date] till [date] for the celebration of [holiday name]. On [date] we will reopen, resuming our standard business operations from 8 AM to 7 PM Eastern Standard Time. Looking forward to hearing from you after [date].

Welcome to [Company]. Our offices are now closed for a holiday. You can reach us on working days Monday through Friday from 9 AM to 6 PM. For general inquiries, you can also send us an email to [email address]. Thank you.

Hello! You have reached [Company]. We are closed for [holiday name] from [date] till [date]. We will reopen on [X date] with the usual working time from 8 AM to 8 PM. In case of emergency, please call the following number [telephone number] or email us at [email address]. Happy [holiday name]!

Mga mensahe sa voicemail


Thank you for calling [Company]. Unfortunately, all lines are busy at the moment. Please leave a message after the beep with your name, phone number, and your request. We’ll ensure a representative will return your call as soon as possible. Thank you, and have a nice day.

We apologize but we are currently experiencing high call volumes. Please leave a message after the tone, send us an email at [email address], or chat with us online at www.website.com. Thank you.

Thank you for calling [Company]. We apologize but we were unable to connect you to any available agents. Your call is important to us. Please leave us a voicemail after the tone and we will reach out to you as soon as possible. Thank you.

Thank you for calling [Company]. You have reached this message either because all of our agents are currently busy assisting other callers or it is after business hours. Please leave a message after the beep and we will return your call as soon as possible.

Hello, you have reached the voicemail of [Company]. Please leave a detailed message with your name, phone number, or email address and we will get back to you within twenty-four hours. Thank you.

Karaniwang mga tanong

Ano ang kahulugan ng IVR?

Ang kahulugan ng IVR ay Interactive Voice Response. Ang IVR ay isang sistema na nagpapahintulot sa mga tagagamit na makipag-ugnayan sa mga kumpanya sa pamamagitan ng telepono at awtomatikong namimili ng isang paraan ng pakilos upang sundin ng tagagamit.

Paano mo inirerekord ang mga IVR na mensahe?

Maaari mong irekord ang iyong IVR na mensahe sa pamamagitan ng paggamit ng opsyon na pagrerekord ng boses sa iyong call center na software. Una, kailangan mong lumikha ng isang IVR na grupo para sa isang departamento o isang serbisyo, at pagkatapos ay maaari mong irekord ang iyong boses.

Paano mo binabati ang isang kustomer sa isang pagtawag?

Kapag binabati ang isang kustomer sa isang pagtawag, maaari mong gamitin ang paririalang “Hi, [PANGALAN], kumusta ka?” o “Hi, [PANGALAN], paano kita matutulungan?”

Subukan ang LiveAgent Ngayon​

May offer kaming concierge migration na serbisyo mula sa isa sa pinaka-popular na help desk solution.

3,000+ na review Trustpilot GetApp G2 Crowd

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Ano and kahulugan ng IVR?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Ang kahulugan ng IVR ay Interactive Voice Response. Ang IVR ay isang sistema na nagpapahintulot sa mga tagagamit na makipag-ugnayan sa mga kumpanya sa pamamagitan ng telepono at awtomatikong namimili ng isang paraan ng pagkilos upang sundin ng tagagamit.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Paano mo inire-rekord ang IVR na mga mensahe?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Maaari mong irekord ang iyong IVR na mensahe sa pamamagitan ng paggamit ng opsyon na pagrerekord ng boses sa iyong call center na software. Una, kailangan mong lumikha ng isang IVR na grupo para sa isang departamento o isang serbisyo, at pagkatapos ay maaari mong irekord ang iyong boses.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Paano mo binabati ang isang kustomer sa isang tawag?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Kapag binabati ang isang kustomer sa isang tawag, maaari mong gamitin ang pariralang Hi, [PANGALAN], kumusta ka? o Hi, [PANGALAN], paano kita matutulungan?” } }] }
Balik sa templates Gumawa ng LIBRENG account

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo