Mga content email template

Maraming uri ng content na puwede ninyong i-publish sa sarili ninyong website o ibang platforms. Pakinabangan ang ibang klase ng content nang magkaroon ng panibagong followers o maka-attract ng atensiyon ng potential customers, habang magagamit ang ibang uri ng content sa pagtaguyod ng relationships sa suking clients.

Ilang halimbawa ng nauna ay gated content at newsletter sign-ups na kailangang magbigay ng user ng contact information tulad ng email address para ma-access ang full article o report. Ibig sabihin, dapat magbigay kayo ng valuable content kapalit ng contact information nila. Magagamit ninyo ang contact information nila sa mga marketing campaign sa hinaharap dala ang kaalamang interestado na sila sa ilang ino-offer ninyong mga produkto o serbisyo.

Ilang halimbawa ng huling uri ng content na tina-target ang suking customers ay blog posts, webinars, case studies, at external articles o brand mentions. Importanteng mabasa, mapanood, o mapakinggan ng mas maraming tao ang bago ninyong content dahil ang pakay nito ay magdala ng traffic sa inyong site para mapahusay ang customer loyalty.

LinkedIn webinar sneak peek email template

Isa sa pinakamahusay na paraan para gawin ito ay ang pagpapadala ng content emails para ipagbigay-alam ito sa inyong clients. Tuwing gagawa kayo ng ganitong materyal, i-email ang relevant users sa inyong database – kasama ang kaka-sign up pa lang sa inyong newsletter email updates.

Para mapadali at mapabilis ito, gumamit ng content email templates. Magbibigay kami ng mga halimbawa ng email templates na magagamit ninyo sa bawat uri ng content, pero sa basics muna tayo.

Ano ang email template?

Ang email template ay isang framework na magagamit sa pagsulat ng email message sa pag-revise lang ng nakalagay na content doon. Mas mabilis at madali kayong makagagawa ng content email marketing campaigns sa pagpalit lang ng text at ibang message elements para tumugma sa inyong brand persona.

Ang content email templates ay tutulong sa pagtipid ng oras at effort dahil ilang bahagi lang ang kailangang i-modify sa halip na magsusulat mula sa wala. Mas maraming oras dito para sa creativity at pagsusulat ng bagong content. Nabawasan na rin ang pag-check sa formatting ng errors dahil sa template, mas consistent na ang lahat kaya bawas na sa mga pagkakamali.

Email template customization
Mag-customize ng email templates sa LiveAgent

Personalized at consistent na content email

Sa pag-personalize ng content emails, mapapahusay ang key metrics tulad ng click-through rate, ang porsiyento ng recipients na pinupuntahan ang link na nasa email sa external site. Taasan ang metric na ito hanggang  27% sa pagpapadala ng email na naka-address sa recipient gamit ang pangalan nila (source).

Ito ang pinaka-simpleng porma ng personalization. Ang pag-ayon ng content emails sa clients ay tutulong sa nagtatagal na customer experience. Magreresulta ito sa pagtaas ng tiwala at loyalty sa inyong brand. Sang-ayon ang 74% ng marketers na natutulungan ng personalization ang pagtaas ng engagement (source).

Sephora win-back email
personalized emails ng Sephora

Sang-ayon ang lahat na ang personalization ay ang future ng marketing. Taasan ang impact ng inyong strategy sa pagpapadala ng content at emails sa ilang segments ng inyong user database. Ang pagbigay sa tao ng materials na interesting at relevant sa kanila ay tutulong na mapahusay pa lalo ang customer experience.

Isang advantage sa paggamit ng templates ay ang pag-maintain ng consistent na design appearance. Aasa ang audience ninyo sa ilang common aspects ng emails tulad ng kulay, fonts, at layout bilang pareho pa rin. Maa-associate ng recipients ang consistent style ng communication sa inyong brand, kaya magiging bukod-tangi ang emails ninyo sa punong inbox.

Dapat consistent din ang posting schedule ng content emails, puwera ang must-read emails na agad pinapadala kapag may importanteng news. Nakatutulong ito sa familiarity ng recipients dahil may aasahan na sila sa inyong messages.

Ang anchored text na didirekta sa readers sa inyong website mula sa external source ay tinatawag na backlinks, na tutulong sa pagtaas ng web traffic at brand awareness. Tutulong ang backlinks sa search engine optimization (SEO), na dahilan para mas tumaas ang website ninyo dahil sa keyword queries sa search engine results pages (SERPs) tulad ng Google. 

Ang content na hindi published sa inyong page, tulad ng social media, sa hiwalay na document, o sa external blog o website, ay dapat laging may backlinks kung posible. Ang content emails na pinapadala sa subscribers ang magsasabi sa kanila tungkol sa bagong materyal kaya dapat may links ito sa inyong website.

Kung may independent organization na nagbanggit ng inyong brand pero walang backlink sa website ninyo, kontakin ninyo ang author o owner at magalang na humingi ng update ng text. Puwede ring mag-suggest kung ano ang ipapalit na text para mas madali sa kanila.

At kung may mahahanap na sirang link sa web page ng resepetadong authority figure na hinihingan ninyo ng backlink, puwede kayong magpadala sa kanila ng email at mag-suggest na palitan nila ang anchor ng nagdi-direct sa inyong site.

Mga content email subject line

Mga gated content email subject line

 • Narito ang request mong [eBook/white paper]!
 • Mahusay na nilalaman na naghihintay para sa iyo sa loob, tulad ng ipinangako
 • Suriin ang aming video para sa tips sa paglutas ng [pain point]
 • Magho-host kami ng isang live video, at inaanyayahan kang manood
 • Maligayang pagdating sa [topic] kurso mula sa [pangalan ng kompanya]
 • Salamat sa pag-sign up para makuha ang aming [daily/weekly/monthly] emails tungkol sa [topic]

Bagong blog post email subject line

 • Hindi lang ikaw ang nakikipaglaban sa [pain point]…
 • Pagod ka nang di nakukuha ang resultang gusto mo? Narito kami para tumulong
 • Huwag palampasin ang mahusay na tips na ito para makamit ang [layunin]!
 • Narinig mo ba ang trick na ito para sa [gawain]?
 • Buksan para malaman kung paano mo makakamit ang [layunin]
 • Wala kang oras para sa [task]? Ang [X] tips na ito ay tutulong

Mga webinar sneak peek subject line

 • I-save ang petsa – ang imbitasyon mo sa webinar ng [kompanya] tungkol sa [topic]
 • Di mo gugustuhing palampasin ang paparating [title] online event
 • Kumpleto na ang sign-up! Narito ang puwede mong maaasahan…
 • [Title] webinar registration confirmation at insights
 • Paalala: magaganap ang aming online event [ngayon/bukas/ngayong linggo]
 • Huwag kalilimutan ang paparating na webinar ng [kompanya]!

Mga newsletter sign-up email subject line

 • Kumusta, ganap ka nang naka-sign up
 • Maligayang pagdating sa [title] newsletter
 • Buksan para sa [content] na iyong hiniling
 • Ngayong nakapag-subscribe ka na…
 • Kumpleto na ang pag-sign-up mo, at paano naman ang ibang [content]
 • Ang [kompanya] newsletter subscribers ay interesado rin sa…

Mga case study email subject lines

 • Isang case study kung paano ka matutulungan ng [produkto/serbisyo] sa iyong [pain point]
 • Tingnan kung ano ang narating namin kasama si [pangalan ng kasalukuyang client]
 • Bakit mo kami dapat subukang muli: isang case study
 • Naalala mo ang pagsubok sa [produkto/serbisyo]?
 • Excited kaming makapagsulat ng case study tungkol sa narating nating magkasama!
 • I-share natin ang kuwento noong sinubukan mo ang [produkto/serbisyo]

Mga subject line para sa email tungkol sa externally published article

 • Basahin ang bago naming article, [title], hosted ng aming partner
 • Gusto ba ninyong malaman pa ang tungkol sa [topic]? Kami na ang bahala
 • Silipin ang bago naming article sa [pangalan ng external publisher]
 • Basahin anag lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa [topic]
 • Puwede ba ninyong i-publish ang article namin, [pangalan ng potential publisher?
 • May maganda kaming ideya para sa isang article tungkol sa [topic] na magugustuhan ninyo!

Mga subject line ng email tungkol sa bagong brand mention

 • Basahin ang mention sa bagong [article/blog post/ibang content] ng [pangalan ng external publisher]
 • Basahin ang tungkol sa [topic] sa aming partner site
 • Puwedeng pakisama ang backlink sa [kompanya] sa [title]?
 • Salamat sa pag-mention! Narito ang link na puwede ninyong idagdag…
 • Request para baguhin ang anchor text na nagbanggit sa amin sa [title]
 • Maaari bang mai-update ang backlink na ito?

Mga must-read email subject line

 • Importanteng update tungkol sa [kompanya] sa loob
 • Must-read: isang statement tungkol sa [isyu]
 • Pakibasa ang isang importanteng update na naka-attach mula sa [kompanya]
 • News tungkol sa [isyu] kasama sa message na ito
 • Bisitahin ang aming [website/blog/ibang sources] para sa isang importanteng announcement
 • Statement mula sa [kompanya] tungkol sa [isyu]: sundan ang link sa loob

Mga ideya para sa content email template

Mga ideya para sa gated content email template

Gated content email template 1 – pagkumpirma sa subscription


Hi [name],

Thanks for requesting the [company name] [eBook/white paper] about [topic]. As promised, this email contains the materials that you signed up to receive.

We sincerely hope that you find this content useful and that you head to our site here [link] to find other [blog posts/articles/templates] on the same subject.

Please find the attached documents at the bottom of this message.

Kind regards,
[Name], [position] at [company]

Attachment 1
Attachment 2
Attachment 3Hello [name],

By registering with your details, you now have access to the [webinar/ video/documentary] that you asked to watch.

The video can be accessed on the following [link] and [will go live at [time] on [date] is available now].

Check out our website for more videos related to the subject of [topic], which you may also find interesting.

[More videos]

Thanks for watching!
[Company]


Gated content email template 3 – email series


Dear [name],

Thank you for signing up to receive this series of our [daily/weekly/monthly] emails covering the subject of [topic].

We’ll be sending you regular content containing great insights and actionable tips that will help you solve [pain point].

You can expect to find the following covered in our upcoming emails:

Subtopic 1
Subtopic 2
Subtopic 3…

We’re sure that you’ll find this series of emails handy, but if you want to learn more without waiting for new content to land in your inbox then please head over to our website or reply to this message.

Best,
The [company] team


Bagong blog post na email templates

Bagong blog post na email template 1 – empathetic tungkol sa isang pain point


Hi [name],

Are you having difficulty with [pain point 1]? Does just thinking about [pain point 2] give you a headache?

It’s annoying, right? You’ve been working hard on [task] for hours, struggled to make progress, and now you’re stuck.

Believe us, you’re not alone. These are very common problems that many of our readers have been facing.

But don’t worry, because we’re here to help. We’ve just published a new guide to help people just like you, which you can find on our website by clicking the button below.

[Read our new blog post]

Kind regards,
[Name], [position] at [company]


Bagong blog post na email template 2 – pinapataas ang curiosity


Hey there,

Do you know what the single, most effective tip for completing [task] is? Well, you’re just one click away from finding out!

In our latest blog post, we are sharing our favorite tricks for helping people achieve [objective].

Just click below to head straight to our website:

[Go to the blog]

Thanks for reading!
[Company]


Bagong blog post na email template 3 – paano maaabot ang isang layunin


Hi [name],

We know as well as anyone that trying to achieve your [objective] goals can be tough, which is why we’ve written a new blog post with [X] tips on how to do just that.

Here’s a sneak peek of the advice that you’ll find in our latest publication:

Tip for achieving objective 1
Tip for achieving objective 2
Tip for achieving objective 3

To read the rest of our tips, please click here [link] to read the full blog post on our website.

Best,
[Name], content writer for [company]


Mga webinar sneak peek template

Webinar sneak peek email template 1 – imbitasyong may preview


Hello,

We wanted to let you know about our upcoming webinar, [title], which will be taking place at [time and timezone] on the [date].

There are [X] great speakers lined up who’ll be covering a range of subjects in the [topic] area, including:

Speaker and presentation 1
Speaker and presentation 2
Speaker and presentation 3

You can find more information about them and the event here [link] and register by clicking below:

[Sign up]

Best,
[Name] from [company]


Webinar sneak peek email template 2 – pagkumpirma ng registration na may insights


Dear [name],

Thank you for registering for our upcoming webinar, [title].

You’re all signed up, and you’ll be able to watch the live stream on the day of the event by following the link below:

[View the webinar]

Here are just a few of the things you’ll be able to learn by watching the live broadcast:

Insight 1
Insight 2
Insight 3

View the website [link] for more info or reply to this email if you have any questions.

Kind regards,
[Name]


Webinar sneak peek email template 3 – paalalang may video trailer


Hi [name],

We’re just writing to let you know that the [title] webinar that you registered for is taking place [today/tomorrow/this week] at [time and timezone].

Below you can watch a sneak preview of the event to get a taste of what you can expect.

[Video trailer]

Click on the button below to learn more about the webinar.

[Find out more]

See you soon!
[Name], [position] at [company]


Mga newsletter sign-up email template

Newsletter sign-up email template 1 – welcome mula sa isang totoong tao


Dear [name],

Thanks for subscribing to the [company] newsletter.

I just wanted to take the time to personally thank you for choosing to receive [title]. It means a lot to have readers like you on board.

Below are a few extra pieces of advice related to [today’s/this week’s/this month’s] update on [topic] that I think you will find worthwhile:

Tip 1
Tip 2
Tip 3

Don’t hesitate to reach out to me if you have any questions.

Kind regards,
[Name]


Newsletter sign-up email template 2 – content kapalit ng pag-subscribe


Hi [name],

As a token of appreciation for signing up to receive the [title] newsletter, please find the [ebook/whitepaper/other gated content] that you requested attached to this email.

We are confident that you’ll find both the regular newsletter and the additional content useful for solving [pain point] in the field of [topic].

If you want to find out more before the next update, feel free to get in touch.

Best,
The [company] team

[Download attachment(s)]

Newsletter sign-up email template 3 – pag-promote ng dagdag na content


Hello [name],

Firstly, I would like to say thank you on behalf of everyone at [company] for subscribing to our newsletter.

We’re sure that you won’t regret it, and that you’ll find the regular updates on [topic] landing in your inbox every [day/week/month] to be very useful.

Secondly, I thought you might be interested to know about some additional content related to the subject that can be found on our website here [link].

From the feedback of our existing subscribers, we have found that the material below, in particular, has been helpful to them:

Additional content 1
Additional content 2
Additional content 3

Please let us know if you’d like to learn about anything else, or just keep an eye out for the next issue of our newsletter.

Best wishes,
[Name], [position] at [company]


Mga case study email template

Case study email template 1 – resulta sa paggamit ng produkto o serbisyo


Hi [name],

As someone interested in [topic], we thought you might find [product/service] useful for solving [pain point].

To show you how successful this has proven for our existing clients, we’ve put together a case study about our cooperation with [name of existing client].

In the report, which you can find attached to this email, we show:

When and where you should use [product/service]
How you should use [product/service]
What results you can expect to achieve by using [product/service]

Hopefully, you find this case study interesting, and don’t hesitate to get in touch if you have any more questions.

Kind regards,
[Name], [position] at [company]

[Case study PDF attachment]


Case study email template 2 – subukang muli ang isang produkto o serbisyo


Hello [name],

You recently tried out [product/service], the solution for [pain point] brought to you by [company].

Many users are actually so overwhelmed by the potential of [product/service] that they have difficulty imagining how it would fit into their workflow.

That’s why we teamed up with our customer [name of existing client] to show you how they implemented [product/service] in their business to boost [metric] by [X]%.

We hope that this report, which you can read by clicking below, will help you overcome any doubts you might have and give us another go.

[Read the case study]

If you have any queries I’m happy to help.

Best,
[Name]


Case study email template 3 – pag-request sa pagsali


Dear [name],

I’m sure you’re as happy as we are about the success of our recent cooperation on [project] together.

According to our analysis, our [product/service] helped you to:

Achievement 1
Achievement 2
Achievement 3

That’s why, with your consent, we’d like to share a case study of our work together on the “[case studies/success stories/our previous work”] page of our website [link].

Please let me know if you agree, or if you need any further information.

Best wishes,
[Name] from [company]

Mga externally published article email template

Externally published article email template 1 – pokus sa topic


Hi [name],

My latest article has just been published over on [external publisher’s name]’s website [link].

[Title] is an in-depth look into [topic], covering the following points:

Subtopic 1
Subtopic 2
Subtopic 3

Given the focus, we thought it would be great to share our thoughts with a new audience who have an interest more in line with our hosting partner.

However, we still wanted to let our current subscribers know where they can read this piece. Don’t forget that you can find more similar content on our website by clicking the button below.

[Read more articles]

Best wishes,
[Name], from [company]


Externally published article email template 2 – spotlight sa publisher


Hello [name],

We’ve recently written a new article called [title] that, as someone who has expressed an interest in [product/service/topic], we are sure you’ll find interesting.

You can find our article here [link] on [external publisher’s name]’s website.

It is a privilege for us to have our content shared there, and we hope that our subscribers like yourself will take the opportunity to read more of their other content too.

Hope you enjoy reading!

Best
[Company]


Externally published article email template 3 – pag-pitch ng ideya


Dear [name],

We’ve come up with a great idea for an article that we think would be a perfect fit for [potential publisher’s name] and your other content on [topic].

The working title is [title], and the article will cover:

Subheading 1
Subheading 2
Subheading 3…

Please let us know if this sounds like something that you’d be interested in publishing. If you have any questions please don’t hesitate to get in touch.

Kind regards,
[Name], content writer for [company]


Mga bagong brand mention na email template

Bagong brand mention na email template 1 – ipaalam sa clients ang nire-refer na content


Hi [name],

There is a great [article/blog post/other content] over on [external publisher’s name]’s website [link] that we think you might find very interesting.

The piece, which mentions our brand, is called [title] and it talks about the following topics:

Topic 1
Topic 2
Topic 3

As you can see for yourself they have some nice things to say about us, which is always a privilege when it comes from such a well-respected source.

We hope that you enjoy reading, and remember that you can find our own content on the subject of [topic] here [link].

Best,
[Name] from [company]Hello [name]

We really appreciate you mentioning our brand and what you had to say about us in the recent [article/blog post/other content] called [title].

However, we have noticed that there is no link to our website where we are mentioned, and we think that it would be helpful for your readers if they could be directed there.

Do you think that it would be possible for you to include the following in an update to your post?

“[Suggested anchor text & backlink]”

Thank you in advance, and please let us know if you would like any further content to be included with the mention as well.

Kind regards
The [company] teamDear [name],

I’m reaching out to you in regards to the mention [backlink] of our brand in your [article/blog post/other content] named [title], which can be found here [link].

We think that it could be beneficial for both your readers and our users if the [anchor text/backlink] was changed from [current anchor text/backlink] to [suggested new anchor text/ backlink].

Your time is appreciated and I look forward to hearing back from you about this request.

Best wishes,
[Name], [position] at [company]


Mga must-read na email template

Must-read na email template 1 – announcement na nasa email body


Dear [name],

As one of our valued subscribers, we thought that you would like to be informed about the most recent developments at [company].

We consider the following important [new/updates/changes] to be essential information for all of our existing clients:

Announcement 1
Announcement 2
Announcement 3

Thanks for reading, and don’t hesitate to get in touch if you have any questions regarding this announcement or any other issues.

King regards,
The [company] team


Must-read na email template 2 – naka-attach na statement


Hello [name],

Have you heard the important news about [issue]?

We have an announcement to make, and our full statement on this issue can be found in a document that is attached to this email.

Your understanding at this time is much appreciated, and your business is valued as always.

I’d be happy to provide more information if required, just let me know by replying to this email.

Best wishes,
[Name], [position] at [company]


Hi [name],

We have some important [news/updates/changes] that we thought you would like to be informed about.

The complete announcement can be found on our [website/blog/another source] here [link].

Here are some of the key pieces of information that you can find in full by following the above link:

Statement 1
Statement 2
Statement 3

Please feel free to ask any questions that you might have regarding this matter, or anything else.

Best,
[Name] from [company]

Start personalizing email templates from LiveAgent today

Sign up for our free, 14-day, all-inclusive trial and explore all the advanced help desk features that we have to offer, including customizable email templates.

Frequently asked questions

Ano ang ideyal na haba ng content email?

Dapat ang email ay dalawa lang na maikling paragraph, mula 75-150 na salita, at madaling ma-skim at maintindihan sa isang tingin.

Bakit kailangang magpadala ng content emails?

Maganda ang content emails para sa content marketing campaigns. Tutulong itong maka-attract ng bagong clients o madagdagan ang sales at conversions.

Ano ang dapat isama sa isang content email?

Sa content email, magsama ng personalized greeting na mararamdaman ng customer na appreciated sila. Tapos mag-follow up ng paalala sa inyong produkto o serbisyo nam ay matatag na CTA.

Balik sa templates Gumawa ng LIBRENG account

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo