Free Trial
  • Academy
  • Mga help desk requirement ng software

Mga help desk requirement ng software

Ang mga help desk software ay nauuri batay sa deployment method, laki ng target audience, at source code availability. May 5 klase;: Web-based help desk, Cloud-based help desk, On-site help desk, Enterprise help desk, at Open-source help desk. Bawat klase ay may alok na partikular na mga feature at may kanya-kanyang benepisyo at disadvantage.

Mga uri ng help desk software

Web-based help desk

Ang Web-based help desk software ay puwede ring tawaging cloud-hosted o software as a service (SaaS). Ito ay iho-host ng sariling server ng vendor. Pagkatapos, puwedeng ipaupa ng mga business ang tool para ma-access at ipagamit sa web browser (website ng vendor) o isang locally installed desktop/mobile app. Magsa-subscribe sa serbisyong ito ang customer at magbabayad kada buwan o kada taon. Madalas kasama na sa bayad ang ongoing tech support, maintenance, upgrade ng system, at pati data backup. 

Ang web-based help desk software ay dapat laging merong walang-patid na internet connection. Kung hindi, hindi ito mabubuksan at hindi ma-update ang mga ticket. Maraming maliit at katamtamang laki na kompanya ang gumagamit ng ganitong klase ng help desk. Ito ay dahil kulang sila ng in-house IT team, madali ang installation, at flexible ang mga option para mabayaran. Pero maraming mga vendor ang kaya pang itaas ang inaalok nila kung meron silang enterprise-level feature para humawak ng malalaking kompanya.

Cloud-based help desk

help-desk-software-requirements

Ang mga cloud-based help desk ay pareho sa mga web-based solution sa pag-operate at pagtago ng data sa remote server. Gayunman, kung ang mga web-based ticketing system ay iho-host ng mga server ng vendor lang, ang mga cloud-based help desk ay puwedeng i-host sa multiple replicated server na pinatatakbo ng third-party provider.

Hindi tulad ng mga web-based apps, gumagamit ang mga cloud-based help desk ng internet connection para mag-upload at mag-download ng data. Bukod doon, maski offline ang mga user ay puwede nilang i-access ang data. Kadalasan nag-aalok sila ng mas mahusay na scalability at flexibility. Puwede itong patakbuhin sa mababang halaga, maski meron o walang IT expertise.

On-site help desk

Ang on-site help desk ay kilala bilang self-hosted help desk. Ito ay lisensiyadong proprietary software na iho-host sa sariling server ng customer. Ang mga kompanyang on-site solution ang may-ari ng kanilang help desk, kontrolado nila nang buong-buo ang kanilang data security at privacy ng impormasyon. Kailangan ng tool na ito ng isang beses na kabayaran para mabili ang lisensiya, pero baka meron nang dagdag na bayad ang mga software upgrade.

Ang ganitong klase ng help desk ay nagkakahalaga ng malaki at kadalasang ginagamit ng mga enterprise-level organization na merong in-house IT team. Kaya nilang hawakan ang installation, maintenance, at mga update. Ang mga kompanya ay madaling mag-customize at mag-integrate ng on-site help desk sa ibang mga business system.

Enterprise help desk

Ang mga enterprise help desk ang merong pinaka-komplikadong structure sa lahat ng klase ng help desk ticketing systems. Maraming features ang mga solution na ito na may kasamang ilang complex module. Halimbawa, IT asset management, account management, service request fulfillment, at survey management.

Bukod sa pag-aalok ng matatag na kapasidad ng customer support, kaya ng mga enterprise help desk system na pagbutihin ang pangkalahatang kakayahan ng isang organisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng customizable tools para suportahan ang inter-department communication sa organisasyon. Samakatwid, sila ang nababagay sa mga malalaki at kadalasa’y global na organisasyon. Kailangan kasi nila ng suporta para sa parehong internal team at external customer.  

Open-source help desk

Kabaligtaran naman ng mga licensed solution, ang open-source help desk ay nagbibigay sa mga kompanya ng full access sa source code ng software. Ang tool ay puwedeng i-modify at i-enhance nang lampas pa sa level ng basic integration at pagdagdag ng plugins. Dahil dito, kaya ng mga kompanyang i-customize nang buong-buo ang sistema para sa kanilang partikular na pangangailangan sa business. 

Ang mga open-source help desk ay ibinibigay nang libre. Gayunman, karaniwang nag-aalok ang mga vendor ng paid feature at service. Halimbawa, software set-up, integration, training, dedicated support, at iba pa. Ang IT help desk na ito ay kadalasang pinipili ng mga organisasyong merong in-house IT team na may programming capability.

Paano pumili ng tamang software – Help desk requirements

Ano ang mga pangunahing bagay na kinokonsidera kapag pumipili ng  help desk system provider para sa inyong business? Maraming pagpipilian sa market at puwedeng maging komplikado ang pagpili ng angkop na solusyong pinakamahusay na makasasagot ng mga pangangailangan ng inyong organisasyon. Puwede ninyong matukoy ang inyong help desk requirement para sa software sa pamamagitan ng pagsagot ng sumusunod na tanong:  

Uri ng help desk

Anong klase ng help desk system ang pinakamahusay para sa uri at sukat ng inyong business?

Listahan ng features

Naghahanap ba kayo ng tool na may basic feature set o mga advance functionality? Ano ang mga "dapat meron" at "magandang meron" kayong mga feature?

Detailed Help Desk Feature Overview

Deployment

Ang inyong organisasyon ba ay pinapayagan ng batas na gumamit ng software na iho-host sa cloud? Kaya ba ninyong i-host ang application in-house?

Dali ng paggamit

Gaano ba kadaling gamitin ang tool? Maski sino ba ay kaya itong gamitin kahit walang mga tech skill?

Integration options

Puwede bang i-integrate ang software sa ibang mga business tool (CRM) na ginagamit ninyo?

Seguridad

Ang tool ba ay merong mga security feature tulad ng data encryption at mga access permission para protektado ang inyong kompanya at impormasyon ng customer?

Scalability:

Ang software ba ay makasasabay sa paglago ng inyong business? Puwede ba ninyong dagdagan ng mas maraming mga feature, module, agent, at makahahawak ba ng mas maraming tickets ito sa hinaharap?

Kapasidad na maging multilingual

Ang tool ba ay sumusuporta sa maraming wika (kung sakaling ang inyong business ay maging global)?

Pricing

Kasya ba sa budget ng inyong kompanya ang unang bayad at mga susunod na service subscription cost?

Customer support

Nagbibigay ba ang vendor ng mabilis, mahusay, at maaasahang customer support kung may isyung mangyari?

Wrap-up

Kapag may maikli na kayong listahan ng mga may potensiyal na vendor na sakto sa inyong help desk requirement, puwede na kayong mag-sign up para sa trial at suriin ang bawat help desk solution para makita ito habang ginagamit.

Karamihan ng mga IT help desk software  provider ay nag-aalok ng libreng mga trial kasama ang lahat ng mga feature. Sa araw-araw na paggamit ng inyong customer support team, ang tool ay magiging  frictionless, user-friendly, at madaling i-navigate.

Ang pagsubok sa software bago gumawa ng desisyong bumili ay mahalaga para masigurong ang ipapatakbo ninyo ay epektibong solusyon para sa inyong customer support workflow at makukuha ninyo ang pinakamagandang halaga ng inyong investment.

Diskubrehin ninyo

Mahalaga ang kaalaman kung napapraktis ito. Kaya i-test na ang lahat ng natututuhan ninyo sa aming academy sa loob mismo ng LiveAgent.
LiveAgent 2021 | Better Customer Service Starts Today

Try out LiveAgent for FREE

Handle all customer inquiries from one interface. Start improving your customer service with a 14-day free trial right away!

FREE TRIAL
Back to Academy Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.