Free Trial
  • Academy
  • Customer thank you cards at notes

Customer thank you cards at notes

Bakit dapat kayong magpadala ng customer thank you cards?

Habang ang mga customer appreciation email ay mabuting paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa customer, ang mga email ay karaniwang binabasa (kung binabasa man) at dini-delete. Sa kabilang banda, ang magandang pagkakagawang printout ng thank you card/sulat-kamay na thank you note ay mas malamang na maitatago kahit pansamantala bilang alaala ng inyong brand. Isa itong epektibong marketing strategy na magpapabilib sa inyong mga customer, madadagdagan ang kanilang katapatan, at magpapalago ng mga referral sa inyong business.

Sulat-kamay o printout?

Depende sa uri at sukat ng inyong business, puwede kayong magbalak na magpadala ng printed business thank you card o  sulat-kamay na thank you notes. Para sa isang malaking organisasyong nag-iisip na pasalamatan ang higit 500 na customer, mas mainam ang mga printed card. Mas nababagay ang mga sulat-kamay na note sa maliliit na business, solopreneur, personal service, at B2B companies na may disenteng customer base.

Sa pangkalahatan, kung kaya ng oras, budget, at resources, mas mabuting option ang sulat-kamay na client thank you note dahil mas malaki ang epekto nito. Ang pagiging totoo sa mga sulat-kamay na note ay magpagparamdam sa mga customer na talagang special sila at magkaka-emotional investment pa. Emosyon kasi ang pinaniniwalaang malaking tagatulak ng loyalty sa maraming industriya. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral ng CapGemini, 70% ng tinaguriang emotionally engaged consumer ang gumagastos ng hanggang dalawang beses o mataas pa sa mga brand na loyal sila. Bukod dito, 80% ang magpo-promote ng mga brand kung saan sila loyal sa kanilang kapamilya’t kaibigan.

Gaano katagal bago magpadala ng thank you cards?

Kung nagpapatakbo kayo ng business at nais ninyong pahalagahan ang mga customer sa pamamagitan ng  thank you note/card, mainam na magpadala agad pagkatapos ng event. Ang general rule ay ilang araw lang dapat matapos ang event, halimbawa kapag bumili ang customer ng produkto/serbisyo sa kompanya. Gayunman, kahit hindi kayo makapagpadala ng thank you note sa panahong iyon, alam ninyong mas malala kung hindi kayo magpadala.

Business thank you cards – Mga template

Ano ang inyong isusulat sa thank you card para sa customer? Nasa ibaba ang ilan sa business thank you cards – templates na magagamit ninyong batayan sa paggawa ninyo ng appreciation cards/notes.

Kung gusto ninyo ng karagdagang detalye, basahin ang Paano Magsulat ng Thank You Letter Na Magugustuhan ng Customers Ninyo.

Pasasalamat sa pagiging loyal na customer

Pasasalamat dahil bumili ang customer

Pasasalamat dahil may referral ang kliyente

Ibang paraan para ipakita ang pagpapasalamat sa customers

May ilang paraan para ipakita ang pasasalamat sa inyong customers. Malaking bahagi ang customer thank you cards at notes ng customer appreciation. Pero maraming paraan para ipakita ito. Halimbawa, magpadala ng coupons, discounts, libreng produkto/serbisyo, at marami pa.

Kung nais pa ninyong malaman ang karagdagang detalye, basahin ang Mga ideya ng customer appreciation.

Diskubrehin ninyo

Mahalaga ang kaalaman kung napapraktis ito. Kaya i-test na ang lahat ng natututuhan ninyo sa aming academy sa loob mismo ng LiveAgent.

Try out LiveAgent for FREE

Handle all customer inquiries from one interface. Start improving your customer service with a 14-day free trial right away!

FREE TRIAL
Back to Academy Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.