Template na email sa pag-update ng produkto

Ang patuloy na pagpapahusay sa iyong produkto para manatiling kompetitibo at mapanatili ang masayang mga kustomer ay napakahalaga, lalo na sa industriya ng SaaS. Ang isang email sa pag-update ng produkto ay isa sa mga pinakamainam na pagkakataon para ipakita na ikaw ay nakikinig sa feedback niyong mga kustomer, patuloy na nagsisikap na makamit ang kanilang inaasahan at ipaalala sa sa kanila ang halaga ng iyong produktoAng isang email sa pag-update ng produkto ay maaaring maghikayat ng mga users maaaring mawala. Sa kasamaang palad, marami sa mga negosyo ay iniisip ang pagpapaalala sa pag-update ng produkto bilang panghuling iniisip.

Gayumpaman, ang iyong mga  email sa pag-update ng produkto ay maaari may magawa pa hindi lang para ipaalam sa iyong mga user ang tungkol sa pagpapahusay na iyong ginawa sa produkto. Sa tamang istratehiya, maaari mong gamitin ang mga email sa pag-update ng produkto para masigurado ang mga bagong kustomer na tama ang desisyon nila, mapahusay ang kasiyahan ng kustomer, at mapataas ang kita dahil maaari mo rin ipalaganap ang iyong premium na mga tampok kapag ipinagpahayag mo ang mga update.

Ang pagbuo ng mga mahusay na email sa pag-update ng produkto ay isang mahirap na gawain. Ang nasa ibaba ang ilang payo para matulungan ka nag gumawa ng mas mahusay na mga email sa pag-update ng produkto na magpapasigla sa gawain ng mga user, gayundin ang 10 template na email sa pag-update ng produkto na maaari mong gamitin bilang halimbawa kapag gumagawa ng iyong sariling bersyon ng mga email sa pag-update ng produkto.

Email template customization
Ikustomisa at i-save ang mga template ng email direkta sa LiveAgent.

5 pinakamahusay na gawain sa mga email sa pag-update ng produkto

 1. Hatiin ang inyong mga tagasubaybay: Ikonsidera na hatiin ang iyong mga suki sa mga grupo (ayon sa edad, kasarian, kagustuhan, etc) at magpadala ng iba’t ibang email na nagkakaiba ng nilalaman, wika, at estilo depende sa nakakaakit sa bawat ispesipikong grupo ng mga user.
 1. Magdesisyon kung aling mga update ang karapat-dapat na ipadala sa email: Nakakainis sa mga user na makatanggap ng mga email tungkol sa mga maliliit na update sa produkto o pag-aayos ng bug. Isipin mo kung aling mga update, pagbabago, o pagpapahusay ang may halaga sa mga iyong sa kustomer at karapat-dapat na ipadala sa email.
 1. Tumutok sa pagbibigay-alam sa mga benepisyo ng produkto: Lumipat mula sa pagiging tutok sa tampok papunta sa pagtutok sa benepisyo na pagmemenasahe na umiikot sa kung ano ang ginagawa ng produkto at paano ang mga pagpapahusay ay maaari makatulong sa iyong mga user na makamit ang kanilang layunin at maw the improvements you’ve implemented can help your users meet their goals and maharap ang mga hamon.
 1. Gumamit ng mga larawan para mapalakas ang aktibidad ng mga user: Dahil 65% ng mga tao ay mas natandaan ang impormasyon kapag ito ay may kasamang kaugnay na imahe, ang mga email sa pag-update ng produkto na may nakakapansin na mga larawan ay mas nakakahikayat sa mga user at sa kanilang interes.
 1. Huwag magpabago-bago at manatili sa iyong iskedyul: Kung nais mong bumuo ng regular na mambabasa sa iyong mga email sa pag-update ng produkto, mahalaga na hindi pabago-bago. Tukuyin ang dalas ng iyong pagmensahe at manatili rito upang malaman ng mga user kailan nila aasahan na may malaman mula sa iyo.

Subject line sa mga email sa pag-update ng produkto

 • Ang bago at mas pinahusay na [Product] ay narito na!
 • May mga bagong tampok na dumating!
 • Ang [new feature] ay narito na!
 • Ipinakikilala ang mga bagong tampok
 • Isang Silip sa aming mga bagong tampok
 • Opisyal na: Narito ang mga bagong tampok
 • Ang pinakahhihiling na bagong tampok ay narito na
 • Subukan ang mga bagong tampo na ito
 • Heto na ang bagong Product]
 • Ang bagong [Product]. Smart. Manipis. Malakas.
 • Isang update sa [Product] ay maukukuha ngayon
 • Isa itong malaking pagbabago!
 • [Product] ay mas humusay pa! Tingnan
 • Ipinakikilala ang pinakabagong [Product] na may integrasyon sa [Tool]
 • Huwag kalimutan ang aming bagong [Product /Feature]
 • Ipinakikilala ang pinakabagong [Product]
 • Isang bagong karanasan sa [Product]
 • Ano ang bago sa [Product]/ [Company]?
 • Ang Bagong Bersyon ng [Product] ay narito na! Heto ang lahat ng dapat mong malaman
 • Isang mahalagang update sa [Product]
 • [Product] summer updates 
 • Ang pinakabagong mga update sa [Product]

10 template na email sa pag-update ng produkto

Ayon sa iyong brand, produkto, at iyong relasyon sa iyong mga user, ang iyong email sa pag-update na produkto ay maaaring magkaiba sa nilalaman, disenyo, at tono. Habang walang unibersala na pormula para sa perpektong email sa pag-update ng produkto, heto ang 10 template na email para matulungan kang magsimula.

Email sa bagong labas na tampok


Hi [Name]!

We’re excited to announce the launch of one of our most requested features – [feature name]! It’s now easy to [do whatever the feature allows users to do]. Here’s a quick overview of how you can use it:

[Benefit #1]
[Benefit #2]
[Benefit #3]

To learn more about this feature, check out this support article.

As always, let us know if there’s anything we can do to make your experience better. Your feedback is always appreciated.

Thanks for using [Product name]!
[YOUR SIGNATURE]

Email sa update sa pagpapahusay sa tampok


Hey [Name],

We just released a fully revamped version of our [Name] feature. If you’re interested in what’s new, check out our latest blog post that covers it all.

Here’s a quick overview:

[Improvement #1]
[Improvement #2]
[Improvement #3]

If you have any questions or feedback, we’d love to hear from you!
[YOUR SIGNATURE]

Email sa update sa pagpapahusay sa ilang tampok


Hi [Name],

We’ve added a bunch of cool new features and made some major improvements. Here are our top 5 recent updates that we’re especially excited about:

[Update #1: From now on you can …]
[Update #2: It became even easier to …]
[Update #3: You’ll finally be able to …]

You can read more about the updates in our most recent blog post. And as always, if you have any questions or feedback – don’t hesitate to contact us!

Thanks,
[YOUR SIGNATURE]

Email sa update sa pag-ayos ng bug


Hi [Name],

We’re back to share a couple of major bug fixes that will make your experience with [Product] better than ever. Here’s a shortlist of what we’ve done:

[Fixed: bug 1]
[Fixed: bug 2]
[Fixed: bug 3]

Want to see *your* favorite bug featured in this list? We would too. Send your suggestions to [email] and we’ll see what we can do.

Thanks,
[YOUR SIGNATURE]

Email sa pag-anunsiyo sa integrasyon


Hey [Name],

If you – like us – use [Tool] for your […], then we’ve got some news you’re going to love.

We’ve just launched a new integration with [Tool]. Here are just a few of the things the new integration allows you to do:

[Benefit 1]
[Benefit 2]
[Benefit 3]

For more details, including how the integration works, why it’s a huge win for [Brand] users, and how to set it up (it’s really easy), click here.

Thanks,
[YOUR SIGNATURE]

Email sa bawat buwan / tatlong buwan na paghihikayat na update sa produkto 


Hey [Name],

We’ve been hard at work these past few weeks/ months [adding/ improving features] to help make [Product] even more valuable for you. We’re super excited to tell you all about these new features/ improvements and we hope you enjoy them as much as we do.

[Update #1]
[Update #2]
[Update #3]
[Update #4]
[Update #5]

In the meantime, we’d love to hear any feedback you have on [Product] and what we can do to make it even better.

Cheers,
[YOUR SIGNATURE]

Email sa bagong labas na bersyon


Hi [Name],

We’re excited to announce [Product name] 2.0. It has more functionality than ever before to ensure it helps businesses like yours to [accomplish specific goals].

[Product name] 2.0 provides:

[Feature #1: benefit]
[Feature #2: benefit]
[Feature #3: benefit]
[Feature #4: benefit]
[Feature #5: benefit]

You can read all about it on our completely revamped website at www.companyname.com. And don’t forget to check our new video!

[embedded video]

If you have any questions or feedback – we’d love to hear your thoughts!

Cheers,
[YOUR SIGNATURE]

Email sa imbitasyon sa beta feature


Hi [Name],

[Feature name] is a new beta feature for [Product] Pro plan, and allows you to [details on what the feature allows users to do].

We’re excited to give you a limited-time offer to take [Feature name] for a test run: from now until [date] you can [use the feature for …].

Ready to get started? You can read more about [Feature name] here.

If you have any questions or feedback, simply respond to this email.

One last thing: [Feature name] is still a private beta feature, so please keep it a secret until it’s ready for its debut ☺

Best,
[YOUR SIGNATURE]

Email sa bagong labas na app


Hi friends,

We are proud to announce the launch of the [Product name] Android app! Our small team at [Company name] worked extremely hard to get this app out as soon as possible following the release of our iOS app. Thank you to all our Android users for your patience!

[Product name] app gives you [a short description of what the app allows users to do].

[Benefit #1]
[Benefit #2]
[Benefit #3]
DOWNLOAD IT NOW

P.S. A note for Android users: While we rigorously tested the app internally and with our Beta users, there can still be a few undiscovered bugs. If you come across anything, please email us at [email address]!

Created with love,
[Company Team]

Email na anunsyo sa bagong produkto


Hi [Name],

It’s never been more important to […].

The good news is we’ve built a new [app/ service] that makes it easy to […]. We call it [Product Name].

As a [Company] customer, we thought you might want to be one of the first to try [Product Name] while it’s still in Beta mode.

GET [PRODUCT NAME]

[Product Name] will be a free service while in Beta. You can read more about it here [link].

What will [Product Name] do for me?

[Benefit #1]
[Benefit #2]
[Benefit #3]

Any questions or feedback? As always, feel free to reach out to our support team at [email].

Best,
[YOUR SIGNATURE]

Email sa pag-update sa produkto – madalas na mga tanong

Paano gawin ang pinakamahusay na email sa pag-update sa produkto?

Ang iyong email sa pag-update sa produkto ay dapat na magtaglay ng bagong impormasyon para maramdaman ng iyong gma kliyente na sila ay palaging binibigyan ng impormasyon. Mahalaga na palaging mag-umpisa nang may introduksyon at ipaalam sa kustomer kung ano ang nasa likod ng email sa pag-update sa produkto. Sa madalas na mga kaso, dapat mong ipaliwanag paanong ang produkto ay nakakatulong sa mga kustomer.

Bakit dapat ka magpadala ng mga email sa pag-update sa produkto?

Ang mga email sa pag-update sa produkto ay tumutulong sa iyo na: – Makakuha ng bagong mga patunay – Pataasin ang mga conversion mula sa trial papunta sa may-bayad na account – Pagbutihin ang iyong kredibilidad – Pataasin ang pananatili ng iyong kustomer – Paghusayin ang reputasyon ng iyong produkto – Magkaroon ng mas maraming traffic para sa iyong website – Makaakit ng bagong kustomer dahil mukha kang mas propesyunal – Makakuha ng mga pagbabahagi at mga retweet at mas maraming traffic mula sa mga social networks – Makakuha ng mas maraming benta.

Ano ang ideyal na haban ng isang email sa pag-update sa produkto?

Ang isang email sa pag-update ay hindi dapat lalampas sa 2 talata ngunit dapat na magsama ng isang malinaw na dahilan para sa update, tulad ng bagong tampok, labas, o pag-ayos ng bug.

Ready to use our product update email templates?

Save them directly into LiveAgent to save yourself over 15 hours of manual clicking per week!

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Tanong”, “name”: “Paano gawin ang pinakamahusay na email sa pag-update sa produkto?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Sagot”, “text”: “Your product update email should contain new information to make your clients feel that they are in the loop and keep them informed. It is important to always start with an introduction and let the customer know who is behind the product update email. In most cases, you should explain how the product helps customers.” } }, { “@type”: “Tanong”, “name”: “Bakit dapat ka magpadala ng mga email sa pag-update sa produkto?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Sagot”, “text”: “Ang mga email sa pag-update sa produkto ay tumutulong sa iyo na: – Makakuha ng bagong mga patunay – Pataasin ang mga conversion mula sa trial papunta sa may-bayad na account – Pagbutihin ang iyong kredibilidad – Pataasin ang pananatili ng iyong kustomer – Paghusayin ang reputasyon ng iyong produkto – Magkaroon ng mas maraming traffic para sa iyong website – Makaakit ng bagong kustomer dahil mukha kang mas propesyunal – Makakuha ng mga pagbabahagi at mga retweet at mas maraming traffic mula sa mga social networks – Makakuha ng mas maraming benta. ” } }, { “@type”: “Tanong”, “name”: “Ano ang ideyal na haban ng isang email sa pag-update sa produkto?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Sagot”, “text”: “Ang isang email sa pag-update ay hindi dapat lalampas sa 2 talata ngunit dapat na magsama ng isang malinaw na dahilan para sa update, tulad ng bagong tampok, labas, o pag-ayos ng bug.” } }] }
Balik sa templates Gumawa ng LIBRENG account

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo