Mga bagong brand mention email template

Kapag napapag-usapan ang kompanya ninyo sa positibong paraan ng pagbanggit ng isang reputable outside source tulad ng isang industry media source o expert, dapat lang itong ikatuwa. Ang ganitong klase ng media attention ay ebidensiya na booming ang business ninyo dahil napapansin at naa-appreciate ng business world ang inyong initiatives. Ang ganitong recognition ay tutulong sa pagtataguyod ng brand awareness at mapoposisyon kayo bilang leader sa sector ninyo sa paningin ng potential customers at subscribers.

Magagamit rin ang brand mentions sa pagtaguyod ng tiwala sa kasalukuyang customers o users. Pero para ma-capitalize pa itong positibong references sa kompanya ninyo, kailangan ninyong ibahagi ito sa mundo. Isa sa pinakamainam na paraan ay sa pagpapadala ng email na ipinapaalam sa mga kliyenteng may bagong brand mention kayo at kung saan nila ito puwedeng mabasa.

May pagkakataon ding isa sa inyong produkto o serbisyo ay nabanggit sa isang external article pero hindi tama o nawawala ang link sa inyong website, o hindi tama ang nailagay na anchor text. Nababawasan nito ang impact ng brand mention kasi kakaunting traffic lang ang makukuha ninyo kaysa kung tama ang link. Sa ganitong pagkakataon, makiusap sa publisher na i-update ang brand mention nila sa suggestion ninyo.

Email template customization
Mag-customize ng email templates sa LiveAgent

Ang iba’t ibang klase ng email tungkol sa bagong brand mention

May ilang iba-iba pero medyo magkakatulad na klase ng email tungkol sa bagong brand mention. Baka isa lang ang kailangan ninyong ipadala, o baka lahat sila, depende sa pangangailangan. Ang silbi nila ay ang sumusunod:

  • Ipinapaalam sa inyong clients ang tungkol sa pagbanggit sa inyong brand – ipakalat ang balita sa inyong mga suki tungkol sa isang tumataginting na reference mula sa isang authoritative source nang makapagtaguyod ng tiwala
  • Pag-request ng backlink sa website ninyo mula sa organisasyong nagbanggit sa inyo – pasalamatan ang external source sa pag-name drop nila, pero makiusap ding ma-redirect ang readers sa page ninyo gamit ang isang backlink
  • Pag-suggest ng rebisyon sa referral link o anchor text – tukuyin ang partikular na page kung saan ninyo gustong mapunta ang users o mag-suggest ng mas nababagay na pananalita sa brand mention

Mga subject line ng email tungkol sa bagong brand mention

  • Basahin ang mention sa bagong [article/blog post/ibang content] ng [pangalan ng external publisher]
  • Basahin ang tungkol sa [topic] sa aming partner site
  • Puwedeng pakisama ang backlink sa [kompanya] sa [title]?
  • Salamat sa pag-mention! Narito ang link na puwede ninyong idagdag…
  • Request para baguhin ang anchor text na nagbanggit sa amin sa [title]
  • Maaari bang mai-update ang backlink ninyo sa [pangalan ng kompanya]?

Mga email template tungkol sa bagong brand mention

Email template tungkol sa bagong brand mention 1 – ipaalam sa clients ang tungkol sa content ng nag-refer


Hi [name],

There is a great [article/blog post/other content] over on [external publisher’s name]’s website [link] that we think you might find interesting.

The article which mentions our brand discusses the following topics:

Topic 1
Topic 2
Topic 3

As you can see, they have some nice things to say about us, which is always a privilege when it comes from such a well-respected source.

We hope that you enjoy reading, and remember that you can find our content on the subject of [topic] here [link].

Best,
[Name] from [company]


Hello [name]

We really appreciate you mentioning our brand and what you had to say about us in the recent [article/blog post/other content] called [title].

However, we have noticed that there is no link to our website where we are mentioned, and we think that it would be helpful for your readers if they could be directed there.

Do you think that it would be possible for you to include the following in an update to your post?

“[Suggested anchor text & backlink]”

Thank you in advance, and please let us know if you would like any further content to be included with the mention as well.

Kind regards
The [company] team


Dear [name],

I’m reaching out to you in regards to the mention [backlink] of our brand in your [article/blog post/other content] named [title], which can be found here [link].

We think that it could be beneficial for both your readers and our users if the [anchor text/backlink] was changed from [current anchor text/backlink] to [suggested new anchor text/ backlink].

Your time is appreciated and I look forward to hearing back from you about this request.

Best wishes,
[Name], [position] at [company]

Frequently asked questions 

Puwede bang isama ang content na naglalaman ng bagong brand mention sa isang email?

Dahil lang sa nagkaroon kayo ng brand mention mula sa independent na organisasyon ay hindi nagbibigay ng karapatang kunin ninyo ang quote na nagbanggit ng pangalan ng inyong business. Isipin na lang na okey ito dahil meron kayong nakuhang hindi biased na positibong review ng brand ninyo mula sa isang reputable at authoritative source na tutulong sa pagtataguyod ng inyong credibility at tiwala sa bago at kasalukuyang customers. Kaya di ninyo puwedeng isama sa email ang text na may brand mention, puwera na lang kung nakuha ninyo ang permiso ng owner. Pero mas mainam na ideya ang pagpapakalat na lang ng link kung saan mababasa ng inyong users ang content na nagbanggit ng business ninyo.

Kapag ang external websites o blogs ay may links sa inyong website, makatutulong silang magdala ng traffic doon. Tinatawag itong backlinks na tutulong sa pagpapakalat ng inyong brand profile at pagtaas ng inyong brand recognition sa audience na kakaiba sa inyong user base. Tutulong ang backlinks sa pagpapahusay ng inyong search engine optimization (SEO), na dahilan para mas tumaas ang website ninyo sa search engine results (SERPs) para sa queries sa mga platform tulad ng Google. 

Kaya kung may external source na nagbanggit ng inyong brand pero walang backlink sa website ninyo, kontakin ninyo ang publisher at magalang na humingi ng update ng text para maisama ang anchors na didiretso sa page na gusto ninyo. Nagsama kami ng email template para tulungan kayo dito.

Paano kung may nakita kaming external content na puwede o dapat magbanggit ng brand namin?

Kung may nabasa kayong text na na-publish externally na parang relevant sa brand ninyo, puwede ninyong i-email ang author o owner para itanong kung okey ba silang maglagay ng backlink sa inyong website. Kung susubukan ninyo itong gawin sa isang sobrang kinikilalang authoritative site, puwede kayong magpadala sa kanila ng email at mag-offer na aayusin ang anumang sirang links na makikita ninyo sa webpage nila at mag-suggest na palitan nila ang URL ng link na nagbabanggit ng inyong brand.

Need to generate more traffic, and improve engagement?

Sign up for our free, 14-day, all-inclusive trial starting today! More sales and better customer service awaits.

{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Puwede bang isama ang content na naglalaman ng bagong brand mention sa isang email?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Di puwedeng ilagay sa email ang text na nagbanggit ng brand ninyo, puwera na lang kung may permiso kayo ng owner. Pero mas mainam na ideya ang pagpapakalat na lang ng link kung saan mababasa ng inyong users ang content na nagbanggit ng business ninyo.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Paano makakuha ng backlink sa website namin?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Kung may nabasa kayong text na na-publish externally na parang relevant sa brand ninyo, puwede ninyong i-email ang author o owner para itanong kung okey ba silang maglagay ng backlink sa inyong website. Kung susubukan ninyo itong gawin sa isang sobrang kinikilalang authoritative site, puwede kayong magpadala sa kanila ng email at mag-offer na aayusin ang anumang sirang links na makikita ninyo sa webpage nila at mag-suggest na palitan nila ang URL ng link na nagbabanggit ng inyong brand.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Paano kung may nakita kaming external content na dapat magbanggit ng brand namin?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Kung may external source na nagbanggit ng inyong brand pero walang backlink sa website ninyo, kontakin ninyo ang publisher at magalang na humingi ng update ng text para maisama ang anchors na didiretso sa page na gusto ninyo.” } }] }
Balik sa templates Gumawa ng LIBRENG account

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo