Free Trial

Mga migration plugin

Madali lang lumipat sa LiveAgent gamit ang mga migration plugin. Tutulungan kayo ng mga migration plugin sa paglipat ng lahat ng inyong data mula sa dati ninyong help desk software para agad ninyong magamit ang LiveAgent nang walang dagdag na hassle.

Patuloy kami sa paglalabas ng mga bagong migration plugin para eksakto sila sa maraming uri ng software na puwede ninyong panggalingan sa paglilipat ng data. Madali lang ma-access ito mula sa LiveAgent configuration panel. Kailangan lang itong ma-activate at sundan na ang mga susunod na instruksiyon.

Anong uri ng data ang puwedeng ilipat?

Iba-iba ang data na puwede ninyong ilipat mula sa kasalukuyan ninyong software papunta sa LiveAgent, pero halos magkakapareho naman ang mga ito kadalasan.

  • Mga Ticket
  • Mga Contact
  • Mga Agent
  • Mga Tag
  • Feedback
  • Mga Department

Block spammers for good

Say goodbye to spammers and enjoy a clean inbox. Try our ban IP feature for free today. No credit card required.

Start free 14-day trial

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo