Free Trial

Mga call center template

Kahit napakabilis na ng development ng digital communication channels, ang phone support ang nananatiling pinakagustong option ng mga consumers para makipag-ugnayan sa mga brands. Sa katunayan, ang paggamit ng phone ang bumubuo ng 68% ng lahat ng support interactions. At dahil dito, ang pananalitang gagamitin ng call center agents kapag nakikipag-usap sa customers ay may malaking epekto sa magiging emosyon ng customer, sa pangkalahatang experience ng interaction, at pati na customer perception sa inyong brand. Narito ang ilang etiquette tips kasama ng  call center templates na puwedeng gamitin ng support agents para mas mahusay na masimulan at tapusin ang pag-uusap, makapag-put on hold, makapag-transfer ng mga tawag, o makipag-usap sa di kuntentong callers.

Mga tips sa basic call center etiquette

  • Kapag bumabati ng caller, siguraduhing ipakilala ang sarili at ang kompanya;
  • I-apply ang active listening techniques nang mas maintindihan ang pangangailangan ng caller at masigurado ang mas epektibong pag-uusap;
  • Panatilihin ang professional na tono sa kabuuan ng pag-uusap, kahit na mahirap kausap ang customer;
  • Iayon ang communication style kahalintulad sa caller nang makapagtaguyod ng mas malaking rapport at tiwala sa kanila;
  • Iwasan ang negatibong pananalita at panatilihing positibo ang usapan sa pagpokus sa kung paano maaayos ang isyu ng caller.
  • Ipaalam sa caller na ita-transfer sila at ipaliwanag kung bakit ginagawa ito para sa ikabubuti nila;
  • Tanungin ang caller kung okey lang na ma-put on hold sila at pasalamatan sila sa pagpapasensiya nila;
  • Kalimutan ang script kung nararapat para maging mas natural ang usapan at nang hindi maging parang robotic.
  • Sa pagtatapos ng call, siguraduhing pasalamatan ang caller sa pagtawag sa inyo at magdagdag ng magalang na call-closing statement.
Mga call recording - history

Call center template – Mga opening phrase

Call center template – Humihingi ng karagdagang impormasyon

Call center template – Paglalagay sa caller on hold

Call center template – Pag-transfer ng call

Call center template – Pakikipag-usap sa galit na callers

Call center template – Mga closing phrase

Frequently asked questions

Ano ang call center quality assurance?

Ang call center quality assurance ay isang proseso ng pagmo-monitor ng mga phone call para masiguradong gumagana ang call center o ang agents sa inaasahang level ng serbisyo sa kanila.

Bakit importante ang call center quality assurance?

Ang call center quality assurance ay importante dahil ang pananalita ng mga empleyado ninyo ang makabubuti o makasisira sa inyong reputation. Kapag medyo pabaya ang pagsasalita nila sa customer, makaaapekto ito sa business ninyo at maaari pang mawalan kayo ng customer dahil dito.

Ano ang pinakamainam na format para sa isang call center resume?

Ang pinakamainam na format para sa call center resume ay ‘yung chronological na pagkakasunod-sunod na kasama ang educational at work experience. Dapat ang resume ay maayos, organisado, at madaling basahin.

Ready to test our call center templates?

LiveAgent is the most reviewed and #1 rated call center software for small to medium-sized businesses. Try it today with our free 14-day trial. No credit card required.

Free Trial
Back to Templates Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.

×
Schedule a one-on-one call and discover how LiveAgent can benefit your business.

We’re available on multiple dates

Schedule a demo