Free Trial
  • Academy
  • Mga Equipment ng Help Desk

Mga Equipment ng Help Desk

Anong mga equipment ang kailangan sa pagpapatakbo ng help desk?

Tumutugon ang mga help desk agent sa mga service request at nagbibigay sila ng technical support sa mga customer gamit ang help desk software. Bukod sa pagbibigay ng office space para sa help desk team, ang pagbubuo at pagpapatakbo ng help desk ay nangangailangan ng kaunting pamumuhunan para sa kagamitan ng agent. Kailangan ng agent ng computer, headset para asikasuhin ang mga inbound/outbound call, at mabilis na koneksiyon ng internet para makapagsimula. 

Mga computer at headset

Karaniwan lang ang minimum na computer requirement para sa cloud-based help desk. Ito ay mangangailangan ng 2 GHz multi-core processor, 4Gb (mas mainam kung mas mataas) memory (RAM), at hindi bababa sa 500 MB na hard disk space. Kung ang inyong help desk ay magma-manage ng mga voice interaction, kailangan din ng inyong team ng mga high-quality headset. Dapat ang mga ito’y may noise-cancelling na kapasidad para maiwasan ang pagkagambala sa pagbibigay ng high-quality ng serbisyo.

Maaasahang internet connection

Para makasigurong maganda ang daloy ng serbisyo at ng operasyon ng software, ang pagpapatakbo ng help desk ay nangangailangan ng mabilis at maaasahang koneksiyon ng internet, at kailangan din ng sapat na bandwidth para asikasuhin ang incoming ticket volume at mga tawag. Kung mabagal ang koneksiyon ng internet, makaaapekto ito sa quality ng mga interaksiyon sa pagitan ng inyong mga help desk agent at mga customer.

Dedicated office space

Ang pagbuo ng in-house help desk ay nangangailangan ng alokasyon at kagamitan para sa office space na makapagbibigay ng sapat na level ng comfort at kaligtasan sa mga agent. Ang sukat ng workspace at mga functional at hardware requirement ay depende sa laki ng inyong help desk team at ng gagamiting media formats.

Karagdagang mga equipment

Kahit pa ang mga cloud-based help desk solution ay patuloy na pinapaboran ng mga maliliit at katamtamang-sukat na business, ‘yung may mga malalaking help desk team ay baka mas paboran ang on-site deployment para sa mga malalaking organisasyon. Ang pagbubuo at pagpapatakbo ng mga on-site help desk ay nangangailangan ng  pagkakaroon ng sarili ninyong mga server para i-host ang help desk software. Ang mga partikular na kinakailangan nito ay karaniwang inililista ng isang help desk software provider.

Try out LiveAgent for FREE

Handle all customer inquiries from one interface. Start improving your customer service with a 14-day free trial right away!

Try LiveAgent

Ano ang mga help desk tool?

Help desk software

Para epektibong asikasuhin ang mga hinihiling na interaksiyong pang-customer mula sa iba-ibang mga support channel, dapat ay may professional help desk software na may tamang mga feature at kakayahan. Ang ticket management, automation rules, SLA management, multichannel communication support, reporting, at mga kapasidad para sa self-service ay mga mahahalagang feature ng mga modernong help desk solution.

LiveAgent - Lumikha ng customer value gamit ang help desk

Customer Relationship Management

Ang customer relationship management ay malaki ang kahalagahan sa pagsiguro ng high-quality support at ng mainam na daloy ng serbisyo. Nakatago sa CRM ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga customer at ang history ng mga interaksiyon nila sa inyong organisasyon. Ito ang magagamit ng mga help desk agent para magbigay ng kaugnay at mahusay na pagsuporta. Karamihan sa mga help desk system ay may built-in na CRM o may kapasidad ng integration sa kasalukuyang CRM system ng kompanya.
CRM-LiveAgent

Mga call management tool

Ginagamit ng mga help desk agent ang call management tools sa pagsuporta sa mga voice customer interaction. Kaya ng mga agent na asikasuhin ang mga inbound call at mga outbound communication gamit ang call center at kapasidad ng VoIP na kasama sa help desk. Ang mga feature gaya ng automatic call distribution (ACD), call routing, call recording, at ibang call center features ang maniniguro ng epektibong pagpapatakbo ng mga inbound call. Ang mga auto-dialing tool (tulad ng auto dialer, predictive dialer, at power dialer) ay maaaring kailanganin sa pag-aasikaso ng malaking bilang ng outbound call.
Call distribution settings sa Contact center software - LiveAgent

Mga performance monitoring tool

Karaniwang kasama sa mga sistema ng help desk software o puwedeng mag-integrate din dito ang reporting at analytics tools na nagbibigay sa mga manager ng pananaw sa agent productivity at performance, at nagbibigay ng paraang i-track ang kritikal na help desk metrics at KPIs. Batay sa data, malalaman ng mga leader ng help desk team ang mga bagay na kailangang paghusayin pa, kung sino ang underperforming agent na hindi nakakamit ang performance goal, at mga agent na nangangailangan ng dagdag pang training.

Performance report sa Customer support software - LiveAgent

Mga workforce management tool

Para masiguro na sapat ang mga staff at epektibong nangingibabaw ang operasyon ng help desk support center, maaaring gamitin ng mga help desk manager ang mga workforce management tool. Kung gagamit ng WFM software ang mga help desk manager, makatutulong ito para kalkulahin at tantiyahin ang mga help desk staffing requirement, gumawa at magbigay ng tamang agent schedule, at i-monitor ang pagsunod at pagsang-ayon ng agent sa mga schedule.

Magkano ba talaga ang halagang kailangan sa pagtatayo ng isang bagong help desk center?

Ang tunay na gastusin ng pagbubuo ng help desk support center mula sa simula ay depende, halimbawa, sa laki o liit ng inyong business, support team, customer support budget, at uri ng help desk software na pipiliin (kung on-site o browser-based help desk software). Kung nagkakalkula ng mga gastusin ng bubuuin at papatakbuhing bagong help desk center business, isaisip din ang sumusunod na gastos:

  • Gastos na kaakibat ng pagkuha at training ng mga bagong agent
  • Suweldo ng mga empleyado, mga benepisyo, at gastos na pang-administratibo
  • Bayad sa renta ng office space (maliban na lang kung kukuha ng mga remote agent)
  • Kasalukuyang mga gastos para sa office utilities at internet connection
  • Office furniture (mga desk, silya)
  • Mga equipment ng mga agent (mga computer, headset)
  • Bayad sa help desk software at mga calling cost

Ang gastusin ng pagbubuo ng help desk support center ay puwede ring magkaiba batay sa kung ang pipiliin ninyo ay cloud-based o on-site deployment. Ang cloud-based help desk software solution katulad ng LiveAgent ay binabayaran ng mga buwanang subscription fee na depende sa pipiliin ninyong pricing plan at sa klase ng kasama nitong features. Habang ang mga on-site help desk tool ay kailangan ng upfront investment na may kasamang pagbili ng lisensiya ng software at ng mga server, at kasama din ang mga ongoing maintenance at operating cost dito.

Try LiveAgent Today​

We offer concierge migration services from most of the popular help desk solutions.

3,000+ reviews Trustpilot GetApp G2 Crowd

FAQ

Anong mga equipment ang kailangan sa pagpapatakbo ng help desk?

Ang pagbuo ng in-house help desk support center ay nangangailangan ng office space (maliban kung ang inyong itatayo ay isang remote help desk na may mga agent na nagtatrabaho mula sa kani-kanilang mga lokasyon), tamang kagamitan ng mga agent (mga desktop computer/laptop, headset) at ng matibay at mabilis na koneksiyon ng internet na may sapat na bandwidth capacity para matapos ang buong ticket volume ninyo. Kung ang pipiliin ay mga on-site help desk solution, kailangan pa ng dagdag na server para i-store at i-manage ang data.  

Ano ang mga help desk tool?

Para epektibong maasikaso ng mga agent ang mga service request mula sa iba’t ibang mga communication tool, dapat ay bigyan sila ng fully-featured help desk software na may kasamang CRM at mga call management tool. Bukod doon, magagamit ng mga help desk manager ang reporting at analytics tool para i-track ang iba’t ibang mga help desk metrics at mga KPI, at mga workforce management tool para masiguro ang epektibong help desk staffing at agent scheduling.

Magkano ba talaga ang halagang kailangan sa pagtatayo ng isang bagong help desk center?

Ang kakailanganin sa pagkalkula ng gastos sa pagbuo at pagpapatakbo ng bagong help desk center ay ang gastusin sa renta ng office space at utilities, mga furniture at equipment ng mga agent, suweldo ng mga empleyado, pagkuha at training ng mga bagong agent, at pambili ng help desk software. Pagdating sa paggamit ng mga on-site help desk solution, may dagdag na gastusin sa pagbili ng lisensiya ng software, pag-host ng inyong sariling server, at ongoing maintenance, habang ang mga cloud solution ay karaniwang binabayaran ng buwanang fees.

Back to Academy Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.