Free Trial
  • Templates
  • Template na tugon para sa mga reklamo sa social media

Template na tugon para sa mga reklamo sa social media

Kahit na ang iyong negosyo ay maingat at lubos na naka-organisa, kailangan mong makisama sa mga hindi masaya o hindi nasiyahan na mga kustomer sa isang panahon. Hindi mo kayang pasiyahin ang lahat, Siyempre dapat mong subukan, pero kapag nabigo ka ay kailangan mong harapin ang resulta nito,

Kung ang mga kustomer ay direktang nagreklamo sa iyo, dapat magpasalamat ka. Ang mga kustomer ay maraming pagkakataon para ibahagi ang kanilang masamang karanasan sa iyong negosyo sa publiko, na maaaring makapinsala sa reputasyon ng iyong brand. Ang pagtanggap ng negatibong feedback nang pribado sa iyong inbox sa social media ay magbibigay sa iyo ng oras at espasyo bago ang negatibong karanasan ay lumala.

Ang batayang modelo ng pamamahala sa reklamo

Ang dahilan ng hindi kasiyahan ng kustomer ay mula sa pagkakaiba sa mga inaasahan tungkol sa isang produkto o serbisyo at ang aktwal na resulta nito. Minsan ang mga reklamo ng mga kustomer ay may katwiran at minsan ay wala. Gayumpaman, anuman ang dahilan ng karanasan ay hindi mo maaaring hindi pansinin ang reklamo.

Maraming mga modelo para sa pamamahala ng reklamo, pero ang mga sumusunod na limang hakbang ang pinakamahalaga at dapat na sundin:

  • Makipag-ugnayan sa kliyente: Ito ang pinakamahalagang bahagi at ang umpisa sa proseso, magmula na magpasa ng reklamo ang klieynte. Kapag ginawa nila ito, kaialngan mong kolektahin ang datos tungkol sa kustomer, ang petsa at oras ng reklamo, at deskripsyon ng problema.
  • Paglilipat sa naaayon na sangay: Kung ang reklamo o claim ay natanggap ng isang empleyado na hindi bahagi ng departamento ng customer service department, amg nagrereklamo ay dapat na maipasa sa tamang tao nang walang pagkaantala.
  • Ang dahilan ng reklamo: Ang kliyente ay maaaring ipakita ang kanilang galit o pagkainis sa maraming paraan, pero ang organisasyon ay dapat na matukoy ang tunay na dahilan. Hindi ito paghahanap ng may-sala pero para maiwasan ang iba pang mga reklamo o claim.
  • Paghahanap ng mga solusyon. Ang mga solusyon ay dapat na mahanap ng mga kinatawan sa customer service. Ang resolution ay dapat na maiksi; ang impormasyon at kalidad ng atensyon ay dalawang mahalagang haligi sa paglutas ng problema. Marami sa mga kliyente ay nasisiyahan kapag sila ay napakinggan, naunawaan, at tinanggap.
  • Kalutasan ng problema. Kapag natukoy na ang solusyon, ang mga hakbang para lutasin ang problema ay dapat na isagawa at ipaalam nang buong detalye sa kliyente. Ito ang pagkakataon para pasalamatan sila sa kanilang pagtitiwala, pagbibigay ng paliwanag, at paghingi ng paumanhin. Huwag kalimutan na magpasalamat sa kliyente dahil kanilang ipinaalam ang kanilang reklamo o claim.

Mga ideya sa template na tugon sa mga reklamo sa social media

Template na tugon sa mga reklamo sa social media 1

Template na tugon sa mga reklamo sa social media 2

Template na tugon sa mga reklamo sa social media 3

Template na tugon sa mga reklamo sa social media 4

Template na tugon sa mga reklamo sa social media 5

Tugon sa mga reklamo sa social media – Mga madalas na tanong

Dapat ba kong tumugon sa lahat ng mga reklamo ng mga kustomer sa pamamagitan ng mga direktang mensahe?

Ticket envelope

Oo, dapat kang tumugon sa lahat ng reklamo ng kustomer. Dagdag pa, dapat ay bigyan mo ng espesyal na atensyon ang bawat negatibong puna na iyong matanggap at imbestigahan ano ang dahilan ng mga kustomer kung kaya sila hindi nasiyahan sa iyong produkto o serbisyo.

Dapat ba akong magsabi ng paunmanhin kahit mali ang customer o walang patunay ang kanilang reklamo?

Survey sa customer service

Kung may katuwiran ang reklamo ng kustomer at ang iyong kompanya ay nagkaroon ng pagkakamali, dapat na ikaw ay magbigay ng paumanhin. Kung ang kanilang reklamo ay hindi totoo, dapat ikaw ay maging propesyonal at magbigay respeto sa kustomer, ngunit subukan mong patunayan na sila ay mali imbes na magbigay ng paumanhin.

Kung may patunay sa reklamo ng kustomer, dapat ba akong magbigay ng kapalit para sa anumang mali ng aking kompanya?

Template na tugon para sa mga reklamo sa social media

Dapat gawin mo ang lahat para maayos ang iyon naging pagkakamali. Kung ikaw ay nagpadala ng sirang produkto, palitan mo ito ng bago. Kung ang isang tampok sa iyong software ay hindi gumagana nang maayos, ayusin mo ito sa pinakamadaling panahon. Ngunit may mga isyu na hindi mo agad maaayos kaagad. Sa ganitong mga kaso, dapat subukan mong magbigay ng kapalit para sa naging mali ng iyong kompanya. Halimbawa, kung ikaw ay nagpapatakbo ng isang restawran at may isang kustomer na hindi nasiyahan sa pagkain na inihanda sa kanya, maaari kang magbigay ng libreng tanghalian o ekstrang inumin bilang kapalit.

Ready to put our social media complaint reply templates to use?

Sign up for our free 14-day trial today, and reply to social media messages directly from your LiveAgent dashboard. No credit<br /> card required.

Free Trial
Back to Templates Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo