Business VoIP

Ano ang business VoIP?

Napadadali ng solusyong ito ang pagtawag ng may-ari ng business sa kanilang mga customer, ang paggawa ng sales calls, at pag-collaborate sa kanilang mga team kapag nasa business calls. Ang Business VoIP phone services ay karaniwang may offer na advanced features gaya ng screen sharing, video meetings, at voicemail transcription na dagdag sa basic voice calls. Maraming iba-ibang features ang business VoIP kaya ang pagbabayad para sa dagdag na espesyal na features ay nagiging pangkaraniwan na.

Ang pagkakaiba nito sa serbisyng pang-consumer ay, ang business VoIP provider ay puwedeng mas mag-invest sa pagtatayo at pagpapanatili ng isang siguradong VoIP network. At saka ang pinakamahusay na business VoIP services ay puwedeng mag-offer ng mataas na level ng customer support. Kung tutuusin, hindi kaya ng mga business owner na mawalan ng ugnayan sa mga empleyado, lalo na kung sila ay remote workers.

Paano malalaman kung bagay ang business VoIP sa inyong kompanya?

Bago kayo gumamit ng business VoIP services para sa inyong mga phone call, may ilang puntos na dapat isaisip. Una, suriin kung high-speed ang Internet connection ninyo. Puwedeng meron kayong cable, DSL, satellite, o fiber na internet connection sa traditional na setting. Gayunman, mahalaga ring kumonsulta sa remote teams ninyo. Tanungin sila kung ang Internet service nila ay pumapalo ng 5 megabit na download at upload speed para makagamit ng video meetings.

Ngayon, puwede na ninyong isaalang-alang ang ilang benepisyo ng business VoIP providers kumpara sa mga traditional na phone service.

 • features – Ang business VoIP providers ay kilala sa pag-offer ng unli calling sa buong bansa. Gayunman, marami pang ibang advanced features na dapat isaalang-alang. Halimbawa, ipinadadali ng isang auto-attendant feature ang pagsagot ng mga incoming call sa gabi o sa katapusan ng linggo. Ang ilang providers ay naghahatid din ng voicemail transcriptions (halimbawa, ang system ay nakaka-convert ng voicemail sa text).
 • bawas sa gastos – Depende sa features na pipiliin ninyo, ang business VoIP providers ay puwedeng mag-offer ng solusyong sulit ang presyo. Kumpara sa traditional na business services, makakatipid kayo ng 20-50%. Puwedeng mas mataas pa ang bawas sa gastos kung gagawa kayo ng mas maraming international calls.
 • options para sa maliliit na mga business – Ang business VoIP providers ay may offer na unified communications, video meetings, at team messaging. Ang mga advanced feature ay makukuha sa pamamagitan ng mamahalin na plans. Ang enterprise phone service ay hindi bagay sa mga maliliit na business na nagtitipid. Gayunman, ang business VoIP na phone systems ay ang pinakamahusay na option para sa mga maliliit na business dahil sa mura at sa flexibility nito.

Paano magbebenepisyo ang mga kompanya sa business VoIP service?

May siyam na aspektong mapapakinabangan ng mga kompanya sa paggamit ng business VoIP service. Ilan sa mga benepisyong ito ay makukuha sa pamamagitan ng traditional na analog na phones, pero mas madalas na makukuha lang sa VoIP calls.

 • Gumawa ng kahit gaano karaming calls gamit ang unli calling features. Ang VoIP services ay isang sulit sa presyong option para sa kompanyang umaasa sa paggawa ng calls, kabilang na ang outgoing calls sa mga customer. Mas madalas, makatatawag kahit na kanino sa buong bansa gamit ang unli domestic calling. Ang international na calling rates ay puwedeng kasingbaba ng ilang sentimo sa bawat minuto.
 • Manatiling konektado sa ibang teams. Ang pananatiling organisado sa panahong ito ng remote work ay nagiging mas posible kasi may business VoIP services. Puwedeng gumamit ng conference calling kapag kausap ang customer service teams, sales teams, at iba pang parte ng kompanya.
 • Gumamit ng screen sharing para mas mapadali ang pag-unawa. Ang paggamit ng pagsasalita sa paglarawan ng mga proseso ay hindi palaging mabisang diskarte sa business. May mga empleyadong mas gustong makakita ng mga diagram, chart, o visual aid.
 • Palalimin ang koneksiyon ninyo sa paggamit ng video meetings. Ang ibang business VoIP plans ay may kasamang suporta para sa group video meetings at video calls. Ang pakikipag-usap na may video ay makapangyarihang paraan para palalimin ang pakikipag-usap sa empleyado o customer ninyo. Puwedeng mas madaling maintindihan ang iniisip o nararamdaman ng ibang tao at mas makakonakonekta ng maayos sa kanila. Ilang VoIP plans ang nagpapahintulot na mag-imbita ng 10, 20, o kahit 100 kalahok sa isang video conferencing session.
Video call feature in Live chat software - LiveAgent
 • Makakuha ng mas mabilis na sagot gamit ang team messaging. Ang bagong VoIP plans ay may kasamang team messaging (tinatawag ding instant messaging) feature. Ito ay nakatutulong para makipag-usap sa inyong team. Kung tutuusin, ang paggugol ng 10 minuto para lang tumingin sa kalendaryo at maka-set up ng conference call ay hindi makatuwirang pag-aaksaya ng oras sa lahat ng sitwasyon.
Internal chat in Customer service software - LiveAgent
 • Voicemail. Ito ay isang standard feature kahit sa isang basic plan ng business VoIP technology ngayon. Para mas mapalakas ang business productivity, maghanap ng mga voicemail to email feature. Ang pagbabasa ng na-transcribe na voicemail ay puwedeng mas madali kaysa sa pakikinig sa recording.
 • Apps na may video. Mahusay na option ang mga ito kung ang Internet provider ninyo ay may offer na mabilis na broadband services. Halimbawa, baka imbitahin ninyo sa isang video call ang 10 sa pinakamahusay ninyong customers para ibunyag ang bagong produktong kasalukuyang ginagawa ninyo. Sa video meeting, puwedeng gumamit ng screen sharing para i-demo ang ideya at makuha ang kanilang feedback. Ang ilang apps na may video ay nagpahihintulot pang mag-share ng kontrol ng screen ninyo. Ito ay mabisang tool para palakasin ang engagement.
 • Scalability. Di gaya ng ibang mobile phones, madaling magdagdag o magbawas ng mga gumagamit ng VoIP service ninyo. Mahalaga ito kasi puwedeng magdagdag ng gumagamit sa contact centers ninyo sa mga oras na busy kayo at ikansela ang mga account na ito kapag di na kailangan.
 • Routing. Ang mga business na katamtaman ang laki at mga malalaking kompanya ay nakakukuha ng mas maraming incoming calls araw-araw. Ang pag-route ng calls sa tamang tao o department ay nakatutulong para mabigyan ng mas mabuting service ang mga customer ninyo.
Call distribution settings sa Contact center software - LiveAgent

Paano pipiliin ang pinakamahusay na business VoIP provider?

May ilang factors na dapat isaisip para tiyak na makuha ninyo ang pinakamahusay na deal.

 • flexibility – Hinihingi ng ilang providers na mag-sign up ang customers sa kanilang annual plans para makuha nila ang pinakamahusay na deals sa kanilang enterprise tier. Samantala, ang pinakamababang tier ay nagbibigay ng mas kaunting features pero puwedeng magkansela naman anumang oras. Alalahanin ninyong puwedeng paghalu-haluin ang mga plan. Puwedeng gumamit ng mas mataas na option (halimbawa, ang enterprise o professional tier). Sa kabilang dako, mas mabuting option ang pinakamababang tier para sa mga department na mas kaunti ang calls.
 • mobile device support – Puwedeng gusto ng marami sa mga empleyado ninyo ang remote work. Para masuportahan ang pangangailangang ito, maghanap ng provider na may offer na phone apps o may kakayahang gumawa ng calls galing sa maraming locations na hindi kailangang bumili ng office phone.
 • integrations – Ang LiveAgent ay nakaka-integrate sa mga popular na business software gaya ng Salesflare, Pipedrive, Highrise, Gmail, at iba pa. Ang pagpili ng isang business VoIP provider na kayang mag-integrate sa software ninyo ay makatutulong sa pagtipid ng oras araw-araw.
 • monthly minutes – Ilang VoIP providers ang may offer na unli minutes sa domestic calling. Bago mag-sign up, isiping mabuti kung ano ang pangangailangan ninyo sa pagtawag. Kung madalas ninyong tawagan ang inyong mga customer sa ibang bansa, baka kailangan ninyo ng plan na may international calling.
 • iba pang powerful features – Baka kailangan ng malalaking kompanya na mag-offer ng online meetings, unli extensions, at ibang kapasidad na lagpas sa pangkaraniwang features ng VoIP. Ito ay madalas na nangyayari kapag lahat ng iba-ibang teams (halimbawa, sales, customer service, accounting, at iba pa) ay nangangailangan ng office phone.

Laging isaisip na ang bawat VoIP provider ay gumagamit ng iba-ibang salita para ilarawan ang kanilang serbisyo. Ang isang kompanya ay puwedeng gumamit ng salitang “enterprise tier” para sa pinakamabilis na serbisyo. Ang ibang kompanya naman ay puwedeng mag-offer ng “speed tier.” Mahalagang tingnang mabuti ang sinisingil nilang buwanang rate at kung pareho ang mga feature kasi maraming termino ang puwedeng gamitin para sa isang feature.

Para makagawa ng inyong business VoIP phone services shortlist, mag-umpisa sa industry reviews, gaya ng nirerekomendang Voice Over IP systems ng PC Mag. Makakakita rin ng offerings tulad ng Ooma Office, RingCentral, at Cisco.

Paano mag-set up ng business VoIP system?

Ang mga tiyak na hakbang para mag-set up ng business VoIP system ay puwedeng mag-iba-iba. Halimbawa, ang pag-set ng RingCentral MVP ay iba sa pag-set-up ng LiveAgent. Gaya ng nasabi na, may karaniwang pangkalahatang mga punto na ginagamit sa bawat VoIP system.

Internet connection

Ang quality at bilis ng inyong Internet connection ay mahalaga para sa VoIP calls. Tawagan ang Internet provider ninyo at abisuhan silang lilipat kayo sa Voice over Internet Protocol service. Para ma-achieve ang pinakamahusay na voice quality, kailangan ninyong i-upgrade ang Internet connection ninyo o bumili ng mas bagong wireless router na sumusuporta sa Wifi 6.

Planuhin ang installation ng Voice over Internet protocol

Ang susunod ninyoga hakbang ay ang pagplano ng installation ng inyong bagong Internet phone service. Magtalaga ng maraming oras para i-test ito at nang ma-achieve ang pinakamahusay na voice quality. Planuhin ang installation sa katapusan ng linggo para ma-minimize ang pagkagambala sa business. Kung kulang kayo sa in-house IT expertise, magtanong sa Internet phone service provider ninyo kung may offer silang installation services. Kung minsan, ang pagbayad para sa option na ito ay magandang ideya sa malalaking kompanya.

Makipag-usap sa mga empleyado ninyo

Magpadala ng email sa inyong mga empleyado para ipahayag na may bagong sistema. Kung may mga mahalagang bagong feature gaya ng business text messaging, i-highlight ang mga ito sa email ninyo. Magplano ng ilang training session para sa mga tauhan ninyo. Ang modernong IP phones ay puno ng karagdagang features, at kailangan ng oras para matutuhang gamitin ang mga ito.

Mag-update ng training materials

Ngayong meron kayong mas pinahusay na communications tools, i-update ang materyales ng training. Halimbawa, ipaliwanag kung paano gumana ang ilang mga tampok na features (hal. gumamit kayo ng multi-level na auto attendant para pamahalaan ang incoming calls ng mga customer).

Choose the right fit for your business

Among other useful features, LiveAgent also integrates with plenty of VoIP providers, giving you the option to pick the right one just for you. Want to see for yourself?

Frequently asked questions

Ano ang business VoIP?

Ang business VoIP ay isang business communications tool na tumutulong para maging madaling gumawa at tumanggap ng calls. Sa maraming kaso, ang business VoIP ay may mas mababang presyo kaysa sa traditional na sistema ng business phone. Ang Business VoIP plans ay kadalasang merong unli calling at advanced features gaya ng screen sharing o video meetings.

Paano gumagana ang business VoIP?

Gumagana ang Business VoIP sa pamamagitan ng pag-convert ng inyong mga salita sa digital signals na ipinadadala gamit ang Internet. Ang hindi ninyo alam, gumagamit ang business VoIP ng iba-ibang uri ng paraan para makasigurong mataas ang quality ng calls ninyo. Kailangan ng business VoIP users ang high-speed Internet access para mas epektibong magamit ang serbisyong ito.

Paano malalaman kung bagay ang business VoIP sa inyong kompanya?

Halos lahat ng business ay puwedeng gumamit ng business VoIP. May dalawang sitwasyon kung saan hindi magagamit ng isang business ang VoIP. Una, kung walang maaasahang Internet access ang kompanya o pangalawa, kung hindi handa ang kompanyang mag-implement ng mas bagong technology.

Paano magbebenepisyo ang mga kompanya sa business VoIP service?

Maraming benepisyong makukuha ng paglipat sa isang business VoIP service. Halimbawa, maiiwasan ang karagdagang singil na kadalasang ipinapataw ng traditional na kompanya ng telepono para sa mahahabang phone calls. Kadalasang isinasama ng karamihan ng business VoIP service providers ang alinman sa unli minutes o murang calling rates. Sa huli, kung minsan ay isinasama ng business VoIP services ang suporta para sa video meetings at call management para puwedeng kayong manatiling productive.

Paano pipiliin ang pinakamahusay na business VoIP provider?

Simulan sa pamamagitan ng paghahanap ng technology na ginagamit ng inyong team araw-araw. Halimbawa, kung ginagamit ninyo ang Gmail at Pipedrive, ang Live Agent ay bagay sa mga ito kasi nakaka-integrate ito sa ibang technology at ilang dosenang apps. Magbasa ng industry reviews at humingi ng tips sa inyong mga kasamahan. Patuloy na mag-research hanggang sa makapili ng dalawa o tatlong potential na providers para sa shortlist ninyo.

Paano mag-set up ng business VoIP system?

Ang tiyak na mga technical na hakbang ay nag-iiba depende sa bawat Internet service provider. Gayunman, may apat na pangkalahatang hakbang na puwedeng sundin pagkatapos pumili ng VoIP system. Una, tingnan kung kayang suportahan ng Internet connection ninyo ang VoIP calls. Pangalawa, planuhin at mag-schedule ng VoIP installation. Pangatlo, ipaalam sa mga empleyado ninyo ang bagong technology. Panghuli, mag-update ng training material ninyo.

Balik sa glossary Gumawa ng LIBRENG account
Alamin ang tungkol sa call tag. Intindihin ang customer support concepts nang malaliman kasama ang simpleng mga paliwanag mula sa professionals.

Call tag

Ang call center ay mahalaga sa isang kompanya dahil nakatutulong ito sa mapabuti ang produkto at serbisyo nito. Ang business VoIP ay magpapadali sa mga business owner sa pagtawag sa kanilang mga customer, paggawa ng sales calls, at pag-collaborate sa kanilang mga team sa business calls. Ang mga advanced na tool tulad ng LiveAgent helpdesk software at call tagging ay makakatulong sa mai-adjust ang business methods upang mapataas ang conversion rate at mapagbuti ang customer experience. Ang pag-audit sa call center ay kailangan upang mapanatili ang kahusayan at epektibong pagganap ng call center at maitama ang mga problema sa paraang makakatulong sa kasiyahan ng kustomer. Maaari ding gamitin ang mga kagamitan tulad ng mga sarbey, mga filter, at paalalang boses ng kustomer upang mapadali ang customer service at mapataas ang marka sa boses ng kustomer.

Alamin ang tungkol sa VoIP software. Intindihin ang malalimang mga paliwanag mula sa professionals.

VoIP software

LiveAgent ay isang platform para sa mga customer service software tulad ng VoIP phone systems, self-service software, inbound call center software, complaint management system, client portal software, at email management software. Mayroon din silang mga integrasyon at maaaring maging affiliate partner. Maaaring makipag-partner sa LiveAgent at ma-access ang kanilang demo at presyo. Ang website na ito ay gumagamit ng cookies at mayroong mga polisiya sa privacy at cookies.

Ang Toky ay isang phone service at VoIP provider na nagagamit para epektibo ninyong ma-manage ang inyong call center. Mag-integrate na ng Toky at LiveAgent para maximum ang pagiging epektibo ninyo.

Toky

Ang LiveAgent ay isang customer service software na mayroong mga tampok at integrasyon, 24/7 na customer service, at libreng pag-setup at 14-araw na libreng pagsubok. Mayroon ding integrasyon sa Vtiger CRM at mga notifications mula sa Toky integration para mas epektibong ma-manage ang customer contact information at inquiry. Kasama rin sa TEXT ang pagpapaliwanag tungkol sa robo dialer at Bitrix24 alternative.

Alamin ang tungkol sa VoIP service provider. Intindihin ang customer support concepts nang malaliman kasama ang simpleng mga paliwanag mula sa professionals.

VoIP service provider

Mag-subscribe sa newsletter ng LiveAgent para sa mga update at discount. Tingnan ang mga social media ng LiveAgent para sa karagdagang impormasyon. Mag-iskedyul ng demo sa LiveAgent upang malaman kung paano ito makakatulong sa iyong business. Ikinatutuwa ng LiveAgent ang iyong pag-sign up at kasalukuyan nilang ginagawa ang iyong dashboard. Gumagamit ng cookies ang website, tanggapin ito o tanggihan.

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo