Freemium

Ano ang freemium?

Ang salitang freemium ay kombinasyon ng mga salitang “free” at “premium”. Ang business model ng freemium ay may offer na libreng basic services at may bayad ang karagdagang features o serbisyo.

Kapag nagdesisyon kayong gamitin ang freemium approach, inaalis ninyo ang burden ng pagtuturo mula sa sales at marketing team. Responsibilidad na kasi ng customer na kusang mag-research at pumili ng libre o premium na option.

Ang layunin ng freemium acquisition model ay pababain ang gastos sa customer acquisition. Ang pag-offer ng libreng version ng inyong produkto o serbisyo ay magiging daan para maging mas abot-kaya ito sa mas maraming kliyente.

Paano makukuha ang freemium

Pawang simple ang pag-implement ng business model na ito. Pagkatapos ninyong gumawa ng matagumpay na produkto o serbisyo, kailangan ninyong maglagay ng limitasyon sa free-tier users. Mabibigyan sila ng pagkakataong magdesisyon kung gusto nilang mag-invest sa premium features.

Merong tatlong tipo ng limitasyong puwede ninyong magamit pero ang mga business ang kadalasang gagawa ng kombinasyon ng mga ito.

 • limitadong support – iba-ibang mga access sa customer support sa pamamagitan ng tiers
 • limitadong features – may offer na karagdagan o extended features para sa  paid upgrades
 • usage quotas – binabawasan ang bilang ng mga user, storage quota, etc.

Mga halimbawa ng freemium

Nakikita ninyong madalas ang mga freemium product sa totoong buhay. Maraming mga software at internet-based na kompanyang merong malawak na market at may offer na ongoing value sa kanilang mga kliyente ang madalas gumamit ng freemium business model.

Tingnan natin ang ilan sa kanila:

Zapier

Zapier landing page

Ang web app na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa users na magkonekta ng iba-ibang digital tools sa pamamagitan ng sequences ng automated triggers o “Zaps.” Sa libreng tier, puwedeng gumawa ng limang Zaps ang mga user para masubukan nila ang lakas ng app na ito

Kasama sa limited premium features ang sumusunod:

 • bilang ng Zaps
 • syncing interval – oras kung kailan hinahanap ng Zap ang bagong data
 • bilang ng users – para sa mga malaking organisasyon, hinihikayat ng Zapier ang upgrades habang may offer silang collaborative tools at shared folders.

Zapier ang magandang halimbawa ng isang freemium company na gumagamit ng isang napaka-targeted na approach para mag-boost ng revenue at mang-engganyo ng mga libreng user para mag-upgrade sa premium na version.

Spotify

Spotify landing page

Ang isa sa mga pinakakilala at pinakamatagumpay na freemium app ay ang Spotify. Hinahayaan ang mga user na mag-stream ng music mula sa kanilang computer o phone. Gumagamit ito ng isang simplified na freemium acquisition model sa pamamagitan ng simpleng paglalagay ng isang mas masayang experience kung ang users ay lumilipat sa premium version.

Ang mga kasama sa premium na version ay:

 • mas pinagandang sound quality
 • offline ang playlists
 • streaming nang walang istorbo – walang kakaharaping panaka-nakang ads ang users kada ilang kanta
 • Spotify connect – nagbibigay ng kakayahan sa users na magkonek ng app sa kanilang smart TV, speaker, etc.

Mailchimp

Mailchimp landing page

Ang email marketing software na ito ay nagbibigay ng kakayahan sa users nito na mangolekta ng mga email address ng kanilang subscriber, magpadala ng newsletter, at iba pa. Puwede kayong mag-sign up nang libre pero para sa matagumpay na email marketing campaign, karamihan ng mga marketer ay nagdedesisyong piliin ang version na premium.

Ang kasama sa features na bayad ay:

 • A/B testing
 • Advanced segmentation – hinahayaan kayo na mag-target ng mga user batay sa flexible at unlimited na mga kondisyon
 • custom branding
 • custom journey builder – ang automated na pagpapadala ng mga mensaheng tina-target batay sa kung paano nakikipag-interaksiyon ang inyong mga customer sa inyong business
 • behavioral targeting
 • 24/7 email at chat support

Advantages ng freemium

Ang approach na ito ay ang pinakamagandang customer acquisition model kahit puwede itong mag-boost ng revenue ng inyong kompanya. Nakaka-attract ang inyong business ng isang malawak na audience ng mga user. Kaya ninyong magpalaki ng relasyon sa mga customer na walang requirement na magbayad sila sa inyo para sa serbisyo ninyo kung ayaw nilang gawin ito.

Bukod pa rito, madidiskubre ng mga user ang inyong mga produkto sa pamamagitan ng mga first-hand experience pagkatapos ay ipakakalat ang kamalayan sa kanilang social circle. Mabibigyan kayo nito ng kakayahang taasan ang inyong conversion rate nang walang karagdagang gastos.

Habang kumikita kayo sa inyong mga paying customer, puwede kayong kumolekta ng user information at data sa pamamagitan ng libreng version. Ang data na ito ay mahalaga para sa analysis na puwedeng magamit para ipakita ang targeted ads.

Tamang-tama ang freemium model para sa mga maliliit na kompanya o mga startup. Nagbibigay ito ng malaking halaga ng brand awareness nang walang labis na paggastos ng inyong budget sa marketing at sales.

Paano makakuha ng freemium users

Maraming paraan para makakuha ng mga freemium user at nakasalalay sila sa proseso at mga pangangailangan. Sa sinabing iyon, merong ilang tips na magagamit para magawa ninyong mga paying customer ang inyong initial users.

Gumawa ng sense of urgency. Ipaalam ninyo sa inyong user na ang libreng tier ay limitado at kung gusto nilang mag-enjoy sa mga serbisyo ninyo, kailangan nilang mag-upgrade sa lalong madaling panahon. Ang panahong io-offer ninyo ito nang libre ay batay sa buyer persona ng inyong business, pero ang pinaka-common na ginagamit ay ang 7-Days, 14-Days (LiveAgent, Dropbox), o 30-Days (Netflix, HubSpot).

Puwede rin ninyong gamitin ang isang email drip campaign. Magpadala ng  follow-up emails sa inyong mga customer sa panahon ng libreng paggamit nila para manatili silang engaged sa inyong produkto. Puwede itong maging simpleng mensahe ng “Salamat!” o mga tutorial kung paano mag-upgrade sa premium na version.

Ang isa pang paraan ng pag-convert ng mga user ay mag-offer ng discount o promo. Di ito kailangang i-offer sa mga heavy user lang. Puwede rin ang simpleng pagpapadala ng mga email sa maraming user na may isang time-sensitive discount o isang regalo kapag nagpalista sila sa may bayad na plano.

Ano ang freemium monetization?

Sa madaling salita, ito ang paraan para kumita ang inyong business gamit ang freemium model.

Ang ideya sa likod ng uri ng marketing na ito ay ang makakuha ng pinakamaraming posibleng user sa pagbibigay ng libreng version ng inyong produkto. Ang mahalaga ay panatilihin silang engaged at makita nilang kaaya-aya ito para piliin nila ang premium version na may bayad. Ang approach na ito ay nagdudulot ng isang malaking oportunidad para kumita at magkaroon ng pagpapatuloy na revenue stream.

Anong percentage ng freemium ang napagkakakitaan?

Sa pangkalahatan, kailangan ninyong gawing layunin ang isang disenteng conversion rate sa freemium ng 2 hanggang 5 porsiyento ng mga user. Merong mga kompanyang tulad ng Spotify na may mas malaking conversion rate na 46%.

Siyempre, nakasalalay ang statistics sa iba-ibang factors tulad ng inyong customer base, mga nabiling app, at ang uri ng mga user na naakit ng inyong app.

Para ilagay ang mga bagay sa tamang perspektibo, ang 54% ng app developers ay gumagamit ng freemium model at 33% ng mga business ay kumikita mula rito.

Optimization ng freemium conversion rate

Ang pagdiskubre kung ano ang nagiging motibasyon ng mga user para maging paying customer ay isang tricky task. Kailangan ninyong suriin kung ano ang nagtutulak sa mga customer para mag-upgrade at kung ano ang makapagpapatuloy sa kanilang magbayad ng presyo ng inyong mga serbisyo.

Narito ang ilang tips para mag-boost ng inyong freemium conversion rate:

1. Gumawa ng mahusay na produkto

Tanungin ninyo ang sarili ninyo, anong pain points ang nareresolba ng produkto? Bakit magbabayad para rito ang mga customer? At ano ang motibasyon nila para patuloy itong gamitin?

Gamit ang LiveAgent helpdesk software bilang halimbawa, sagutin natin ang mga katanungan.

Binibigyan ng LiveAgent ng madaling access ang kliyente sa customer service. Nakatutulong itong mag-streamline ng interaksiyon ng customer sa pamamagitan ng iba-ibang channel (email, social media, etc.).

Nagbabayad ang mga customer para sa premium features dahil nakatutulong ang mga ito na makakuha sila ng mas maraming revenue. Kasama ang mga napakalakas na tools tulad ng automation, advance reporting, ticketing software, at marami pang iba, importante ang tungkulin nito sa customer success ng mga business.

Laging bumabalik ang mga customer dito dahil nakakukuha sila ng access sa customer service na labis na sulit sa kanilang budget.

2. Magbigay ng dahilan para mag-upgrade ang inyong mga customer

Gumawa ng mga rasonableng limitasyon sa inyong libreng serbisyo. Puwede kayong mag-analyze ng data mula sa inyong kompetisyon para matukoy ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawing libre at ano ang lalagyan ng paywall. Ang susi ay bigyan sila ng kakayahang makita ang agarang halagang ino-offer ninyo kapag nag-upgrade sila.

LiveAgent pricing

3. Gawing napakadali ng pag-upgrade

Alisin ninyo ang mga balakid na makapipigil sa mga user na mag-upgrade sa version na may bayad. Gawin ninyong madali ang onboarding at mag-offer ng karagdagang customer support sa proseso ng transition.

4. I-promote ninyo ang premium version

Panatilihing engaged ang users. Ipaalala nang madalas ang mga benepisyo ng pag-upgrade sa version na may bayad. Magagawa ito sa paglalagay ng mga targeted notification o mga follow-up email.

5. Humingi ng feedback

Ipakita ninyo sa inyong mga customer na mahalaga sa inyo ang kanilang opinyon at hikayatin silang magpadala ng feedback.

Puwede ba kayong mawalan ng kita sa mga freemium?

Posibleng oo, puwedeng maganap. Mangyayari ito kung ang conversion rate patungong paid version ay masyadong mababa. Ang ibig sabihin nito, ang karamihan ng mga user ay napapako sa basic features sa halip na mag-upgrade sa advanced na features na may bayad.

Makahahanap kayo ng mga paraan para mapahusay ang inyong freemium conversion rate sa paragraph sa itaas.

Mga pinagkaiba ng libre at freemium

Ang libreng serbisyo ay walang paywall na humahati sa features nito sa libre at limitadong version at sa version na paid premium.

Sa kabilang banda, nagagawa ito ng freemium. Nagbibigay ito ng access sa premium content kapalit ng kabayaran ng mga customer na subscription fee.

Isang uri ba ng freemium ang libreng trial?

Meron silang pagkakapareho, pero ang libreng trial ay hindi isang uri ng freemium. Ang pagkakaiba ay may taning ang libreng trial (30-araw na mga libreng trial) habang sa freemium model, ang libreng plan ay panghabangbuhay. Bukod dito, sa libreng trial ay puwedeng magamit lahat (o karamihan) ng features na ino-offer ng system. Sa kabilang dako, merong iba-ibang limitasyon sa paggamit ng libreng plan sa mga sistema ng freemium.

Stand out from your competitors with a strong customer service culture

Handle all customer inquiries from one interface. Start improving your customer service with a 14-day free trial right away!

Frequently asked questions

Ano ang freemium services?

Gamit ang freemium model, kaya ninyong makapag-convert ng leads at gawin silang paying customers nang walang dagdag sa inyong acquisition cost. Sa revenue model na ito, ang pinaka-basic na features ng serbisyong ito ay libre habang kailangang magbayad ng mga customer ng isang tiered subscription fee para sa lahat ng dagdag na premium.

Paano makukuha ang freemium?

Kailangan ninyong iangkop ang approach ninyo sa inyong kompanya pati sa target audience ninyo. Para gawing simple ang sagot, kailangan ninyong gumawa ng isang matagumpay na produkto at pagkatapos ay lagyan ninyo ng paywall ang ilang sophisticated features.

Ano ang halimbawa ng freemium?

Maraming kompanya ang gumagamit ng freemium business model. Ang ilan sa kanila ay ang Spotify, Trello, LinkedIn, WordPress, Mailchimp, at Zapier.

Balik sa glossary Gumawa ng LIBRENG account

Expert note

Ang Freemium ay magandang paraan upang magbigay ng libreng subscription sa mga gumagamit habang nagbibigay ng mas advanced na serbisyo para sa mga magbabayad.

Andrej Saxon
Andrej Saxon
Sales manager
Silipin ang aming highly converting upgrade email templates na makahihikayat sa free users na maging nagbabayad na customers.

Mga upgrade email template

Ang upgrade email ay kritikal para sa mga product-led na SaaS business. Ito ay isa sa mga core goals ng anumang SaaS business subalit ang malaking bilang ng SaaS customers ay hindi kumukuha ng upgrade. May mga tips sa pagsusulat ng epektibong upgrade emails, kabilang ang pagdagdag ng personalization at malinaw na CTA. Narito rin ang sampung (10) ready-made na upgrade email templates na magagamit bilang halimbawa kapag gagawa ng sariling upgrade emails. Ito ay maaring tungkol sa pag-convert ng libreng trial o pag-upgrade mula sa basic papuntang premium plans.

Ang suportang kustomer ay hindi gagana nang walang mahusay na sistemang pagtitiket upang tulungan kang ayusin ang lahat ng komunikasyon. Ang pagtitiket ng LiveAgent ay simpleng maaasahan.

Pagtitiket

Ang customer portal at call center app ay mga software sa customer service na makakatulong sa pagpapalakas ng relasyon at pagtugon sa mga kahilingan ng kustomer. Ang LiveAgent ay isang magandang kagamitan dahil may kasamang knowledge base, community forum, at FAQs. Sa call center app, may mga iba't ibang tampok tulad ng pagre-record ng tawag at detalyadong analisis sa mga ulat. Kasama rin sa LiveAgent ang kasaysayan ng chat na maaring gamitin sa pagtingin sa mga nakaraang tanong ng mga kustomer at hanapin ang mga solusyon sa isang isyu. Mas pinahusay ito sa pagpapabuti ng customer service sa pamamagitan ng mabilis na paglutas ng mga kahilingan at mas pinahusay na kasiyahan ng kustomer.

Ang Kopano ONE ay isang self-hosted na solution na nakatutok sa maliliit na business na may calendaring capabilities na abot-kaya ang presyo

Kopano

LiveAgent ay isang libreng software na nagbibigay ng 24/7 customer service at 14-day free trial, at ito rin ang top-rated na help desk software para sa SMBs sa 2021. Puwedeng mag-create ng forever free account at mag-choose ng subdomain name ang mga user dito. May office collaboration solution naman na ma-i-integrate sa LiveAgent gamit ang Axigen at Open-Xchange, at mayroon ding Mailchimp integration para sa pag-manage ng mga contact mula mismo sa help desk. Ito ay kasama sa mga popular na customer service software at mayroon ding sales contacts na puwedeng i-contact.

Ang boses ng kustomer ay isang proseso kung saan ang mga inaasahan at kagustuhan ng isang kustomer ay itinatala. Isa itong porma ng feedback mula sa kustomer.

Boses ng Kustomer

Ang tekstong ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa pagpapanatili ng mga kustomer sa isang kumpanya sa pamamagitan ng paglikha ng magandang karanasan para sa kanila. Isa sa mga paraan upang makakuha ng feedback mula sa mga kustomer ay sa pamamagitan ng feedback email na may kasamang template. Mahalaga rin ang mga departamento ng help desk sa isang kompanya upang ma-resolba ang mga problema ng mga kustomer. Dagdag pa dito, makakatulong din ang mga software ng call center upang mapanatiling masaya ang mga kustomer. Ang feedback ng mga kustomer ay mahalaga sa pagpapahusay ng mga produkto at serbisyo ng isang kompanya.

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo