Free Trial

Mga thank you email

Ano ang mga customer appreciation emails at bakit ipinapadala ang mga ito?

Ang customer appreciation emails ay strategic na ginagamit ng mga kompanya para mapagtibay ang personal na customer relationships at ma-humanize ang kanilang brand. Ang isang maayos at personalized na appreciation email (follow-up email) na ipinadala sa tamang panahon ay halos may epekto na kasinglakas ng pagpapasalamat nang personal sa customer. Malayo ang nararating ng paggawa ng positibong customer experience at brand perception.

Kailan magpapadala ng customer appreciation email?

Tunay na walang bad timing para pasalamatan ang mga customer at ipakita sa kanila ang pagpapahalaga ninyo. Pero may ilang pagkakataong mas akma para rito. Ang mga thank you email ay hindi naman kailangang ipadala lang kapag may customer na bumili sa inyo. Kung gumagamit kayo ng email marketing automation platform, ang mga appreciation email ay puwedeng ma-trigger batay sa iba’t ibang user actions.

Ang follow up email ay puwedeng ipadala:

  • tuwing seasonal holidays tulad ng Pasko, Valentine’s Day, o Thanksgiving Day
  • tuwing birthday ng customer
  • tuwing anibersaryo ng customer
  • sa loyal customers na nakakamit ng company milestones
  • kasunod ng unang pagbili o muling pagbili
  • kasunod ng pagbigay ng feedback, review, o testimonial
  • kapag magpapasalamat sa mga customer para sa referrals
  • kapag nag-sign up/sumali/naging member ang mga prospect
  • sa mga newsletter subscriber
  • sa mga dumalo ng isang event o webinar

Paano magsulat ng isang thank you email: 10 hakbang na kailangang sundin

Kapag magsusulat ng thank you email, isaalang-alang ang mga sumusunod na 10 hakbang para maging napapanahon at epektibo. Ang mga hakbang na ito ay puwede ring gamitin para sa follow up email.

1. Mag-isip ng pinakamainam na subject line

Ang mga subject line ay mahalaga dahil madalas nitong naiimpluwensiyahan ang recipient kung bubuksan nila ang email message. Napag-alaman mula sa report ng Retention Science na ang mga subject line na may 6 hanggang 10 salita ang may pinakamataas na open rate. Habang pinapanatili ang tamang haba, siguraduhing ang subject ay agaw-pansin at malikhain imbes na simpleng "Salamat" lang.

2. Magsimula gamit ang tamang pagbati

Ang tamang pagbati ang nagse-set ng tono ng buong message. Kung kilala ninyo ang recipient, puwede ninyong simulan sa “Hi …” o “Dear …”. Kung ang mensahe ay impormal, banggitin ang pangalan ng recipient. Kung hindi naman, gamitin ang “Mr.” o “Ms.” kasunod ang apelyido nila.

3. Ipahayag ang pagpapahalaga at magbigay ng detalye

Maging direkta at tiyak tungkol sa ipinagpapasalamat ninyo sa kanila. Ang mensahe ay tungkol lang dapat sa pagpapahalaga sa customer. Iwasang ibenta ang negosyo, maliban na lang kung magbibigay kayo ng educational content, special offer, o iba pang mahalagang bagay.

4. I-humanize ang mensahe

Gawing personal ang mensahe. Subukang i-address ang email mula sa isang totoong tao mula sa kompanya ninyo imbes sa generic at pangkaraniwan na “No reply” address. Ang isa pang paraan para ma-humanize ang mensahe ay ang paggamit ng emoji, kung nararapat.

5. Magdagdag ng personalization

Ang personalized emails ay may mas mataas na engagement rates. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga email na may personalized subject lines ay may 26% na mas mataas na posibilidad na mabuksan kaysa sa mga walang personalized subject lines. Puwede ninyong i-personalize ang mensahe sa pamamagitan ng pagsali ng marami pang specifics na ipinagpapasalamat ninyo.

6. Panatilihin ang magiliw pero propesyonal na tono

Depende sa audience ninyo, habang puwedeng katanggap-tanggap na magsulat nang medyo impormal at may humor, mahalagang mapanatili ang kabuuang propesyonal na tono, ibig sabihin walang slang at salitang kalye.

7. Abangan ang hinaharap

Iwasan maging one-sided sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga customer ng pagkakataong ipagpatuloy ang pag-uusap at ipagbigay-alam sa kanilang handa kayong tumulong sa ilang clicks lang:

8. Muling magpasalamat

Pagkatapos ninyong mabuo ng pangunahing mensahe, puwedeng tapusin ito gamit ang isa pang pasasalamat:

9. Gumamit ng tamang pagtatapos

Kapag pipili ng tamang pagtatapos, ang antas ng pormalidad ay depende sa recipient. Ang ilan sa mga karaniwang business-appropriate na pagtatapos ay: “Lubos na gumagalang…”, “Taos-pusong nagpapaalam…”, “Sumasainyo …”, “Regards/Best regards …”, “Nagpapasalamat”, “Magandang araw sa inyo…”.

10. Mag-proofread bago ipadala

Bago i-click ang "Send," i-proofread ang buong mensahe para masiguradong tama ang daloy nito, naipapahiwatig ang pagpapahalaga at pasasalamat ninyo, at walang typo o nakakahiyang pagkakamali sa grammar na makasisira sa impression sa inyo.

Mga halimbawa ng thank you email

Pagpapasalamat sa customer sa pagbili

Pagpapasalamat sa customer sa referral

Pagpapasalamat sa customer sa kanilang feedback

Diskubrehin ninyo

Mahalaga ang kaalaman kung napapraktis ito. Kaya i-test na ang lahat ng natututuhan ninyo sa aming academy sa loob mismo ng LiveAgent.

Try out LiveAgent for FREE

Handle all customer inquiries from one interface. Start improving your customer service with a 14-day free trial right away!

FREE TRIAL
Back to Academy Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.