Free Trial

Mga notipikasyong email

Hindi kailanman mapapalampas ang isang bagay sa mga notipikasyong email mula sa LiveAgent. Ito ang nag-aabiso sa iyo tuwing makakatanggap ka ng isang email. Wala nang mga napalampas na mga sagot sa pag-uusap at maaari mong patuloy na gawin kung ano ang kailangan mo nang hindi madalas na tinitingnan ang iyong inbox.

Ang mga notipikasyong email ay maaaring aktibahin upang awtomatikong magpadala ng mga email sa Mga Ahente:

  • Kapag ang isang Tiket ay itinalaga sa isang ahente
  • Kapag ang kustomer ay sumagot sa isang itinalagang tiket
  • Kapag ang isang bagong tiket ay nalikha sa Departamentong ang ahente ay kasapi

Say goodbye to abandoned tickets

Get email notifications about each new ticket, or ticket response. Try it today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Mga mapagkukunang batayang kaalaman

Alamin ang higit pang mga detalye

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo