Mga customer portal email template

Tuwing may customer na magbibigay ng ticket tungkol sa paggamit ng isa sa inyong produkto o serbisyo, kailangang sumagot ng inyong staff at nababawasan ang oras nila sa paggugol sa ibang tasks. Pero di naman kailangang maging ganito. Bakit?

Hindi lahat ng product queries ay masyadong complex na kakailanganin ng attention ng customer service agent. Maraming bilang ng isyu ang puwedeng maayos ng mga user kung may nilagay ang organisasyon na isang customer portal.

Ang customer portal ay isang self-service platform kung saan ang customers ay puwedeng mag-share ng impormasyon, maghanap ng solutions sa kanilang problema anumang oras, at independent na maglagay ng queries. Nagkakaroon ang customer ng access sa website kung saan puwede silang magbukas ng threads, mag-update ng contact information nila, magkonsulta sa knowledge base, mag-download ng resources, mag-browse sa nakaraang posts, o mag-share ng kaalaman sa ibang users.

Pero kapag gumawa kayo ng portal, kailangan ninyong i-promote ito sa inyong customers, gabayan sila sa proseso ng paggawa ng customer portal account, at mag-encourage ng clients na maging active users.

Ang pagpapadala ng mahusay na pagkakasulat na email ang pinaka-epektibong paraan sa:

 • Pagsabi sa customers ang tungkol sa customer portal 
 • Pag-promote ng customer portal 
 • Paggabay sa customers sa paggawa nila ng customer portal account

Sa paggamit ng customer portal email templates, maaabot ninyo ang customers para makumbinsi silang sumama sa ginawa ninyong customer portal para sa kanila. Sa article na ito, pinagsama-sama ang iba-ibang klase ng messages mula sa bawat epektibong stage ng customer service communication, simula sa mga halimbawa ng powerful na customer service email subject line.

Ano ang email template?

Ang email template ay isang HTML-formatted email na magagamit ninyo para gumawa ng message ninyo sa pagpapalit ng proposed content nito. May offer ang SendPulse na higit sa 130 na libreng templates na ready-to-use.

Sa email template, puwede kayong gumawa ng email campaigns sa pagpapalit ng mga imahe, text, font, at ibang elements. Ang email template gallery sa SendPulse ay nahahati sa thematic sections kaya makahahanap kayo ng template na babagay sa inyo. 

Mga benepisyo ng paggamit ng email template

Nakakatipid sa oras at resources

Sa halip na gumawa ng panibagong email template, madali nang mag-upload ng imahe, baguhin ang text, at pumili ng bagong content na relevant sa inyong subscribers. Di na kailangang mag-aksaya ng oras sa pagde-design at pagtingin kung anong format ang mainam.

Nakakatipid sa oras at resources
I-save ang aming customer portal templates sa loob ng inyong canned messages para tipid sa oras

Di na kailangang i-check ang formatting

Tuwing gagawa kayo ng panibagong email template, kailangan pa itong i-check kung may mga error. Baka may maiwanang importanteng sections o magkamali sa formatting. Sa paggamit ng template, masisiguradong magiging pantay ang hitsura ng email sa preview.

Mga customer portal email subject line

Mga verification email

 • Kumpirmahin ang inyong email address
 • Paki-kumpirma ang inyong email para sa [kompanya]
 • Paki-verify ang iyong email address para sa [pangalan ng customer portal]
 • Welcome sa [customer portal], paki-verify ang inyong email address
 • [pangalan], paki-verify ang account mo
 • [kompanya] – account verification
 • [kompanya] – email verification
 • [email address] – kumpletuhin ang registration mo sa [kompanya/customer portal]!
 • I-activate ang [kompanya] account mo
 • Verification email
 • Ang verification code mo
 • Ang [customer portal] security code mo ay: [code]
 • Paki-check ang verification code mo sa [kompanya]
 • Paki-verify ang email address mo

Mga welcome email

 • Masaya kami’t nandito ka na!
 • Salamat sa pag-sign up 🙂
 • Welcome sa komunidad ng [customer portal]
 • Welcome sa pamilya ng [customer portal]
 • Welcome onboard
 • Salamat sa pagsali sa amin!
 • Welcome sa club!
 • Registered ka na. Ito ang susunod na magaganap…
 • Welcome sa iyong [customer portal] account
 • Hinihintay ka namin sa [customer portal]
 • Salamat sa pagpili sa [customer portal]

Mga confirmation email

 • Confirmation: nagawa na ang account mo
 • Kumpirmado na – welcome onboard
 • Gumagana na ang account mo!
 • Woohoo! Nagaganap na!
 • Ang [pangalan ng customer portal] account mo ay handa na
 • Puwede mo nang simulang gamitin ang iyong [customer portal] account 
 • Puwede nang ma-access ang account mo sa [customer portal] ngayon
 • Isang account para kay [pangalan] ay activated na
 • Salamat sa pagrehistro, i-access na ang account mo
 • Kumpleto na ang registration mo
 • Account confirmation na email

Mga email sa pag-reset ng password

 • [customer portal] password reset
 • Ang password reset link mo
 • Kailangan ng tulong sa pag-reset ng password mo?
 • Narito ang bago mong password para sa [customer portal]
 • Ang bago mong password ay ilang clicks lang ang layo
 • Nakalimutan mo ang password?
 • Palitan ang password mo
 • Password Reset
 • [pangalan], ang email na ito ang tutulong sa iyong mag-reset ng password mo
 • Pumili ng panibagong password para sa iyong [customer portal] account
 • Pagpapalit sa iyong [customer portal] password

Mga feedback email

 • Nais naming malaman ang opinyon mo tungkol sa [customer portal]
 • Ano ang tingin mo sa [customer portal]?
 • Kailangan nating mag-usap tungkol sa [customer portal], [pangalan]…
 • Paki-review ang experience mo sa [customer portal]
 • Mag-share ng feedback mo tungkol sa [customer portal]
 • Mag-share ng opinyon mo tungkol sa [customer portal]
 • Gusto naming malaman ang opinyon mo
 • Salamat sa pagiging active user ng [customer portal]
 • Kumusta ang karanasan mo sa [customer portal]? 
 • Gusto naming ayusin ang [customer portal]. Kailangan namin ng tulong mo!
 • Paano namin maaayos ang [customer portal]?

Mga invitation email

 • Nais mo bang pakinabangan nang husto ang [produkto/serbisyo]? Sumali sa [customer portal]
 • Sumali sa [customer portal] ngayon. HIndi ka magsisisi.
 • Naghihintay sa iyo ang [customer portal]
 • Alam mo bang may [customer portal] para sa lahat ng aming kliyente?
 • Oras na para sumali ka sa [customer portal]
 • Hindi naman sa nagyayabang kami, pero gustong-gusto ng users ang aming [customer portal]
 • Narito ang dahilan kung bakit ka dapat sumali sa [customer portal]
 • Imbitado kang sumali sa aming portal!
 • Nagdagdag kami ng bagong modules sa [customer portal]. Sali na ngayon at silipin mo ito!
 • Alamin ang lahat ng features at pati posibilidad na maidudulot ng [produkto/serbisyo]
 • Ginawa namin ito para magamit ninyo at matuto pa ng mga bagong bagay tungkol sa [produkto/serbisyo]
 • Ano ang matututuhan ninyo…

Mga ideya para sa customer portal email templates 

Customer portal – Verification email templates

Maikling verification email template 1


Hello [name],

You’ve registered for [company name] customer portal. Before you can use your account, you need to verify that this is your email address by clicking the following link: [link]

Kind Regards, [company]


Maikling verification email template 2


Hi [name],

We just need to verify your email address before you can access your customer portal account.

Verify your email address here [verification link]

Thanks! – The [company] team


Maikling verification email template 3


Hey [name],

You’re almost ready to start enjoying our customer portal.

Simply click the big [color] button below to verify your email address.

[button]

Best, [company]


Verification email template na nakapokus sa value


Hello [name/email address]

Are you ready to get access to all the useful info that we’ve prepared for you?

Complete your registration by clicking on the button below!

[button]

This link will verify your email address, and then you’ll officially be a part of our customer portal community.

See you there!

Best regards, the [company] team


Verification email template na may confirmation link


Hi [name],

Thanks for registering for our customer portal!

We need a little more information to complete your registration, including a confirmation of your email address.

Click below to confirm your email address:

[link]

If you have problems, please paste the above URL into your web browser.

Thanks, the [company] team


Customer portal – Mga welcome email template

Isang simpleng welcome email template


Hello [name],

Thank you for joining our customer portal community!

We are [one sentence that describes your organization best]. We’re happy that you will get [the value a recipient will get by learning more about your product/service].

We believe that our customer portal will make your life easier. We hope you enjoy it!

If you need anything from us, remember that we’re at your disposal.

Best,
The [company] team


Welcome email template na may call to action


Hi there [name]!

I’m absolutely thrilled that you’ve decided to give our customer portal a try. If you need to contact the team or me, feel free to do so at any time.

The best way to start using our customer portal is to [the next step users should take].

So if you haven’t done that already, get started now!

[CTA]

Have a great day,
The [company] Team


Informative na welcome email template 


Hi [name],

Welcome to [company] customer portal. Our platform is powered by [unique characteristics of your customer portal, e.g. knowledge from our top-notch experts in customer service] to help you with [user pain point].

Here’s a quick look at what to expect:

• [Link to customer portal article/manual 1]
• [Link to customer portal article/manual 2]
• [Link to customer portal article/manual 3]

We share the latest news about our [product/service], tips and tricks for customers, our experiments, and battle-tested solutions.

Zero spam, just our best content.

Best,
The [company] team


Customer portal – Mga confirmation email template

Maikling confirmation email template


Hello [name],

Thank you for joining our customer portal.

We’d like to confirm that your account was created successfully, and you can now start accessing it.

If you have any issues with logging into your account, reach out to us at [email address].

Best,
The [customer portal] team


Confirmation email template para sa pasasalamat sa pagkumpleto ng registration 


Dear [name],

Thank you for completing your customer portal registration.

This email is t to confirm that your account is active and that you are now officially part of the [customer portal] family.
Enjoy!

Regards,
The [company] team


Confirmation email template na nagsasabing “Malugod naming inaasahan…” 


Hello [name],

Thank you for creating a [customer portal] account. We look forward to reading your first posts.

See you around!

The [customer portal] team


Confirmation email template na may links sa resources


Hello [name],

We’re happy that another incredible person (you) joined our community.

To get started, try out these three simple tasks that will help you understand our platform:

Task 1 [for example, login]
Task 2 [for example, create an entry]
Task 3 [for example, use a basic feature]

Remember to check out our tutorials [link] and sign up for your first 10 lessons on how to use the [customer portal] platform.

Thank you for joining, let’s make great things happen together!

Sincerely,
The [company] team


Customer portal – Mga reset password email template

Password reset email template 1


It seems like you forgot your [customer portal] password. If this is true, click the link below to reset your password.

Reset my password [link]

If you did not forget your password, you can safely ignore this email.

Best,
The [company] team


Password reset email template 2


Hello [name],

Somebody requested a new password for the [customer portal] account associated with [email].

No changes have been made to your account yet.

You can reset your password by clicking the link below.

If you did not request a new password, please let us know immediately by replying to this email.

Yours,
The [company] team


Password reset email template 3


Hi [name],

You recently requested to reset the password for your [customer portal] account. Click the button below to proceed.

[button]

If you did not request a password reset, please ignore this email or reply to let us know. This password reset is only valid for the next 30 minutes.

Thanks, the [customer portal] team


Password reset email template 4


Please use the following link to reset your password: [link]

If you did not request a password change, please feel free to ignore this message.

If you have any comments or questions, then don’t hesitate to reach us at [email to customer portal support team]

Please feel free to respond to this email. It was sent from a monitored email address, and we would love to hear from you.

Yours,
The [company] team


Customer portal – Mga feedback email template

Feedback email template 1


Hi [name],

[X] days ago, you created an account at [customer portal], and you’ve been an active user ever since.

We’d love to get your feedback on the platform! Give us a rating by clicking on the stars below:

[*****]

Kind regards,
The [customer portal] team


Feedback email template 2


Hi [name],

Thanks for using [customer portal].

Please tell us about your experience by completing this 30-second survey. Your feedback helps us create a better experience for yourself and other [customer portal] users.

Let us know how it goes!

– The [customer portal] team


Feedback email template 3


Dear [name],

Your feedback means a lot to us. We constantly strive to provide a flawless experience for our customers, and your input helps us do so.

With that in mind, we would really appreciate it if you could take a minute to share your feedback on the portal.

We hope to see you soon at [customer portal]

Best regards, [customer portal team member’s name]


Feedback email template 4


Hi [username],

Help us shape the [customer portal] experience by taking this survey.

Your feedback is very important to us and will help us make the portal better, so we hope you will take a few minutes to answer our questions.

[CTA]

We appreciate your time and feedback!
The [customer portal] team


Customer portal – Mga invitation email template

Invitation email template 1


Hi [customer name]!

We’ve given you access to our portal so that you can manage your journey with us and get to know all the possibilities offered by [product/service].

If you want to create an account, please click on the following link: [link]

Enjoy!

Best,
The [customer portal] team


Invitation email template 2


Hi there!

How much time are you spending [dealing with a customer pain point]? I bet it’s too much!

[product/service] is an intuitive [purpose of your product/service] tool that will help you drive meaningful results on [issue your product/service helps with], and give you more time to focus on other areas of your [sector] strategy, such as [one of the activities].

We’re so happy that you’re taking [company] for a spin, and we’d love it if you create a customer portal account to join our user community!

We’ll walk you through the platform and share our best tips and tricks first.

Then you can start learning more about [product/service] and, when you feel like it, contribute to the community and share your own knowledge.

Register Now

Best,
The [customer portal] team

Invitation email template 3


Hey!

It’s time to focus on other things! We created [customer portal] so that you can get to know [product/service] and spend less time dealing with [pain point].

Join our portal to learn:

[benefit 1]
[benefit 2]
[benefit 3]

Here’s what some other [users of your customer portal] are saying:

[Testimonial 1]
[Testimonial 2]

[Register now]

Best,
The [customer portal] team

Mga customer portal email template – Frequently Asked Questions

Paano masusukat ang tagumpay ng email communication?

Naresolbang ticket

Ang kapaki-pakinabang na metrics sa pagsukat ng tagumpay ng newsletter ay ang delivery rates, open rates, click-through rates, at bounce rates.

 • Ang delivery rate ay ang ratio ng emails na hindi nag-bounce sa bilang ng pinadalang emails.
 • Ang open rate ay ang ratio ng subscribers na nagbukas ng newsletter sa bilang ng pinadalang emails.
 • Ang click-through rate ay ang ratio ng taong nag-click ng links sa bilang ng pinadalang emails.
 • Ang bounce rate ay ang ratio ng email addresses sa newsletter list na hindi nakakuha ng message dahil sinoli ito ng kanilang mail servers sa bilang ng email addresses sa listahan ninyo.

Madalas na mainam na resulta ay:

 • Mga 95% o mas mataas na delivery rate
 • Mga 30%+ na open rate
 • Mas marami sa 10% na click-through rates
 • Mas konti sa 2% na bounce rate

Pero maaaring magkakaiba ang rates at benchmarks na ito sa iba’t ibang industriya. Ang pinaka-importanteng elements na mag-iimpluwensiya sa mga resultang ito ay ang data quality ng campaign at ang halaga ng content. 

Dapat bang gumamit ng plain text email o HTML email?

Dapat bang gumamit ng plain text email o HTML email?

Ang plain text emails ay may text lang na walang formatting. Puwede ring mag-embed dito ng simpleng visuals o gifs sa email copy. Pero ang HTML version ay may mga imahe, kulay, at ibang text formatting options. Ang pagpili kung aling email ang mas okey ay depende sa inyong email marketing strategy, branding, at style guide.

Kung ang pinapadala ninyong maikling email tulad ng verification email o password reset email, puwede na ang plain text version. Pero sa emails na maghihikayat sa recipient na umaksiyon tulad ng invitation email o feedback email, baka mas maganda ang message kung HTML format.

Kailan dapat pinapadala ang email tungkol sa customer portal?

Resolution time

Depende ito sa klase ng email na pinapadala. Pinakamainam na ipadala ang verification emails matapos umaksiyon ng user para maipagpatuloy nila agad ang proseso na kailangan ng verification. Halimbawa, kapag gumawa ang user ng account gamit ang kanilang email address, dapat makakuha sila ng verification email agad para makumpirma ito at maituloy ang susunod na hakbang.

Pareho din sa welcome emails at confirmation emails, na kailangan agad ipadala matapos gumawa ng customer portal account ng user at na-verify ito para tuloy na sila sa signup at ma-access na agad ang portal.

Ganito din sa reset password email. Ipadala agad ang password reset email pagkatapos i-request o hingin ang tulong ng customer portal user sa paggawa ng bagong password. Kung kailangan pa nilang maghintay ng ilang segundo, baka mainip sila at umalis na lang nang walang access sa customer portal.

Sa feedback email naman, depende ito kung paano ginagamit ng customers ang customer portal. Pero huwag magtagal sa paghintay ng pagtanong ng opinion nila. Ang pagpapadala ng email sa loob ng 10 araw matapos unang gumamit ang customer ng customer portal ay magandang ideya.

Ganito rin ang rule sa pagpapadala ng invitation email. Dapat ipadala ito sa loob ng ilang araw (o linggo, depende sa complexity ng inyong produkto/serbisyo) matapos unang gamitin ng customer ang produkto/serbisyo. Gabayan sila sa onboarding process, hayaang kilalanin nila ang produkto at mabasa ang lahat ng available data, tapos sabihan sila sa posibilidad sa pagsali sa customer portal.

Ready to create your customer portal?

LiveAgent is the most reviewed and #1 rated help desk software for small to medium-sized businesses. Try it today with our free 14-day trial. No credit card required.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Paano masusukat ang tagumpay ng email communication?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Ang kapaki-pakinabang na metrics sa pagsukat ng tagumpay ng newsletter ay ang delivery rates, open rates, click-through rates, at bounce rates.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Dapat ba kayong gumamit ng plain text email o HTML email??”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Kung ang pinapadala ninyong maikling email tulad ng verification email o password reset email, puwede na ang plain text version. Pero sa emails na maghihikayat sa recipient na umaksiyon tulad ng invitation email o feedback email, baka mas maganda ang message kung HTML format.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Kailan dapat pinapadala ang email tungkol sa customer portal?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Depende ito sa klase ng email na pinapadala. Halimbawa, kapag gumawa ang user ng account gamit ang kanilang email address, dapat makakuha sila ng verification email agad.” } }] }
Balik sa templates Gumawa ng LIBRENG account

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo