Free Trial

SendPulse

Ano ang SendPulse?

Ang SendPulse ay isang multi-channel marketing automation platform. Ginagamit ito sa pagpapadala ng mga email campaign, sms, at push notification.

Paano ito magagamit?

Puwedeng gamitin ang SendPulse integration para i-track at i-manage ang inyong mga campaign at customer. Makakakuha kayo ng mga notification tungkol sa inyong mga subscriber. Puwedeng manual ninyong i-manage ang mga customer o subscriber at ipaggrupo-grupo sila.

Mga Benepisyo

  • I-track at i-manage ang mga customer at subscriber
  • Lumikha ng mga conversation
  • I-manage ang mga subscription
  • Di na palipat-lipat ng apps

FAQ

Ano ang SendPulse?

Ang SendPulse ay isang multi-channel marketing tool kung saan puwede kayong gumawa ng mga campaign, mag-manage ng mga customer o subscriber, at tutukan ang outcome sa mga report.

Ano ang mga benepisyo sa paggamit ng SendPulse integration sa LiveAgent?

- di na kailangang magpalipat-lipat pa ng mga interface

- i-manage ang inyong mga subscriber mula sa LiveAgent

- mas pinahusay na workflow

 

Back to Integrations Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo