Mga discount email template

Ang magagaling na discount campaigns ay nakaka-attract ng bagong customers, nakadaragdag ng loyalty ng kasalukuyang customers, at nakapagpapalago ng business profits. Lahat halos ng business sa B2C o B2B sector ay may paminsan-minsang offer na discount sa kanilang mga produkto o serbisyo. Karamihan sa mga businesses ay may offer na discount dahil naibebenta nila ang mga off-season stock, nadaragdagan ang profits, at napapahusay ang customer satisfaction na rin. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa pagbili ng bagsak-presyong items?

Ticket-halimbawa-discount-code-offer

Kaya lang, minsan ay walang available na discounts kaya dito medyo sasabit ang request. Challenging ang makipag-deal ng discount negotiation para sa consumer na nagre-request ng discount at sa sales/customer service teams na kailangang magampanan ang inaasahan ng customer nang hindi sinisira ang profit margin ng kanilang business.

Sa article na ito, pag-uusapan natin ang sumusunod:

 1. Ano ang kailangang isaalang-alang ng mg business bago mag-offer ng mga discount.
 2. Ano ang discount offer email at bakit ito importante.
 3. Paano magsulat ng sarili ninyong discount offer email.
 4. Discount offer email templates.
 5. Tips para sa mga consumer na gustong humingi ng discount.
 6. Discount request email templates.
 7. Tips para sa mga business na kailangang tumugon sa mga discount request.
 8. Discount request-response email templates.

Design your own templates

LiveAgent gives you the power to design your own customer email templates.

Mga bagay na kailangang isaalang-alang bago magbigay ng mga discount

Batay sa stage na kinaroroonan ng inyong business, bilang ng customers ninyo, mga klase ng produktong ino-offer ninyo, at ang pricing strategy — ang discounts ay puwedeng maging napakalaking source ng ROI o kaya’y maging sanhi rin ng mga pagkalugi na negatibong makaaapekto sa bottom line ninyo. Narito ang ilang kritikal na bagay na kailangang isaalang-alang bago kayo mag-launch ng anumang discount offer. 

Suriin ang inyong profit margins

Mukha mang attractive ang pag-offer ng 50% off sa ilang items, kailangang siguraduhin muna ninyo na lagi kayong may profitable margin. Kung hindi, maaari kayong mawalan ng pera sa ganitong discount offer strategy. Suriing mabuti ang mga numero ninyo bago mag-launch ng anumang uri ng discount campaign para malaman kung magkano ang puwede ninyong galawin para ma-offer sa customers pero may profit pa rin dapat sa bawat sale.

Suriin ang inyong profit margins - App - Uploads - 2021 - 05 - Profit Margin Formula.jpeg
Imahe mula sa EDUCBA

Isaalang-alang ang mas mataas na gastusin sa customer acquisition

Ang pag-offer ng discounts ay isang siguradong paraan sa pag-attract ng bagong customers, pero maaapektuhan din nito ang inyong typical customer acquisition costs. Para makuha ang maximum na halaga mula sa inyong discount campaigns, siguraduhing mako-convert ang bagong customers sa loyal buyers sa pag-aalaga ng relasyon ninyo sa kanila. Sa ganitong paraan, tataas ang kanilang lifetime value kaya justified na ang mas mataas na customer acquisition cost.

Isaalang-alang ang mas mataas na gastusin sa customer acquisition - App - Uploads - 2021 - 05 - 1564082922 770 D2C Brands Are Driving Up Customer Acquisition Costs %E2%80%93 And.png
Imahe mula sa Top News In World

Siguraduhing ang mga discount ay makaka-attract ng inyong target audience

Bago magpatakbo ng anumang sales campaign para makakuha ng bagong customers, isipin kung ang ibibigay ninyong discount ay makaka-attract ng uri ng customer na tina-target ninyo. Tandaan na ang lumalapit sa malalaking discount ay mga deal shoppers, ibig sabihin mga buyers na bibili dahil sa malaking discount na hindi agad magiging suki nang pangmatagalan sa hinaharap.

Ingatan ang posibleng negatibong epekto nito sa inyong brand

Kahit epektibo nga ang sales discounts sa pag-generate ng mabilis na revenue, siguraduhing napag-aralan na ninyo ang lahat ng risks at mga potensiyal na pagkadapa ng galawang ito. Baka masanay ang consumers sa mga pinababang presyo kaya marami ang hindi na bibili kapag bumalik na sa normal o tumaas ang mga presyo. Saka puwede ring lumabas na wala kayong masyadong tiwala sa sarili ninyong brand at magkakaroon ng mababang pagtingin sa halaga ng inyong mga produkto kung laging naka-sale.

Isipin kung magbibigay ng discount sa mga partikular na customer groups

Napakalaking risk lagi sa profit margin ang pag-offer ng discount sa lahat. Baka mas mainam kung mag-offer ng exclusive discounts na lang sa ilang partikular na customer group (tulad ng mga estudyante, healthcare workers, military, etc.). Sa ganitong paraan, kayang ma- leverage ang discounts at palakihin ang customer base nang hindi naaapektuhan ang margins o nababawasan ang brand value ninyo.

Isipin kung magbibigay ng discount sa mga partikular na customer groups - App - Uploads - 2021 - 05 - Topshop Discount.jpeg

Isipin kung paano ninyo maipapakita ang product value kapag natapos na ang discount

Kahit na makukumbinsi ng marketing efforts ninyo ang mga customer at prospect na makatutulong ang produkto ninyo at mapapabuti nito ang buhay nila, puwede pa ring ma-undermine ng mga discount ang value ng produkto ninyo. Kaya kailangan ninyong pag-isipang mabuti kung paano maipapakita ang halaga nito at paano mapapanatili ang customer kapag tapos na ang panahon ng discount. 

“Ang Apple ay isang brand na itinaguyod sa konsepto ng pagiging bago at urgent, kaya kahit hindi kailanman nilalagay sa sale ang mga produkto nila, makakakuha ka ng discount sa pamamagitan ng trade-ins o upgrades na siyang nagpapanatili sa customers na maging loyal.”

Erin Sykes, isang retail at sales strategist

Ano ang discount offer email? Bakit ito importante para sa inyong business?

Tulad ng sinasabi ng pangalan, ang discount offer email ay ginagamit para ipaalam sa customer na may special discount. Puwede itong general discount sa lahat ng items sa store, at puwedeng coupon o discount code na available gamitin sa pag-checkout. Ang pag-offer ng discount ay karaniwan nang praktis ng lahat ng business dahil nagdadala ito ng tunay na resulta. Narito ang ilang statistics na magpapatunay nito:

 • Ang malaking majority ng customers (93%) ay gumagamit ng discount codes sa buong taon.
 • Kapag tinanong sa ginawa nila noong nakaraang linggo, sasabihin ng 60% ng consumers na gumamit sila noon ng discount code.
 • Three-quarters ng lahat ng customers ang nagsasabing talagang tumitingin sila sa kanilang inbox para lang maghanap ng discount codes. 

Meron pa ngang neuropsychological research na magpapatunay na nagpapasaya ng customers ang mga coupon. Isang study mula sa Claremont Graduate University ang nagpakita na ang pagtanggap ng 10% voucher ay makapagpapataas ng oxytocin levels ng hanggang 38%, at ang participants na nakakuha ng coupons ay mas masaya nang 11% at mas relaxed pa.

So, paano nga ba mag-implement ng discount codes sa inyong marketing strategy? Ang pinakamadaling paraan ay sa email campaigns. 

Ano ang discount offer email? Bakit ito importante para sa inyong business? - App - Uploads - 2020 - 06 - Teavana Discount Email.jpeg

Tips sa pagsusulat ng epektibong discount offer emails

Ang pagsisimula sa blangkong pahina ay medyo daunting at frustrating. Para makatulong, nilista namin ang tips na puwedeng isaalang-alang kapag magsusulat ng discount offer emails. Kung di pa rin ninyo feel magsulat ng sariling discount emails, mag-scroll down lang at i-copy-paste ang aming ready-to-use discount offer email templates.

 • Pumili ng tamang tono: Siguraduhing consistent ang tone ng lahat ng inyong emails. Kung ang messaging ninyo ay laging pormal ang tono, baka magulat ang customers (o baka ma-offend pa!) kung makakuha silang bigla ng mas laid-back na message.
 • Dumiretso sa punto: Ilahad agad ang punto ninyo. Limitado ang attention span ng customer at mahalaga masyado ang oras nila. Dapat ang epektibong email ay madaling mabasa nang mabilisan para mahanap agad ang pangunahing impormasyon (ang discount offer/code).
 • Magpokus sa halaga: Sa email, laging magpokus sa halagang binibigay ninyo sa user – ang discount code.
 • I-leverage ang urgency: Isama ang petsa ng huling araw ng inyong offer. Makaka-udyok ito ng parakiramdam ng urgency na makahihikayat sa customers na kumilos agad.
Tips sa pagsusulat ng epektibong discount offer emails - App - Uploads - 2020 - 06 - Copy Of Liveagent Material Inside Ticket.png
I-automate ang discount emails ninyo sa paggawa ng LiveAgent email templates

Mga discount offer email template

Pormal na discount offer email

Mga ideya para sa subject line:

 1. X% off – hanapin ang inyong discount code sa loob
 2. Special offer: X% off 

Hello [name],

Thank you for being joining our subscription list! We’re thrilled to offer you a special discount on our [products]. Please use the code below at the checkout to activate your X% discount:

[code]

The discount offer is valid until [date].

Have a great day,
[name of the company/employee]

Casual na discount offer email

Mga ideya para sa subject line:

 1. Huwag palampasin ang X% off mo!
 2. X% off – discount code sa loob!

Hi [name],

We’re so happy to have you on board! As a thank you, we’ve got a special X% discount just for you. Use [code].

The offer is valid until [date]. Hope you’ll enjoy it!

Best,
[name of the employee/company]

Industry-specific na mga discount offer email template

eCommerce na discount email

Mga ideya para sa subject line:

 1. X% off sa lahat ng items!
 2. Ngayong araw lang: X% off sa lahat ng items!
 3. X% off sa paborito mong [produkto]

Hi [name],

It’s a great time for shopping!

[time frame: e.g., Today only, Until July 24th], all items in the store are X% off!

Don’t hesitate – the best deals are selling out fast!

Just use the discount code below at checkout:

[code]

Happy shopping,
[company name]

SaaS (software as a service) na discount email

Mga ideya para sa subject line:

 1. X% off sa lahat ng subscriptions!
 2. Makakuha ng X% off sa lahat ng plans!

Hi [name],

Now you can get [product name] for X% off! Simply use the code below to get X% off your plan:

[code]

Please let me know if you need any assistance. Hope you like the deal!

Best,
[employee name, company]

Iba-ibang klase ng discount offer email template

General discount code email

Mga ideya para sa subject line:

 1. X% off sa lahat!
 2. X% off – kunin ang discount code mo
 3. Special discount code: X% off!

Hello [name],

We’ve got good news for you: a special discount code for our [products/services]! Please find it below:

[code]

The code is valid until [date]. You can use it at the checkout!

Hope you enjoy it,
[employee name, company]

Discount code matapos mag-sign up sa isang newsletter

Mga ideya para sa subject line:

 1. Welcome! Narito ang discount code mo:
 2. Welcome sa aming newsletter + bonus…
 3. Newsletter + isang special discount!

Hello [name],

Welcome to the [company name] newsletter!

To get started, we’ve got a little gift for you – a special discount code for our [products/services]:

[code]

Feel free to use it at the checkout. Hope you enjoy it!

Talk to you soon,
[company name] team

Limitadong oras na offer email

Mga ideya para sa subject line:

 1. X% off – limitadong oras na offer!
 2. X% off, ngayong linggo lang!
 3. Limitadong oras na offer: makakuha ng X% off!

Hi [name],

Have you heard of our limited-time offer yet? Only until [date], you can get X% off all [products/services]!

Don’t hesitate, as the best deals are selling out fast. Remember to use this discount code at the checkout:

[code]

Enjoy!
[company name] Team

Paano humingi ng discount: 10 tips para sa mga consumer

Maraming dahilan kung bakit nais ninyong makakuha ng mas mababang presyo kaysa sa itinakda. Siyempre, gusto ng lahat ang makatipid ng pera at ang feel-good factor ng pag-bargain hanggang makakuha ng mas magandang deal. Kadalasan, puwede kayng humingi ng special price sa kahit ano at makukuha ito kung alam ninyo kung paano at kailan magtatanong. Narito ang ilang tips na maaaring makatulong sa inyong makakuha ng discounted price mula sa mga retailer, vendor, at service provider.

 1. Mag-research: Ang pag-research nang bahagya online ay laging makatutulong kung gagawin bago makipag-bargain. Maiintindihan ninyo nang husto kung ano ang gusto ninyo, ano ang ino-offer ng kompetisyon, ano ang rasonableng presyo, at ano ang puwedeng ma-leverage ninyo para mapapayag ang seller/vendor na bigyan kayo ng discounted price.
 1. Alamin kung kailan puwedeng magtanong: Tandaan na may partikular na panahon – tulad ng pagtatapos ng araw, pagtatapos ng buwan, pagtatapos ng financial year, o matapos ang holidays – kung kailan mas mataas ang pagkakataon ninyong makakuha ng discount dahil excited ang salespeople na makapag-last-minute deals nang ma-meet nila ang kanilang sales targets.
Paano humingi ng discount: 10 tips para sa mga consumer - App - Uploads - 2021 - 05 - End Year Sale.jpeg
 1. Magtanong ng tamang tanong: Sa negosyasyon ng discounts, may ilang phrases at tanong na makatutulong sa inyong makuha ang gusto ninyo. Ilang halimbawa ay: “Ang budget ko lang kasi ay X” at “Bibigyan kita ng X kung maisasara na natin ang deal ngayon” o “Iyan na ba ang best offer mo?”
 1. Kausapin ang tamang tao: Walang saysay makipag-usap sa taong hindi authorized magbigay ng discount. Kung nalaman ninyong ang kausap ninyo ay hindi pala makakapag-offer ng discounted price, kumausap ng decision-maker tulad ng isang manager na mas may power na mag-authorize ng discount.
 1. Bigyan sila ng solid na dahilan: Mas gumagana ito sa kaso ng B2B at SaaS businesses. Sa halip na basta na lang mag-demand ng discount, mag-offer kayo ng mahalagang bagay bilang kapalit tulad ng pagsusulat ng review, pagbibigay ng referral, o pagiging bukas sa pag-showcase ng inyong business bilang case study.
Paano humingi ng discount: 10 tips para sa mga consumer - App - Uploads - 2021 - 05 - Review Discount.png
 1. Pakinabangan ang early payment discounts: Karaniwang gawain na sa maraming industriya ang pagbibigay ng early payment discounts. Maagang nababayaran ang vendors na nakapagpapabilis sa cash flow at nababawasan ang late payment o hindi pagbabayad. Kaya ang pag-offer na magbayad nang maaga ay magandang paraan para makakuha ng discounts.
 1. Magbanggit ng mas mababang presyo ng kompetisyon: Huwag matakot magbanggit ng mas mababang presyo ng kalaban. Mas marami pa ngang kompanya ang bukas magbigay ng discount kung mapapatunayan ninyong mas mababa nga ang offer ng kanilang competitor. Mag-research muna nang kaunti para malaman kung rasonable nga ang presyuhang ito.
Paano humingi ng discount: 10 tips para sa mga consumer - App - Uploads - 2021 - 05 - Dicks Price Match.png
DICK’S Sporting Goods price match statement
 1. Humanap ng mga extra: Kung di ninyo makukuha ang inaasam ninyong discount, isipin kung anong mga extra offer ang maluwag na maibibigay ng seller bilang kapalit – libreng delivery, libreng installation, libreng upgrade, etc. Madalas, handa na ang mga business na i-offer ang ganitong perks dahil mas mura pa rin ito kaysa sa magbawas sila ng presyo pero mapapasaya pa rin nila ang customer.
 1. Laging magalang ang tono: Subukang maging mabait, magalang, at positibo sa pakikipag-bargain. Walang may gustong tumulong sa isang bastos at mapilit na tao, pero karamihan ng vendors ay tutulong sa taong mabait at friendly sa abot ng makakaya nila.
 1. Maghandang mag-walk out: Huwag matakot na mag-walk out kung di ninyo nakukuha ang presyong gusto ninyo. Mas mahal man para sa mga kompanya na mag-attract ng bagong customers, mas handa silang gawin ang lahat para lang manatili ang kasalukuyang customers, lalo na’t kung nakikita nilang malapit na itong mag-churn.

Ang masayang customer ang pinakamagandang customer

May offer kaming concierge migration na serbisyo mula sa isa sa pinaka-popular na help desk solution.

Mga Badge

Discount request email templates para sa mga consumer

Pagdating sa paghingi ng discount sa isang business bilang prospect o loyal customer, may dalawang kritikal na bagay na dapat tandaan: magkaroon ng magalang, positibo, at professional na tone, at magbigay ng magandang paliwanag kung bakit hindi ninyo kaya ang itinakda nilang presyo (o bakit naniniwala kayong ang pagtanggap nila ng discount request ay makatutulong pareho sa inyong dalawa). Narito ang ilang halimbawa ng discount request templates na magagamit ninyo:

Karaniwang discount inquiry email


Hello [NAME],
This is [YOUR NAME] from [COMPANY NAME].
We are seriously considering purchasing your product as we believe it’s the perfect solution for our company! But we’re a small business just starting out and right now there’s no way we can afford your pricing. Any chance you could give us a discount?
Looking forward to your thoughts on this.
Regards,
[YOUR SIGNATURE]

General na discount request 


Dear [NAME],
We are happy to be your loyal customer for the last 5 years and during this time we have always been pleased with the quality of [PRODUCT/ SERVICE] you supply and the level of customer service you provide.
Nonetheless, as our firms have done business together for so many years, and since we are currently experiencing certain financial difficulties, we would like to request a discount on future orders.
Looking forward to hearing your positive response. Thank you in advance.
Sincerely,
[YOUR SIGNATURE]

Partikular na discount request


Dear [NAME],
The past two years saw a marked increase in our purchases of your products. Besides, if you check our account, you will find that we have always been prompt in our payments.
In view of this would like to ask you for an additional 5% discount. With a better discount we are sure that we can increase our business volume even more – and that, we believe, is something beneficial to both of us.
We hope to hear from you soon regarding this proposal. If it is acceptable to you, please inform us soon as we are planning to place our next order by the end of the week.
Thank you,
[YOUR SIGNATURE]

Tips sa pagtugon sa mga customer discount request

Anumang produkto o serbisyo ang ino-offer ninyo, tiyak makakasalamuha kayo ng prospects o suki na hihingi ng discount na hindi ninyo binalak ibigay. Pero ang pagsang-ayon sa hiling na discount ay nagpapakitang ang produkto/serbisyo ninyo ay hindi ganoon kahalaga, at magsisimula pa ang customer relationship sa maling hakbang. Narito ang ilang tips kung paano ang epektibong negosyasyon ng discount requests tungo sa win-win outcome at tumugon sa professional na paraan:

 • Tanungin ang prospect kung bakit nahihirapan silang bayaran ang nakatakdang presyo para malaman kung ang paghingi nila ng discount ay lagi nilang gawain o kung di talaga nila kayang bayaran ang halaga ng inyong produkto.
 • I-acknowledge ang kanilang request pero idirekta ang usapan palayo sa presyuhan at patungo sa halagang ino-offer ng inyong produkto/serbisyo kaysa sa mga kompetisyon ninyo sa pagtutok sa mga benepisyo nito.
 • Tanggihan ang discount request pero taasan ang value ng deal sa pag-offer ng ilang extra perks (e.g. libreng add-ons, extended na warranty, libreng training, etc.)
 • Sumang-ayon sa discount habang iniiba ang ilang termino ng deal (tulad ng pagdagdag sa bilang ng in-order, baguhin ang lawak ng order, pahabain ang kontrata, etc.)
 • Sumang-ayon sa discount kung may makukuha rin kayong obvious na benepisyo bilang kapalit (mas mahabang kontrata, mas malaking down payment, case study, referral, review, etc.)
 • Kung handa kayong magbigay ng discount, tanungin kung ano sa tingin nila ang nararapat na discount at tingnan kung ang request ay rasonable naman at katanggap-tanggap sa inyong business.
 • Kung di ninyo maibigay ang customer request at hindi puwedeng mag-offer ng discount, siguraduhing ipaliwanag kung bakit ganoon ang pagpresyo ninyo at bakit ito ang nakasaad sa company policy.

Ready to put your discount templates to use?

LiveAgent is the most reviewed and #1 rated ticketing software for small to medium-sized businesses. Try it today with our free 14-day trial. No credit card required.

Discount request-response email templates

Gamitin ang sumusunod na email templates bilang guide tuwing may kailangan kayong saguting customer na humihingi ng discount.

Negosyasyon tungkol sa discount request #1


Hello [PROSPECT NAME],
I appreciate you asking about discounted pricing. Can I ask why you’re seeking a discount? I’d love to learn a little more about your budget and understand if I can explain the value of our solution further.
We could schedule a quick call this week, if you’d like. Feel free to book some time on my calendar here: [calendar link]
Regards,
[YOUR SIGNATURE]

Negosyasyon tungkol sa discount request #2


Hello [PROSPECT NAME],
I appreciate your question. Before we talk about discounting, I’d love to find out a little more about the pain points and priorities of your company to ensure I can make the best recommendation on how we can help.
Would you be open for a quick call next week? Let me know when you’re available.
Best,
[YOUR SIGNATURE]

Pag-reject sa discount request #1


Hi [PROSPECT NAME],
Thank you for contacting us. I appreciate your interest in our product, but unfortunately we won’t be able to give you that discount. I understand your position, but our priority is being valuable. It wouldn’t be fair to offer you a discount while the rest of our users pay full price.
If you ever change your mind, we’d love to have you as a customer. Until then, I can recommend you a few affordable alternatives. Please let me know if you’d like that.
Regards,
[YOUR SIGNATURE]

Pag-reject sa discount request #2


Hi [NAME],
Thank you for contacting us! I am very sorry, but we won’t be able to honor your discount request. Unfortunately, our promo ended over a month ago, so the 50% off coupon code you provided has already expired and is no longer active in our system. Our coupons are typically valid for 30 days after they are issued.
However, you can find our future promotions on our website at [link]. You are also welcome to join our mailing list to receive latest deals and special offers. Please, let me know if you would like me to add your email to our list.
Best regards,[YOUR SIGNATURE]

Pagtanggap sa discount request #1


Hi [NAME],
We appreciate your request and we perfectly understand your need to save a little money in this economy.
Since you’ve been our customer for almost two years by now, we’re willing to offer you an additional 10% discount on your annual subscription in exchange for a case study that will be published on our website and show how your business benefits from using our product.
Please let us know if that works for you. Thank you!
Best,[YOUR SIGNATURE]

Pagtanggap sa discount request #2


Hello [NAME],
We appreciate your request and your interest in using our service. After having discussed with my colleagues, we decided that we could provide you with a 15% discont, if you agree to pay a year’s worth upfront.
Does it sound like something you would be willing to do? Looking forward to your response.
Regards,
[YOUR SIGNATURE]

Frequently asked questions

Dapat bang padalhan ng discount offer ang lahat ng contacts?

Depende ito sa kabuuang strategy ninyo. Puwede kayong magpadala ng discount offer sa lahat ng clients o i-address lang ito sa isang exclusive group tulad ng unengaged potential customers. Kung gagawin ninyo ang huli, siguraduhing hindi malalaman ng ibang contacts na hindi sila kasama sa offer.

Dapat bang ipaalam sa recipients ng discount offer email ang tungkol sa eksaktong binawas sa halaga ng produkto/serbisyo?

Kadalasan, sinasabi ng mga kompanya sa potential customers ang laki ng discount bilang percentage o nagbibigay sila ng before-and-after na price. Puwede rin kayong magsama ng link sa pricing ninyo kung saan nakasaad ang lahat ng kaakibat na impormasyon. Mag-invest ng panahon sa paggawa ng A/B tests sa pagpapadala ng dalawang magkaibang email sa parehong grupo ng clients at i-check kung alin ang magbibigay ng mas magandang resulta.

Ano ang mas okey, isang simpleng email o 'yung visually attractive na message?

Layunin ng discount email templates na makakuha ng atensiyon para makumbinsi ang recipient na umaksiyon. Kaya malamang mas makakakuha ng magandang resulta ang isang magandang disenyong visually attractive na email kaysa sa may plain text message lang. I-Google ang “discount email” at makikita ninyo ang maraming halimbawa, na makulay lahat at flashy pa dahil sa malaking reductions. Mas mainam na sundan ang ganitong gawain.

Subukan ang LiveAgent Ngayon​

May offer kaming concierge migration na serbisyo mula sa isa sa pinaka-popular na help desk solution.

3,000+ na review Trustpilot GetApp G2 Crowd

Balik sa templates Gumawa ng LIBRENG account

  Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

  ×
  Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

  Maraming petsa ang bakante

  Mag-iskedyul ng demo